www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ulga za Internet

Tak jak w poprzednich latach – osoby korzystające w domu z Internetu mogą skorzystać z ulgi z tym związanej. Odlicza się ją od dochodu – limit wynosi 760 zł.Odliczyć można wydatki na użytkowanie sieci w lokalu będącym miejscem zamieszkania, przy czym nie musi to być miejsce zameldowania!

Prawo do ulgi internetowej ma tylko ta osoba, która posiada dowód zapłaty na swoje nazwisko (np. dowód wpłaty w okienku, przelew lub przekaz pocztowy). Co ważne, wysokość wydatków musi być udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez dostawcę sieci.

Małżonkom mogą przysługiwać odrębne limity, ale pod warunkiem, że oboje będą posiadać dowody wpłaty i faktury albo też dowody wpłaty i faktury na nazwisko obojga. Oboje mogą odliczyć w sumie tyle, ile wydali w danym roku na Internet, ale nie więcej niż po 760 zł.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy ktoś korzysta z usługi firmy, która jednocześnie zapewnia mu dostęp do telewizji kablowej, telefonu stacjonarnego i Internetu, to powinien zadbać, by na fakturze wyodrębniono cenę za Internet. W przeciwnym wypadku urząd skarbowy może zakwestionować odliczoną ulgę.Więcej interesujących i przydatnych informacji natury rachunkowo-podatkowej znajdziecie w Poradniku przygotowywanym przez firmę DOMIN CONSULTING. Zapraszamy!

redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...