www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXX Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach zwołuje XXX Sesję Rady Miejskiej na dzień 30 sierpnia 2012 roku (czwartek), o godzinie 15.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach z następującym porządkiem obrad:

I Otwarcie obrad.

II Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

III Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.

IV Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.

V Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.

VI Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
2) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej,
3) zmiany gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który stanowi załącznik do Uchwały nr XXV/152/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
5) emisji obligacji gminnych,
6) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021,

VII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.

VIII Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.

IX Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

X Zamknięcie obrad Sesji.

Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach są dostępna w BIP ŁOMIANKI

XXX Sesja Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *