www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Urząd Miejski: Rozpoczęła się realizacja S7, najważniejszej dla Łomianek inwestycji rządowej

Urząd Miejski w Łomiankach opublikował artykuł dotyczący trasy S7 autorstwa Macieja Krogulca, upoważnionego przez Burmistrz Łomianek do rozmów z GDDKiA związanych z planowaną trasą S7, zwłaszcza w zakresie ustaleń co do zmniejszenia uciążliwości trasy dla mieszkańców i poprawy skomunikowania części gminy Łomianki, podzielnych trasą, oraz poprawy komunikacji zbiorowej na istniejącym odcinku DK7, poprzez dobudowanie „buspasa”.

mm./red

 


Rozpoczęła się realizacja S7, najważniejszej dla Łomianek inwestycji rządowej

Wybudowanie S7 znacząco wpłynie na Gminę Łomianki, północną część Aglomeracji Warszawskiej i sąsiednie dzielnice Warszawy.

Dwa odcinki

W Gminie Łomianki na wysokości ul. Czerwonego Kapturka (Dziekanów Bajkowy) i Kraszewskiego (Dziekanów Leśny) połączą się dwa odcinki nowej trasy. Nie będą one budowane jednocześnie. Decyzję o podziale północnego wylotu S7 z Warszawy do Czosnowa podjęto w roku 2015.

Odcinek I

Na budowę odcinka I biegnącego od strony Czosnowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w drodze przetargu wybrała firmę Fabe Polska, która zaprojektuje i wybuduje S7 w śladzie ul. Kolejowej. Zgodnie z podpisaną umową prace budowlane powinny zakończyć się wiosną 2027 r.

Urząd Miejski uczestniczył w uzgodnieniach koncepcji w poprzedniej kadencji.  Oczywistym jest, że Burmistrz nie miała wpływu na ustalenia poprzedników (2013 – uzgodnienia koncepcji do decyzji środowiskowej, 2017 – koncepcja nowej dzielnicy przemysłowej zaplanowanej w węźle Sadowa). Odcinek I umożliwi nam dostęp do nowej trasy poprzez węzeł „Sadowa”, do którego dojedziemy drogami serwisowymi.

W latach 2019 i 2020 Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak skoncentrowała się na sprawach istotnych dla mieszkańców, to jest na drogach serwisowych, ponieważ docelowo będą one naszymi nowymi ulicami. GDDKiA wybuduje chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie, zjazdy z posesji, z ulic osiedlowych. Uzgodniliśmy najlepsze dla mieszkańców lokalizacje przystanków autobusowych i zatok, zgodnie ze standardami ZTM.

Rysunek nr 1 Koncepcja zakończenia odcinka I.

Odcinek II

Rozpoczyna się od ul. Czerwonego Kapturka (Dziekanów Bajkowy) i Kraszewskiego (Dziekanów Leśny) i biegnie do granic Gminy Łomianki i Izabelina, a dalej do Trasy S8 w Warszawie (Bemowo).

Pomiędzy ul. Kraszewskiego i ul. Konopnickiej S7 pokrywa się z obecną ul. Kolejową i doprowadza cały ruch do węzła „Kolejowa”, gdzie zmienia lokalizację i biegnie poprzez część KPN i Osiedle Dąbrowa Leśna, do granicy Gminy na wysokości ul Wiślanej i Kampinoskiej.

Węzeł „Kolejowa” w Łomiankach umożliwi jadącym z północy Polski wybór kierunku dalszej podróży – albo pojadą nową trasą w kierunku S8, albo jak teraz Kolejową do Pułkowej. (Na trasie A2 takie same funkcje wyboru spełnia znany węzeł „Konotopa”.) Pod względem funkcji koncepcja układu dróg od wielu lat nie uległa żadnej zmianie i została powtórzona w roku 2013. W rezultacie na niej oparła się decyzja środowiskowa uzyskana w 2018 r. Dla Łomianek praktycznie oznacza to kontynuację obciążenia obecnego dojazdu do Warszawy, także wzrost natężenia ruchu i jest podstawowym uzasadnieniem konieczności dobudowania buspasa do ul. Pułkowej. Prezydent Warszawy rozumie tę sytuację, dlatego takie samo uzasadnienie zawiera porozumienie pomiędzy Burmistrz Łomianek i Prezydentem Warszawy, w sprawie wspólnego opracowania koncepcji buspasa.

Za węzłem „Kolejowa” nowa trasa przebiega przez tereny podlegające ochronie, Osiedle Dąbrowa Leśna, a na terenie Warszawy gęsto zabudowane osiedla Bielan i Bemowa, gdzie S7 ma wprowadzać ruch do trasy S8 – obciążonej ponad wszelką miarę. Jest to najtrudniejsza część S7. Dalej za S8 brak jest przedłużenia S7 (tzw. Trasa NS) w kierunku już istniejącego południowego wylotu w kierunku Radomia, Kielc i Krakowa.

Zgodnie z zaakceptowaną przez GDDKiA koncepcją na odcinku II powstaną m. in. dwa tunele, GDDKiA zdecydowała też o przeprowadzeniu postępowania przetargowego najpierw na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji. Elementy z koncepcji nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po uzyskaniu decyzji ZRID, choćby z uwagi na szczegółowe warunki techniczne. Szacowany koszt dokumentacji to 30 mln zł. Zawarcie umowy z firmą projektującą będzie możliwe w I połowie 2024 r. Jeżeli cała procedura przebiegnie sprawnie, dokumentacja będzie gotowa w 2026 r. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

Różnica w czasie realizacji odcinków ma dla nas następstwa.

Z harmonogramu dla odcinka I wynika, że w roku 2027 ruch z północy dotrze do Łomianek, a na kolejny odcinek poczekamy. Może to być rok 2030. Trudno podawać terminy w sytuacji, gdy każda procedura może się przeciągać. O takim scenariuszu rozmawialiśmy z Dyrekcją Oddziału GDDKiA w Warszawie i możemy potwierdzić, że wszyscy są świadomi zaistniałej sytuacji. GDDKiA dołoży starań, aby Łomiankom zapewnić obsługę komunikacyjną do czasu oddania do użytku odcinka II.

Nowe prognozy ruchu zostaną wykonane jako część projektu. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ przed zakończeniem odcinka I praktycznie cała S7 z Gdańska w naszym kierunku będzie oddana do użytku. Należy spodziewać się zjawiska „przyciągania ruchu”, czyli częstszego wyboru lepszej drogi (działanie tzw. prawa Lewisa-Mogridge’a).

Dokumentacja przetargowa na wykonanie projektu budowy odcinka II drogi S7 uwzględnia wszystkie rozwiązania postulowane przez Burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak i zespół współpracujący. Korzystnym zmianom poświęcone było webinarium w dn. 25 sierpnia 2021 r. Teraz widnieją w dokumentacji przetargowej, więc znajdą się w projekcie budowlanym.

Rozwiązania techniczne odcinka II, o które zabiegała Pani Burmistrz miały na celu zapewnienie:

– wybudowania dróg serwisowych w najlepszym standardzie,

– podłączenia ulic osiedlowych z drogami serwisowymi,

– zapewnienie zjazdów przyległych posesji,

– budowę dodatkowego tunelu,

– budowę dodatkowej drogi pieszo-rowerowej.

Zapewnienie ułatwień wymagało starań, podobnie jak wypracowanie porozumienia o drogach serwisowych, jednak dobre dla mieszkańców następstwa dało połączenie determinacji Burmistrz oraz zespołu ze zrozumieniem problemu ze strony GDDKiA.

Co uzyskaliśmy:

 • Najważniejsza wiadomość dla mieszkańców Dziekanowa Bajkowego: na wysokości szkoły i przedszkola przy ul. Akinsa powstanie dodatkowy tunel pieszo-rowerowy, który znacząco skraca drogę do szkoły, nie będzie w nim aut, co jest lepsze dla pieszych i rowerzystów. Znacząco poprawi się skomunikowanie osiedli (pisaliśmy o tym w BIUM 11/2020). Od roku 2013 przewidywany był tylko tunel przy ul. Konopnickiej.

Rysunek nr 2 Koncepcja rozpoczęcia odcinka II, lokalizacja tuneli.

 • W Dąbrowie Leśnej wzdłuż nowej trasy powstanie dodatkowe połączenie pieszo-rowerowe od ul. Sierakowskiej do Zielonej, parkingów przy Wiślanej, gdzie będą tunele pieszo-rowerowe. Połączenie ułatwi dojazd rowerami do szkoły, zapewni przerwaną ciągłość dróg rowerowych od Czosnowa i Sadowej do Warszawy. Brak jakiegokolwiek połączenia oznaczał dla młodzieży znaczne wydłużenie drogi do szkoły. W roku 2013 niestety zabrakło starań o poszerzenie zasięgu decyzji środowiskowej, więc w tak istotnym miejscu mieszkańcom nie zapewniano żadnego połączenia.

Rysunki nr 3 oraz nr 4 Koncepcja dodatkowego połączenia o długości ca. 1600 m.b.

 • Na uwagę zasługuje porozumienie o dodatkowych zabezpieczeniach ekologicznych w formie nasadzeń szpalerów drzew i krzewów, co daje szansę na zmniejszenie uciążliwości trasy. Koncepcja powstała staraniem mieszkańców działających w ramach KDS do spraw zieleni, we współpracy z Urzędem Miejskim i popartych przez Burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak.
 • Wymiar finansowy usprawnień jest trudny do oszacowania, to z pewnością kwoty dziesiątek milionów zł dla Łomianek w ramach inwestycji centralnej.

Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak dbając o dobro mieszkańców gminy nadal aktywnie współpracuje z GDDKiA oraz wykonawcą odcinka I budowy S7.

Maciej Krogulec
13.02.2024 r.

Informacje o postępie prac sukcesywnie ukazywały się w BIUM oraz na stronie Urzędu https://www.lomianki.pl/pl/inwestycje/s7-koncepcja-trasy/12239,S7-koncepcja-trasy.html

Mapy koncepcji programowej (rozwiązania do projektu) możecie Państwo zobaczyć na rysunkach opublikowanych tutaj https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/10732,Trasa-S7.html?search=38640093592&fbclid=IwAR1Pz7hAkXy3deii-pz8YvAMEHbxJ6xneVq3I4Pz2qV4AqVN9S2Q5N1d6Pk


 

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

5 komentarzy

 1. kierowca

  Jak jest różnica między Żebrowską-Piotrak , a Dąbrowskim i Rusieckim w sprawie S7?

  Żebrowska-Piortak i jej przedstawiciele spotykają się, negocjują z osobami decyzyjnymi rozwiązania w interesie mieszkańców, a Dąbrowski i Rusiecki, krzyczeli, awanturowali się i łazili razem z Roszkowską po pasach utrudniając życie kierowcom i mieszkańcom Łomianek i nie tylko Łomianek.

  Proste?

  9
  3
  Odpowiedz
  • Asia

   Warto jeszcze wspomnieć, że skłócili się z wieloma instytucjami i sąsiadami, powiatem nic przy tym nie załatwiając. Ciągła awantura i antagonizowanie jednych na drugich. Taka metoda.
   Pamiętam te obrażanie mieszkańców na Sesjach, to jak dwóch kolesi zaatakowało fizycznie człowieka, który się nie zagadzał z Rusieckim. Szarpali go i w końcu intereweniowała Policja.

   Wykluczali całe grupy społeczne. Mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego nie otrzymywal środków które mu się na należały o czym wspominał radny Marcin Etienne. To były ponure czasy.

   Niestety ludzie szybko zapominają i uważają, że już zawsze będą obowiązywać cywilizowane standardy, które wprowadziła Żebrowska. Może wrócić zamordyzm, który już raz dotknął mieszkańców Łomianek.

   5
   2
 2. Czas na Łomianki!

  Powiat i Forum Samorządowe Gmin, z którego jest Pan Pszczółkowski nie lubi Łomianek. Jesteśmy na mapie powiatu niechcianym bękartem. Czas zakończyć tą obłędną 22 letnią tragedię. Czas na nowych ludzi i nowych radnych z Łomianek

  3
  4
  Odpowiedz
 3. robert

  Niestety jeżeli pojawia się problem, na przykład inwestycja typu BusPas brakuje skuteczności. Obecnie chodzi o to, by gonić króliczka nie o to ,by go złapać. Dlatego powinniśmy dokonać skwitowania działań osoby odpowiedzialnej za postęp prac nad BusPasem. Tak ślamazarne działania doprowadziły do patu , z dojazdem w godzinach rannych i popołudniowych . Jak dla Rzymian ważne były drogi i ich układ, tak dla nas obecnie najważniejszy jest dojazd do Warszawy. Teraz uratować sytuację może jedynie pojazd szynowy przedłużenie metra. Za chwilę wszystko stanie przy tym tempie zasiedlania Łomianek Czosnowa i Nowego Dworu. Odpowiedzialny za to pójdzie sobie na godną emeryturę i zapewne z ławeczki będzie ogarniał stojące w korku pojazdy coraz nowszej generacji, być może

  1
  0
  Odpowiedz
  • M.A

   Jest bardzo źle z komunikacją do Warszawy i po samych Łomiankach, a będzie jeszcze gorzej po oddaniu I odcinka trasy Gdańskiej. Dodatkowy duży ruch znajdzie się na naszym terenie. Niby wszyscy o tym wiedzą co będzie tj.prawo wyboru lepszej drogi doprowadzi do nas jeszcze większy ruch, „odpowiedzialni prowadzą rozmowy” i co z tego? Przecież są gotowe rozwiązania, które można by wdrożyć już teraz, czekając na (już nie wiem którą) kolejną i drogą! koncepcję prostego bus pasa.
   1.Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul.Pułkowej prowadzacy do wysokosci ul.Wójcickiego i łączący Łomianki z dodatkowymi autobusami. Ciąg taki pozwoli wyminąć korek na różny sposób: pieszo, hulajnogą, rowerem. Teraz dojazd „suchą stopą” jest niemożliwy, a można dotrzeć tylko po błocie przez las (ani pieszo, ani hulajnogą, ani bezpiecznie). Przy odpowiednim zaopiekowaniu się tematem ścieżkę tą spokojnie można pociągnąć dalej w Warszawie, miejsce jest.
   2. Tramwaj jednotorowy przez las, z pętla np. przy Auchan. Na wzór tramwaju jadącego przez las do Warszawskiej dzielnicy Boernerowo. Koszt położenie torów i jednowagonowy pojazd kursujący tam i z powrotem.

   3
   0

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *