www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zapraszenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński – zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2006r. w siedzibie Urzędu Starostwa w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 129/133 w godz. od 9.00 – 15.00.

W tym dniu odbędzie się również dla organizacji pozarządowych z terenu naszego Powiatu szkolenie p.n.: „ Współpraca organizacji pozarządowych z samorządową organizacją publiczną” przygotowane przez federację „Mazowia”.

Proponowany porządek spotkania (od godz. 9.00 – 10.00)
– Wstąpienie Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pana Jana Żychlińskiego.
– Przedstawienie wyników akcji ‘Przejrzysta Polska”.
– Omówienie działań przygotowawczych do opracowania Programu Współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007.
– Przedstawienie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sportu w 2006 roku.
– Wolne wnioski.

Szkolenie (od godz. 10.00 – 15.00)
– Omówienie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kontekście jej nowelizacji.
– Dyskusja moderowana – czyli jak do tej pory działa ustawa w gminach i powiatach, czy dotychczasowe programy były uchwalone we współpracy z NGO.
– Przedstawienie przykładów dobrej współpracy.
– Prezentacja projektu monitoringu społecznego „Przejrzysta Polska”.
– Pytania i wolne wnioski.

źródło: Powiat Warszawski Zachodni
redakcja@lomianki.info

Zapraszenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *