www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co się dzieje w wodociągach?

Największą koncentrację robót wodociągowo-kanalizacyjnych mamy teraz w ulicach Gościńcowej, Szczęśliwej, Włościańskiej i Wiejskiej. Powstaje tu prawie 2 kilometry sieci wodociągowej i tyleż sieci kanalizacyjnej. Pogoda raczej dopisywała, niespodzianek w ziemi było niewiele, tak że tempo robót było zachowane. Pozostało do skończenia ok. 400 metrów sieci wodociągowej i dwie pompownie ścieków. W niektórych miejscach ul. Włościańskiej konsystencja gruntu nie pozwoliła na precyzyjne wprowadzenie rur kanalizacyjnych większych średnic nowoczesną metodą przecisków sterowanych i trzeba dokończyć te roboty klasyczną metodą odkrywkową. Czeka nas jeszcze wiele mrówczej pracy z podłączeniami indywidualnych posesji i odtworzeniu nawierzchni ulic.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach jest w trakcie przejmowania od Gminy dokumentacji dotyczącej członków byłego Miejskiego Komitetu Społecznego budowy wodociągów i kanalizacji. Ok. 700 obywateli naszego miasta ma uiszczone wpłaty, a nie miało jeszcze szansy na podłączenie się do sieci wod-kan. Mniej więcej połowa z nich ma pełne wpłaty w wysokości 2,5 tys. złotych, pozostali wpłacili tylko część tej kwoty. Kilkanaście osób rocznie wycofuje wpłaty, co do tej pory umożliwiała w imieniu byłego Komitetu Gmina. Po przejęciu dokumentacji będzie czynił to ZWiK. Warto tu podkreślić, że zgodnie z zawartymi dawniej umowami, zwrot pieniędzy następuje bez uwzględniania odsetek. Natomiast w czasie realizacji przyłączy wod-kan do posesji, wartość wpłaty (2,5 tys. zł) zaliczana jest byłemu członkowi Komitetu – po zrewaloryzowaniu – jako 6 tys. zł. To w dużej liczbie przypadków pokrywa w całości koszty przyłączy. Kto ma dłuższe przyłącza dopłaca tylko nadwyżkę kosztów ponad te 6 tys. złotych. Właściciele posesji, którzy nie wpłacili wkładu do Komitetu, pokrywają całą wartość przyłącza do swego domu.
Miejski Komitet Społeczny zebrał ponad 2 miliony złotych. Do tej pory Gmina wydatkowała na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej ok. 80 milionów złotych. Żeby dokończyć budowę struktury wod-kan. tylko w obrębie miasta trzeba zainwestować jeszcze ok. 80 milionów złotych. Drugie tyle potrzeba, by rozbudować sieć wod-kan na pozostałym terenie gminy. To są wielkie pieniądze, które Gmina mogłaby wyłożyć z budżetu, czyli z podatków mieszkańców, w przeciągu 20–30 lat. Spodziewamy się jednak za dwa, trzy lata dużej pomocy finansowej z funduszów Unii Europejskiej. Wówczas w ciągu 4–5 lat będzie można wybudować sieć wod-kan wszędzie tam, gdzie gęstość zabudowy będzie to uzasadniała.

rzysztof Łosk

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *