www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

UMIASTOWSKI JAN
– kandydat do Rady Miejskiej Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandyduję do Rady Miejskiej w Łomiankach, Komitet nr 4 – PO, lista nr 4, okręg 2, poz. 15.

Krótką informację o kandydacie.
Pochodzę z rodziny o tradycjach patriotycznych. Dziadek był pułkownikiem WP w wojnie w 1939 r. Rodzice czynnie działali w AK i walczyli w Powstaniu Warszawskim. Stryj został odznaczony orderem Virtuti Militari za Monte Cassino. Mam 64 lata. Oceniam, iż jestem aktywny i nadal młody sercem i duchem. Jestem żonaty, troje dzieci, dwie przeurocze wnuczki. Wykształcenie wyższe. Od najmłodszych lat mieszkałem w Warszawie na zielonym Żoliborzu. Od 1987 związany z Łomiankami, gdzie miałem firmę, a w kilka lat później zamieszkałem z rodziną. Przez pewien czas prowadziłem sklep ogrodniczy przy ul Warszawskiej 122, w którym poznałem wielu, jakże miłych mieszkańców Łomianek. Interesuję się sytuacją polityczną w kraju i na świecie, historią i nauką współczesną, turystyką pieszą i żeglarstwem. Dużo czytam.
Lubię Łomianki, które wybrałem jako moje miejsce zamieszkania. Odpowiada mi klimat i charakter osiedli, woda i nadal czyste powietrze i zieleń, która nas otacza. Ważne jest dla mnie, co się dzieje w naszej gminie, osiedlu i co się będzie działo w przyszłości. Przez ostatnich 20 lat patrzyłem jak piękniało otoczenie w Łomiankach, domy, a zwłaszcza jak ogródki „warzywniaki””, przekształcały się w piękne i wypieszczone ogrody, jakie królują już na większości posesji. Cenię to bardzo.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Od ponad sześciu lat aktywnie działam na rzecz społeczności Łomiankowskiej. Razem z innymi to ja nie dopuściłem do poboru podatku adiacenckiego przez Burmistrza Sokołowskiego. Byłam członkiem zarządu Komitetu Obywatelskiego Łomianek. Od 2007 roku jestem przewodniczący rady nadzorczej KMŁ ( komunikacji miejskiej), a od 2008 r i członkiem zarządu osiedla Łomianki Stare. Uczestniczyłem w pracach samorządu i lobowałem na rzecz rozwoju KMŁ. Uważam, że jestem dobrze przygotowany do sprawowania funkcji radnego. O efektach mojej działalności w radzie nadzorczej KMŁ, wspieranych przez burmistrza i radę gminy, świadczy systematyczna i szybka poprawa stanu technicznego autobusów, w tym zakup w 2008 2 szt. nowych autobusów i w 2010 r 9 szt. nowych autobusów, wprowadzenie wspólnego biletu z Warszawą, a obecnie wprowadzenie wspólnego dla Warszawy i Łomianek biletu seniora.
Moim celem w radzie będzie dalszy rozwój Łomianek. Zielonych i pięknych Łomianek

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Chciałbym się zajmować zagadnieniami w zakresie, których jestem osobą kompetentną.
– Będę działać na rzecz opracowania i szybkiego wdrożenia poprawy komunikacji z Warszawą zwłaszcza w zakresie komunikacji publicznej oraz uruchomienia poprzecznej komunikacji autobusowej wewnątrz Łomianek. To trudne i wieloletnie zadanie.
– Kontynuować przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym budowy bezpiecznych przejść przez ul Kolejową, bezkolizyjnych skrzyżowań tam gdzie są potrzebne.
– Zapewnić szybszy rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
– Działać na rzecz ekologii oraz rozbudowy i wykorzystania przestrzeni rekreacyjnej i sportowej nie zapominając przy tym o remoncie wałów Wiślanych.
– Zapewnienie utrzymanie substancji zielonej gminy, oraz wzbogacenie szaty roślinnej na ulicach, oraz zorganizowanie w Łomiankach parku.
Będę dążył, do rozwiązywania w konsultacji z mieszkańcami, wszystkich bieżących spraw i problemów gminy.”

UMIASTOWSKI JAN<br data-lazy-src=

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *