www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

BARTOSZEWSKI PIOTR ŁUKASZ
– kandydat do Rady Miejskiej Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydat do Rady Miejskiej Łomianki z okręgu nr 2. Komitet Wyborczy Łączą Nas Łomianki, numer 3 na liście 22.

Krótką informację o kandydacie.
Mam 27 lat i od urodzenia mieszkam w Łomiankach. W Łomiankach wychowałem się i dorastałem. W Łomiankach chodziłem do szkoły, uprawiałem sport i byłem członkiem kilku klubów sportowych. W Łomiankach poznałem moją żonę i w Łomiankach dowiedziałem się, że będę tatą. W Łomiankach nauczyłem się jak ważna jest wierność Bogu i przywiązanie do tradycyjnych wartości, jak również racjonalne planowanie przyszłości oraz wewnętrzny rozwój. Doświadczenie to, stało się motorem moich przyszłych decyzji.
Ukończyłem informatykę w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki i nadal doskonalę swoją wiedzę w tej dziedzinie. Zawodowo od ponad sześciu lat zajmuję się informatyką pracując jako specjalista IT. Poszukując jednak coraz większego pola do rozwoju osobistego, podjąłem także studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i obecnie jestem już na V roku.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Od dawna fascynują mnie Łomianki, staram się uczestniczyć w ich życiu i wpływać na ich rozwój, już w trakcie studiów stworzyłem „Projekt bezprzewodowej sieci teleinformatycznej dla miasta Łomianki” i ten właśnie projekt mam zamiar zrealizować jako Radny Miasta. Na przestrzeni ostatnich lat działałem jako wolontariusz i pomagałem młodzieży niepełnosprawnej w Łomiankach oraz prowadziłem parafialne grupy młodzieżowe, przygotowując młodych ludzi do sakramentu bierzmowania.Ponadto od przeszło sześciu lat jestem związany zawodowo z samorządem terytorialnym Gminy Łomianki pracując tutaj jako Specjalista ds. Informatyki.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Będę działał w trzech obszarach – najistotniejszych dla Miasta:

Nowoczesne Łomianki, zamierzam upowszechnić nowoczesne technologie terenie Gminy Łomianki oraz dać Mieszkańcom możliwość zacieśnienia relacji z władzą samorządową. Dlatego zamierzam:
Uruchomić bezpłatny dostęp do Internetu na terenie Gminy Łomianki;
Uruchomić systemu monitoringu miejskiego, który zaowocuje podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w mieście;
Otworzyć oficjalne łomiankowskie forum internetowe gdzie każdy będzie mógł wyrazić swoje opinie nt. wszelkich lokalnych spraw.
Organizować czaty i wideoczaty z Władzami Łomianek, aby Mieszkańcy w łatwy i wygodny sposób (bez wychodzenia z domu!) mogli zgłaszać swoje propozycje i pytania

Sprawy Miasta: Chcę, aby dobrym obyczajem stało się zasięganie opinii wśród Mieszkańców w najbardziej kluczowych sprawach dla życia gminy. Poza tym zamierzam:
Rozwiązać problem oczyszczania miasta i wywozu nieczystości, ustawić pojemniki do segregacji śmieci oraz uprzątnąć dzikie wysypiska.
Opracować bardziej praktyczny układ komunikacyjny z Warszawą w oparciu o konsultacje społeczne.

Sport i kultura: Zamierzam upowszechniać aktywność rekreacyjną, sportową i kulturalną oraz efektywniej wykorzystywać istniejącą infrastrukturę.
Będę zabiegał o dofinansowanie obiektów sportowych na terenie Łomianek, aby Mieszkańcy miasta i gminy mogli korzystać z nich na preferencyjnych warunkach.
Dla intelektualnego oraz naukowego rozwoju mieszkańców, chcę wspierać lokalne inicjatywy i koła zainteresowań takie jak np. koło miłośników astronomii.

Pełen program wyborczy: www.piotrbartoszewski.pl

BARTOSZEWSKI PIOTR ŁUKASZ<br data-lazy-src=

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *