www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

BERGER WOJCIECH
– kandydat do Rady Miejskiej Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Lomiankach. Komitet Wyborczy ŁĄCZĄ NAS ŁOMIANKI,lista nr 22, okręg 2

Krótką informację o kandydacie.
Wykształcenie wyższe ekonomiczno-prawnicze,mieszkam w Lomiankach od 17 lat, jestem żonaty, żona Magdalena filolog, Mam 3 dorosłe córki z których dwie mieszkają w Łomiankach.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Moja dotychczasowa działalność na rzecz społeczności łomiankowskiej: w latach 1995-2000-zakończona sukcesem działalność w Komitecie Wod.-Kan.co zaowocowało skanalizowaniem zachodniej części osiedla „kwiatowego””.
W obecnej kadencji pracuję społecznie na rzecz mieszkańców Dąbrowy Zachodniej jako Przew. Rady Osiedla. Pełnię funkcję Prezesa Stowarzyszenia Ochrona Puszczy Kampinoskiej,gdzie działamy przeciwko planom drogowców zagrażającym KPN i wprowadzającym ekspresowy ruch tranzytowy w środek miasta Łomianki.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Jako radny chciałbym skoncentrować się na następujących sprawach:
– aby Łomianki były w czołówce gmin i miast w pod względem pozyskiwania środków unijnych i aby nie marnowano pojawiających się w tym zakresie szans jak to się dzieje obecnie;
– aby nasze miasto połączone było z Warszawą szybkim bezkolizyjnym pojazdem szynowym [metro, tramwaj, kolejka]; w tej sprawie dotychczas nic nie zrobiono;
– aby nasze dzieci i wnuki nie musiały jeździć do szkół warszawskich. W Dąbrowie Leśnej i Zachodniej nie ma ani jednej placówki oświatowej[poza małym przedszkolem];
– aby Łomianki nie były rozjechane przez trasy komunikacyjne,a powstała rzeczywista obwodnica miasta,do której mamy prawo tak jak wszystkie inne miejscowości Polski;
– aby Łomianki bardziej wykorzystywały swoje położenie i rozwijały się w oparciu rekreacyjne zaplecze i sąsiedztwo unikalnego kompleksu leśnego jakim jest Puszcza Kampinoska;
– aby kanalizacja, woda, chodniki, ulice bez dziur były w Łomiankach standardem, a nie osiągnięciem;
– aby poziom obrad Rady Miejskiej nie budził, jak to bywało dotychczas, zażenowania, a sesje Rady były miejsce poważnej, merytorycznej dyskusji.”

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...