www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Osiedle Chopina: plan zagospodarowania

Od 12 lutego do 15 marca 2010 roku w Referacie Gospodarki Przestrzennej UM w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 73 (wejście od ul. Szkolnej) wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina”” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmujący obszar ograniczony ulicami: Rolniczą, Armii Poznań, Kościelna Droga, Wiślaną.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 3 marca 2010 r. w auli ICDS przy ul. Staszica 2 o godz. 17.00.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do burmistrza Łomianek z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, dokładnego oznaczenia nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym pozwalającym na lokalizację nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2010 roku. Informacje szczegółowe na BIP

źródło: UM Łomianki

Osiedle Chopina: plan zagospodarowania

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...