www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Osiedle Chopina: plan zagospodarowania

Od 12 lutego do 15 marca 2010 roku w Referacie Gospodarki Przestrzennej UM w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 73 (wejście od ul. Szkolnej) wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina”” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmujący obszar ograniczony ulicami: Rolniczą, Armii Poznań, Kościelna Droga, Wiślaną.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 3 marca 2010 r. w auli ICDS przy ul. Staszica 2 o godz. 17.00.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do burmistrza Łomianek z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, dokładnego oznaczenia nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym pozwalającym na lokalizację nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2010 roku. Informacje szczegółowe na BIP

źródło: UM Łomianki

Osiedle Chopina: plan zagospodarowania

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *