www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

VI Sesja Rady Miejskiej – VIDEO

29 marca 2011 roku odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Porządek obrad przewidywał:

I. Otwarcie obrad
II. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej.


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część I


III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wstąpienia Pana Tadeusza Krysteckiego w miejsce radnego, którego mandat wygasł, – złożenie ślubowania
2) wstąpienia Pani Elżbiety Urszuli Podolskiej w miejsce radnego, którego mandat wygasł, – złożenie ślubowania


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część II


3) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach, ustalenia jej składu osobowego i wyboru Przewodniczącego


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część III


4) powołania radnego do składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Łomiankach – dot. Pana Tadeusza Krysteckiego,
5) powołania radnego do składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Łomiankach – dot. Pani Elżbiety Podolskiej


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część IV


6) wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Łomiankach do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „KAMPINOS”


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część V


7) nadania nazwy ulicy Jana Dąbrowskiego
8) nadania nazwy ulicy Czesława Niemena
9) nadania nazwy ulicy Zapomniana, (uchwała zdjęta z porządku obrad)


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część VI


10) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część VII


12) wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej wraz z usytuowanym na niej obiektem budowlanym na 10 lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część VIII


13) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (dotyczy Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach)


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część IX


14) wyrażenia woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania (LGD) w ramach programu LEADER


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część X


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XI


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XII


15) ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki,

16) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Łomianki w 2012 roku

17) zmiany Uchwały Nr XLIX/358/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. w latach 2011-2015

18) udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XIII


19) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021

20) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XIV


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XV


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XVI


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XVII


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XVIII


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XIX


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XX


W związku z brakiem porozumienia w kwestii zmian w uchwale budżetowej ogłoszono przerwę. Wznowienie obrad przewidziano na 7 kwietnia 2011 roku.

redakcja@lomianki.info

VI Sesja Rady Miejskiej - VIDEO

VI Sesja Rady Miejskiej - VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...