www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wynajem lokalu w Szpitalu w Dziekanowie

Dyrektor SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki
ogłasza postępowanie na wynajem lokalu o powierzchni użytkowej 80m2
z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu na terenie Szpitala.

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń użytkowych:
A) o powierzchni użytkowej 68,30 m2
B) o powierzchni użytkowej przyziemia 11,70 m2

Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
Szczegółowe materiały informacyjne dostępne są na stronie www.szpitaldziekanow.pl

Cena minimalna za wynajem pow. użytkowej:
A) 22,57zł/m2 (netto) + opłaty za media na podstawie wskazań licznikowych
B) 21,49 zł/m2 (netto)

Czynsz najmu powierzchni użytkowych – ryczałt kwota całkowita comiesięczna
W okresie od czerwca do 30 września istnieje możliwość wynajęcia dodatkowej powierzchni „taras” – 5m² minimalna cena za najem 1m² wynosi 22,57zł netto.

Obowiązkowe wadium, należy je wpłacić w terminie do 09.07.2021 r. na konto: MBS w Łomiankach 08 8009 0007 0000 0475 2001 0105 z dopiskiem „wadium do przetargu na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu na terenie Szpitala w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset i 00/100 złotych).
Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajęcia. Informacji o przedmiocie najmu oraz terminie wizji udziela Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego – tel. (22) 76 57 397 lub pracownicy Działu Techniczno-Eksploatacyjnego tel. (22) 76 57 113, e-mail: dzial.techniczny@szpitaldziekanow.pl

Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert w siedzibie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (Sekretariat budynek główny, II p.) do 12.07.2021 r., do godz. 11:00.

[ogłoszenie płatne]

Wynajem lokalu w Szpitalu w Dziekanowie

Wynajem lokalu w Szpitalu w Dziekanowie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *