www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Walka o Liceum trwa

Pomysł likwidacji łomiankowskiego Liceum im. Karola Wojtyły oraz brak porozumienia między Gminą Łomianki a powiatem Warszawskim Zachodnim budzi niepokój społeczny.

Powstały dwie inicjatywy mające na celu utrzymanie funkcjonowania Liceum. Jedna z nich to „Petycja w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach”, druga to spotkania, negocjacje wcześniej zainicjowane przez Fundację DIALOG.


W Petycji możemy przeczytać m.in. (treść poniżej plik PDF):

Podjęta przez Radę Powiatu Warszawskiego – Zachodniego 19 listopada 2015 roku uchwała w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach w opinii podmiotów wnoszących niniejszą petycję – mieszkańców Gminy Łomianki i gmin ościennych, uczniów, absolwentów, nauczycieli, posłów oraz senatorów – spowoduje nieodwracalne, negatywne konsekwencje dla społeczności lokalnej.
Wnosimy do Rady Powiatu o uchylenie przedmiotowej uchwały, zachowanie placówki, a także podjęcie dyskusji na temat przyszłości Liceum, w której stronami będą wszyscy zainteresowani – przedstawiciele Powiatu Warszawskiego – Zachodniego, Gminy Łomianki, PLO im. Karola Wojtyły, a także reprezentanci sygnatariuszy niniejszej petycji – społeczności lokalnej. […]
Z uwagi na położenie, w uzasadnieniu uchwały, nacisku na czynnik finansowypragniemy zauważyć, iż od momentu przeniesienia szkoły do nowego budynku( centrumICDS) ani władze Powiatu, bądź Gminy nie podjęły rozmów na temat racjonalizacjiwydatków związanych z lokalem placówki. Niewątpliwie niekorzystna jest sytuacja, w którejszkoła nie posiada własnego budynku, tak więc uzależniona jest od dobrych lub złych relacjipomiędzy Powiatem a Gminą. […]
Dawne ustalenia towarzyszące utworzeniu liceum, mianowicie przekonanie, iżplacówka znajdzie się w przyszłości pod zarządem gminy, są bezprzedmiotowe i nie powinnosię do nich odwoływać – zarówno w Gminie, jak i Powiecie nastąpiły zmiany nastanowiskach kierowniczych, co się z tym wiąże, także zmiany w wizji rozwoju oświaty izarządzania. Nie jest to powód do zamknięcia Liceum, które ma ogromną wartość dla lokalnejspołeczności.[…]

Petycję można podpisać na: https://docs.google.com/


Inną – jak się wydaje już bardziej zaawansowaną – inicjatywą są spotkania i negocjacje zainicjowane przez łomiankowską Fundację DIALOG.

Fundacja „Dialog” zainicjowała kolejne spotkanie dotyczące spraw Łomianek. Tematem była sytuacja miejscowego liceum ogólnokształcącego, które przeznaczone jest do likwidacji. W związku z tym, że przeciętny uczeń liceum z Łomianek poświęca ponad 2 godziny dziennie na dojazdy do szkoły w Warszawie, można obliczyć, że traci tygodniowo ponad 10 godzin, które mógłby przeznaczyć na rozwijanie swoich pasji, sport, relaks, czy kontakty towarzyskie i rodzinne – gdyby uczył się w liceum tu, na miejscu. Dlaczego młodzież nie chce uczęszczać obecnie do liceum, które jeszcze kilka lat temu miało niezłe wyniki nauczania i dobrą zdawalność egzaminu maturalnego? Czy rzeczywiście niż demograficzny jest przyczyną tak niskiego stanu uczniów w liceum? Czy i jak można rozwiązać patową sytuację pomiędzy gminą, a starostwem w kwestii utrzymania tej placówki? Do uczestnictwa w dyskusji zostali zaproszeni goście reprezentujący różnorodne struktury związane z edukacją. Koordynatorem tematu jest Iwona Bajek, Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla Łomianki Górne, edukator, psycholog zarządzania biznesem. […]
Ustawowo zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych należy do zadań powiatu. Czy powiat ma obowiązek założenia szkoły ponadgimnazjalnej w gminie? Nie. Ma natomiast obowiązek jej utrzymania, jeżeli zgodzi się na jej założenie, jako organ prowadzący. Ma również prawo do jej likwidacji, jeżeli uzna ją za nieefektywną. Powiat twierdzi, że liceum zostało powołane na wniosek władz gminy Łomianki, że szkoła od początku swojej działalności ma problemy lokalowe, które miały być rozwiązywane z pomocą gminy.
Starostwo zdecydowało się utworzyć placówkę w Łomiankach w 1999r. Jej pierwszą siedzibą zostały sale urzędu gminy, potem sale katechetyczne kościoła, następnie od 2005 do 2008r. szkoła mieściła się w ICDS, gdzie nieodpłatnie korzystała z pomieszczeń budynku. W 2008r. pojawił się w powiecie pomysł dobudowania do ICDS dodatkowego obiektu na potrzeby liceum. Mimo iż władze powiatu rozpoczęły starania o wpisanie zadania do planów inwestycyjnych, co wymagało przekonania zarządu oraz radnych z innych gmin o celowości tego projektu, nie został on ostatecznie zrealizowany.
Między innymi z powodu braku własnej infrastruktury, która może być przekazana organizacji pozarządowej jako majątek własny, przejęcie szkoły przez taką organizację jest na chwilę obecną bardzo utrudnione, co nie znaczy że niemożliwe w przyszłości.
Uczestnicy debaty dyskutowali również o możliwościach uatrakcyjnienia oferty liceum, którą mogliby przedstawić w rozmowach z zainteresowanymi podmiotami. Wyniki tych rozmów przedstawimy Państwu niebawem. Wszyscy wyrazili przekonanie o tym, że szkół nie prowadzi się dla polityki. Szkołę prowadzi się dla naszych dzieci. Dlatego zamiast prowadzić bitwę na paragrafy, warto poszukać wspólnej płaszczyzny, bo zakładamy że obie skonfliktowane strony, i gmina i powiat, mają w tej sprawie intencję porozumienia. Bo kto pośle dziecko do szkoły, której los jest niepewny?

Cała informacja na stronie DIALOG Łomianki


Czy te oddolne inicjatywy mieszkańców zmuszą naszych samorządowców do podjęcia dyskusji na temat przyszłości Liceum, czy może tak jak do tej pory będzie to przepychanka, mająca cele czysto polityczne? Zobaczymy…

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami wszystkich łomiankowskich radnych powiatowych oraz niecenzurowanej relacji z sesji Rady Powiatu, dotyczącej przyjęciu uchwały w ww. sprawie.

redakcja@lomianki.info


Załączone dokumenty:
PETYCJA w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach – uchwała nr X/74/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego.pdf

Walka o Liceum trwa

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

20 komentarzy

 1. mieszkaniec

  Wydaje mi się, że działania Dialogu mają większy sens, bez niepotrzebnych emocji, oskarżeń i awantur. Moim zdaniem też tylko dialogiem i rozmowami można dość do kompromisu. Życzę powodzenia i pozytywnych skutków rozmów.

  W Petycji pana Stanisława Rabczuka czuć łapki urzędu i Pana Rusieckiego. Te oskarżające sformułowania i bardzo jednostronne podejście do sprawy. Nie jest to głos dający szanse na dojście do kompromisu. Ale, też życzę powodzenia.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Ella

  Zaangażowanie Fundacji Dialog pokazuje, że można rozmawiać i szukać rozwiązań a przy tym nie trzeba oskarżać nikogo z Powiatu. Gdyby była chęć współpracy ze strony Burmistrza Dąbrowskiego i Rusieckiego z Powiatem to by nie było problemu.

  Trzebaa przeczytać koniecnie wypowiedzi radnych aby zrozumieć problem: http://www.lomianki.info/document.php?did=3955

  Radny Zadrozny napisał: „Niestety zarówno Zarząd Powiatu jak i władze Gminy nie są zainteresowane utrzymaniem Liceum a jedynie konfliktem na którym buduje się sposób sprawowania władzy.
  Najlepszym przykładem jest ordynarna manipulacja rodem z PRL przekazu z sesji Rady PWZ w sprawie Liceum w Łomiankach zamieszczonej na stronie http://www.lomianki.pl.
  Z mojej kilkunastominutowej wypowiedzi w obronie LO nie została przedstawiona ani sekunda co sugeruje, że sprawa tej szkoły jest mi całkowicie obojętna. Oczywiście nie ma to dla mojej walki o utrzymanie LO żadnego znaczenia. Pokazuje jedynie jak ciężko jest przezwyciężyć niezrozumiałe dla mnie myślenie ludzi z ustami pełnymi frazesów o wspólnym dobru Naszej Gminy.”

  Radny Sokołowski napisał: „Przejrzałem komplet korespondencji w tej sprawie w sprawie liceum. Relacja gminy z powiatem wygląda w jej świetle na bardzo chłodną. W jednym z pierwszych pism czytam:”Rada Miejska w Łomiankach wyraża zdecydowany sprzeciw przeciwko ewentualnemu przekazaniu tego zadania do realizacji przez gminę Łomianki.
  Odpowiedzi burmistrza Łomianek na skierowane do niego pismo starosty powiatowego nie znalazłem. Brakuje porozumienia. Nie ma dialogu.”

  Radny Pszczółkowski napisał: „Należy dodać, iż pomimo dobrej woli wyrażonej przez Radę Powiatu do rozwiązania problemu LO, ze strony gminy nie nastąpiły żadne działania wskazujące na chęć utrzymania placówki w obecnym kształcie.”

  Radna Skurska i Kordek napisali: „Od początku kadencji apelujemy do Pana Starosty, by nie likwidował szkoły ale dążył do nawiązania porozumienia z Radą Miejską i Burmistrzem Łomianek nie tylko drogą oficjalnych pism ale także poprzez bezpośrednie rozmowy, szukał najlepszego rozwiązania służącego mieszkańcom Łomianek w sposób obiektywny, gdyż stanowią oni również część Powiatu Warszawskiego Zachodniego.”

  Te wypowiedzi pokazują, że Starosta wystepował do Burmistrza, a z drugiej strony nic. Pokazują jaki jest stosunek Burmistrza do problemów, które trzeba rozwiązywać na poziomie szukania kompromisów. Tego w Łomiankach brakuje, a w myśl stosowanego „kto nie z nami ten przeciw nam” możemy się spodziewać kolejnych konfliktów, na kórych stracą mieszkańcy.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. I znowu na jedynie słusznej (wg. władzy) stronie lomianki pl jest niepełna i jedsnostronna informacja.
  Wstyd Panie Burmistrzu! Powinien Pan brać przykład z Info gdzie jak jest informacja to pokazuje cały temat, a nie tylko wybrane, wygodne dla władzy fragmenty.

  Kolejny raz się potwierdza, że rzetelne informacje tylko na Info.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Marek

  Oby te spotkania, rozmowy i petycje przyniosły jakiś efekt. Szkoda by było tego liceum.
  Dlaczego w tych naszych Łomiankach wszystko jest takie zagmatwane 🙁

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Elżbieta

  Zamiast spotkać się i porozmawiać, negocjować, szukać kompromisu, Urząd zrobił z tego aferę polityczną, oskarżając Powiat. Kłótnie to łomiankowska specjalność.

  Nie ździwię się jak w przyszłym roku nie będzie żadnego chętnego do zapisania sie do tej szkoły, no bo kto się zapisze do szkoły której przyszłość nie jest znana.

  Jak zwykle na polityce stracili mieszkańcy.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. lkjij

  A jak se Starosta z Radnymiz Forum Samorządowego Gmin oraz innymi Radnymi, w tym również z PO chce porozmawiać z Naszym Panem Burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim to niech se przyjedzie.
  Trzeba będzie poważnie pomyśleć o odłączeniu się Łomianek od tego Powiatu.

  Dzięki Panu Burmistrzowi Tomaszowi Dąbrowskiemu Łomianki zmieniają się na lepsze i takie informacje są przekazywane przez jedynie wiarygodną Gazetę Łomiankowska pl.

  A jak sie komuś coś niepodoba to może się wyprowadzić do bufetowej albo do Ożarowa.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Stanisław Rabczuk

  UWAGA! Uprzejmie informuję, iż nie jestem w żaden sposób powiązany z Urzędem w Łomiankach. Ba, czasami nawet spierałem się z Panem Rusieckim na forum publicznym (Facebook) w niektórych kwestiach. Panowie z Urzędu umieścili informację na tej samej zasadzie co na Łomianki.info – przeczytali, postanowili rozpowszechnić. Do nikogo się nie zwracałem z prośbą o patronat – miło jest mi jednak, gdy ludzie chcą się zaangażować, a także gdy różne ośrodki rozpowszechniają moją petycję.

  Powtarzam: PETYCJE PISAŁEM SAMODZIELNIE W 100% – Nikt mi przy tym nie pomagał – prócz znajomej – nie jestem z Urzędem związany. Chętnie nawiąże w tej sprawie współpracę z każdą osobą, która jest zainteresowana dalszą działalnością Liceum.

  Pozdrawiam,
  Stanisław Rabczuk

  0
  0
  Odpowiedz
 8. Łukasz

  Panie Stanisławie czy oprócz pisania petycji próbował Pan nawiązać dialog ze Starostą i Burmistrzem lub z Fundacją Dialog?
  Sprawę powinno się rozwiązać za pomocą szukania kompromisu a nie nacisków.

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Stanisław Rabczuk

  Panie Łukaszu, pisałem, ale nie otrzymałem odpowiedzi – pomimo wysłania maila na adres ogólny Dialogu, jak i ten jakby „interwencyjny” w sprawie liceum. Tak więc dwie próby kontaktu i zero niestety.

  0
  0
  Odpowiedz
 10. Rodzic

  Dialog dialogiem a radni Powiatu pokazali swoją twarz Sokołowski jest DRANIEM a Pszczółkowski wiadomo KANALIA z PO .W Łomiankach powinno być Liceum ,Technikum i dwie Szkoły Zawodowe

  0
  0
  Odpowiedz
 11. Maria

  Najlepiej wyzwać wszystkich od drani i kanalii. To takie typowo polskie i zgodne z wiarą (#Rodzic IP: 193.17.14.*). Smutek 🙁

  0
  0
  Odpowiedz
 12. Rodziciel

  Panie Stanisławie, nie mieszka pan tutaj, skończył pan szkołę, jaki jest powód pana nagłego zaangażowania się w sprawy liceum w Łomiankach?

  0
  0
  Odpowiedz
 13. Anonim

  Jak zwykle na stronie Urzędu wspomniano tylko wybiórczo o tej sprawie. Żeby przypadkiem nie wspomnieć o wszystkich inicjatywach mieszkańców, tylko o tych które są po linii politycznej Urzędu. Taka norma od 5 lat w Łomiankach. Pan Stanisław załapał się na łaskę władzy, Dialog został przemilczany 🙂

  Dobrze, że w Łomianki Info jest nie tylko to co władza zatwierdzi.

  0
  0
  Odpowiedz
 14. Stanisław Rabczuk

  ~Rodziciel – Owszem, nie mieszkam aktualnie w Łomiankach, ale czuje się z nimi mocno związany, z uwagi na to iż mieszkałem tutaj od 7 do 19 roku życia… Chodziłem też tutaj do podstawówki, gimnazjum, liceum… Niestety Uniwersytetu jeszcze nie mamy, więc wynajmuję mieszkanie w Warszawie.

  Nie sądzę, że nagle się tym zainteresowałem, jestem w kontakcie od zeszłego roku z nauczycielami, więc trwa to już pewien czas. Działania podjąłem teraz bo po prostu zauważyłem że nic się nie dzieje, a szkoła zostanie zamknięta – szkoda tutaj pisać dlaczego się angażuję w obronę Liceum, bo potrzeba paru minut wypowiedzi. W skrócie: wiele jej zawdzięczam – wiedza, nauczyciele, matura itd.

  0
  0
  Odpowiedz
 15. Rodzic

  Do ” Maria” —–Nie czytasz kobieto ze zrozumieniem całego tekstu , chyba że popierasz bandę Petru, Rzepu,Lisu ,Tusku i im podobnych .ONI chcą TYLKO IV rozbioru Polski ,to nie ich Kraj .
  Oni mają cię w d……….

  0
  0
  Odpowiedz
 16. Rodzic

  Gnoje podważają decyzje Burmistrza. Uświadomcie to sobie, że Burmistrz Dąbrowski teraz tu rządzi i on bedzie decydował.Łomianki jak nigdy dotąd rozwijają się i zmieniają się na lepsze. A co się dzieje w Powiatach? No co? Nawet ronda na Zachodniej nie potrafią wybudować!!! Burmistrz Dąbrowski zmienia Łomianki na lepsze! Reszta powinna się dostosować

  0
  0
  Odpowiedz
 17. Smutek

  Przy takim podejściu, jakie zaprezentowano w wpisie powyżej, żaden dialog i porozumienie nie jest niestety możliwe. Należy mieć jedynie nadzieję, że nie całe otoczenie Burmistrza operuje takimi epitetami.
  Poziom agresji i nienawiści powyższej wypowiedzi przypomina ten z „czerwonej gazetki” której redaktorem była pani pełnomocnik komitetu wyborczego Tomasza Dąbrowskiego.

  0
  0
  Odpowiedz
 18. ...

  Dobrze aby się już burmistrz zadeklarował bo nie wiadomo jak planować przyszłość gimnazjalistów.

  0
  0
  Odpowiedz
 19. Lemon

  Panie Sceptyk. Przeczytaj ze zrozumieniem co napisane powyżej. Gmina sama wsadziłaś sobie petycję na stronę tak jaki i Lomianki.info

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *