www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co się dzieje w wodociągach?

Największą koncentrację robót wodociągowo-kanalizacyjnych mamy teraz w ulicach Gościńcowej, Szczęśliwej, Włościańskiej i Wiejskiej. Powstaje tu prawie 2 kilometry sieci wodociągowej i tyleż sieci kanalizacyjnej. Pogoda raczej dopisywała, niespodzianek w ziemi było niewiele, tak że tempo robót było zachowane. Pozostało do skończenia ok. 400 metrów sieci wodociągowej i dwie pompownie ścieków. W niektórych miejscach ul. Włościańskiej konsystencja gruntu nie pozwoliła na precyzyjne wprowadzenie rur kanalizacyjnych większych średnic nowoczesną metodą przecisków sterowanych i trzeba dokończyć te roboty klasyczną metodą odkrywkową. Czeka nas jeszcze wiele mrówczej pracy z podłączeniami indywidualnych posesji i odtworzeniu nawierzchni ulic.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach jest w trakcie przejmowania od Gminy dokumentacji dotyczącej członków byłego Miejskiego Komitetu Społecznego budowy wodociągów i kanalizacji. Ok. 700 obywateli naszego miasta ma uiszczone wpłaty, a nie miało jeszcze szansy na podłączenie się do sieci wod-kan. Mniej więcej połowa z nich ma pełne wpłaty w wysokości 2,5 tys. złotych, pozostali wpłacili tylko część tej kwoty. Kilkanaście osób rocznie wycofuje wpłaty, co do tej pory umożliwiała w imieniu byłego Komitetu Gmina. Po przejęciu dokumentacji będzie czynił to ZWiK. Warto tu podkreślić, że zgodnie z zawartymi dawniej umowami, zwrot pieniędzy następuje bez uwzględniania odsetek. Natomiast w czasie realizacji przyłączy wod-kan do posesji, wartość wpłaty (2,5 tys. zł) zaliczana jest byłemu członkowi Komitetu – po zrewaloryzowaniu – jako 6 tys. zł. To w dużej liczbie przypadków pokrywa w całości koszty przyłączy. Kto ma dłuższe przyłącza dopłaca tylko nadwyżkę kosztów ponad te 6 tys. złotych. Właściciele posesji, którzy nie wpłacili wkładu do Komitetu, pokrywają całą wartość przyłącza do swego domu.
Miejski Komitet Społeczny zebrał ponad 2 miliony złotych. Do tej pory Gmina wydatkowała na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej ok. 80 milionów złotych. Żeby dokończyć budowę struktury wod-kan. tylko w obrębie miasta trzeba zainwestować jeszcze ok. 80 milionów złotych. Drugie tyle potrzeba, by rozbudować sieć wod-kan na pozostałym terenie gminy. To są wielkie pieniądze, które Gmina mogłaby wyłożyć z budżetu, czyli z podatków mieszkańców, w przeciągu 20–30 lat. Spodziewamy się jednak za dwa, trzy lata dużej pomocy finansowej z funduszów Unii Europejskiej. Wówczas w ciągu 4–5 lat będzie można wybudować sieć wod-kan wszędzie tam, gdzie gęstość zabudowy będzie to uzasadniała.

rzysztof Łosk

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...