www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

VI Sesja Rady Miejskiej – VIDEO

29 marca 2011 roku odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Porządek obrad przewidywał:

I. Otwarcie obrad
II. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej.


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część I


III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wstąpienia Pana Tadeusza Krysteckiego w miejsce radnego, którego mandat wygasł, – złożenie ślubowania
2) wstąpienia Pani Elżbiety Urszuli Podolskiej w miejsce radnego, którego mandat wygasł, – złożenie ślubowania


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część II


3) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach, ustalenia jej składu osobowego i wyboru Przewodniczącego


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część III


4) powołania radnego do składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Łomiankach – dot. Pana Tadeusza Krysteckiego,
5) powołania radnego do składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Łomiankach – dot. Pani Elżbiety Podolskiej


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część IV


6) wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Łomiankach do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „KAMPINOS”


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część V


7) nadania nazwy ulicy Jana Dąbrowskiego
8) nadania nazwy ulicy Czesława Niemena
9) nadania nazwy ulicy Zapomniana, (uchwała zdjęta z porządku obrad)


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część VI


10) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część VII


12) wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej wraz z usytuowanym na niej obiektem budowlanym na 10 lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część VIII


13) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (dotyczy Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach)


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część IX


14) wyrażenia woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania (LGD) w ramach programu LEADER


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część X


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XI


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XII


15) ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki,

16) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Łomianki w 2012 roku

17) zmiany Uchwały Nr XLIX/358/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. w latach 2011-2015

18) udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XIII


19) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021

20) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XIV


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XV


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XVI


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XVII


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XVIII


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XIX


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XX


W związku z brakiem porozumienia w kwestii zmian w uchwale budżetowej ogłoszono przerwę. Wznowienie obrad przewidziano na 7 kwietnia 2011 roku.

redakcja@lomianki.info

VI Sesja Rady Miejskiej - VIDEO

VI Sesja Rady Miejskiej - VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *