www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Działka za Liceum… // VIDEO

Gmina Łomianki ma podpisać porozumienie z Powiatem Warszawskim Zachodnim, którego efektem będzie przejęcie przez Łomianki obowiązku prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły oraz przejęcie działki w Łomiankach Dolnych, na której ma powstać szkoła podstawowa. Czy tak się stanie? Zadecyduje Rada Miejska.

__________________________________________

WITOLD GAWDA – Wiceburmistrz Łomianek ds. spraw społecznych
Już na początku kadencji Łomianki stanęły przed dwoma zagrożeniami w obszarze edukacji. Pierwszym narastającym problemem stał się brak miejsc w szkołach podstawowych. Sytuację poprawi niebawem budowa szkoły z oddziałami integracyjnymi w Sadowej. Natomiast prawdziwa „bomba” demograficzna zlokalizowana jest w Łomiankach Dolnych. Tam kolejna szkoła jest niezbędna. Potwierdziły to analizy przeprowadzone w Urzędzie.
Drugim zagrożeniem stał się zamiar wygaszenia Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach prowadzonego przez Starostwo Powiatowe. Potrzeba posiadania na naszym terenie dobrej szkoły średniej była wielokrotnie podnoszona przez uczniów tracących wiele godzin na dojazdy do Warszawy. Jedynym sposobem na zachowanie tej potrzebnej placówki jest przejęcie jej przez gminę, co zresztą deklarowane było przez władze Łomianek, gdy Liceum powstawało. Oba te tematy stały się przedmiotem długich i angażujących szereg pracowników negocjacji. W ich wyniku powstał projekt porozumienia, do którego ustosunkują się teraz Rada Miejska w Łomiankach i Rada Powiatu.
Oto zarys uzgodnionych warunków.
Łomianki otrzymają od Powiatu działkę wielkości 2,8449 ha w Łomiankach Dolnych przy ul. Brzegowej wartości ok. 8 mln zł. Na działce tej zamierzamy zbudować szkołę podstawową. Na marginesie warto dodać, że nie dysponujemy żadną inną nieruchomością w tej okolicy. Gmina przejmie obowiązki organu prowadzącego Liceum z początkiem 2022 roku. Pełne finansowanie placówki przejmie natomiast 1 stycznia 2023 roku. Dodać tu należy, że subwencja oświatowa jaką organ prowadzący otrzymuje ze skarbu państwa nie pokrywa wszystkich kosztów prowadzenia liceum. Jeżeli subwencja nie zostanie urealniona, co roku dopłacać trzeba będzie ok. 300 tys. zł. Porozumienie przewiduje prowadzenie tej placówki przez okres co najmniej 20 lat. Zamiarem Urzędu jest przywrócenie Liceum znaczenia i nadanie mu nowej dynamiki. Liczymy na współpracę z powstającym w Dziekanowie Leśnym silnym ośrodkiem naukowym, Centrum Cyfrowej Nauki i Techniki UKSW.

JOANNA ZABŁODZKA- ŁUDZEŃ – radna Łomianek
Czy w Łomiankach potrzebne jest liceum? – TAK i to bardzo. Ale liceum im K. Wojtyły jest od kilku lat niechcianym dzieckiem Powiatu. Czy więc przetrwa z takim nastawieniem organu prowadzącego, mimo, że do 1 klasy było w ubiegłym roku więcej chętnych niż miejsc i wszyscy zdali maturę? Czy potrzebujemy działki na Brzegowej pod budowę nowej szkoły? TAK, nowa szkoła podstawowa jest Łomiankom konieczna jak powietrze i to jak najszybciej. Czy Liceum może się rozwinąć pod kuratelą Gminy? –tak, ale pod warunkiem, że powiększy się jego powierzchnię np. dobudowując piętro nad ICDS, co jest możliwe.

MICHAŁ NAFTYŃSKI – Radny Łomianek
Wciąż bez odpowiedzi pozostaje wiele pytań.
Czy powiat jest w stanie wygasić liceum jeśli Łomianki go nie przejmą? Dlaczego powiat nie chce utrzymywać liceum, skoro to na nim ciąży obowiązek prowadzenia szkół ponadpodstawowych? Dlaczego lepsza w tej roli ma być gmina i co realnie zmieni się dla uczniów i nauczycieli jeśli Łomianki przejmą finansowanie liceum? Ile co roku będziemy dokładać do liceum? Skąd weźmiemy na to pieniądze? Kosztem jakich inwestycji? Po co powiat pozyskał od Skarbu Państwa działkę na cele edukacyjne w Łomiankach Dolnych? Czy wyceniając ją na 8 mln nie zachowuje się przypadkiem jak spekulant? Powiat nie chce na niej nic budować, ale dzięki niej może pozbyć się liceum i kosztów związanych z jego prowadzeniem. Czy opłaca nam się zerwać obecne negocjacje i wysłać na rozmowy kogoś, kto umie walczyć o interes gminy?

MARCIN ETIENNE – Radny Łomianek
W rękach Burmistrz Łomianek jest projekt porozumienia w sprawie przejęcia, prowadzonego od ponad 20 lat przez powiat, Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach. Dla dobra obecnych i ewentualnych przyszłych abiturientów sprawę należy „przeciąć”. Prowadzenie liceum może dziś przejąć Gmina. Otrzyma w darowiźnie działkę wartą
8 mln. zł. Jednak to, czy liceum pozostanie w budynku ICDS, czy będzie przeniesione w inne miejsce pozostaje sprawą wtórną. Jedno jest pewne, odrzucenie przez radnych porozumienia będzie wiązało się z powolnym wygaszeniem istniejącej placówki.
Według mnie, będzie to ze stratą dla wszystkich. Świetnie zarządzane dwujęzyczne liceum, z dobrą kadrą pedagogiczną, interesującymi klasami profilowanymi oraz zrównoważonym naciskiem na nauczanie wszystkich przedmiotów może stać się atrakcyjną ofertą dla miejscowej młodzieży. Szansą na podniesienie kompetencji oraz zapewnieniem jej komfortu związanego z lokalizacją szkoły.

MAGDALENA CŁAPIŃSKA – Radna Łomianek
Głównym celem działań nas radnych powinno być zabieganie o to, aby nasze miasto i gmina były jak najlepszym miejscem do życia. Dla wszystkich jej mieszkańców. Łomianki bardzo dynamicznie się rozwijają, przybywa mieszkańców, głównie młodych. W naszych szkołach podstawowych jest aktualnie 13 klas ósmych. W łomiankowskim liceum – jedna klasa pierwsza! Bez odważnej decyzji władz skazujemy dużą grupę młodych ludzi na coraz bardziej uciążliwe dojazdy do Warszawy. Chciałoby się powiedzieć, skoro nie daliśmy rady poprawić dojazdu do szkoły, stwórzmy im dobrą, nowoczesną szkołę na miejscu. Jesteśmy świadomi, że do tego są niezbędne: odważna decyzja, środki finansowe, znalezienie osoby z wizją, która przyciągnie świetnych nauczycieli i pokieruje szkołą tak, że nie będzie problemów z naborem kandydatów. Ale czy tylko sloganem jest stwierdzenie, że warto inwestować w tych, którzy są naszą przyszłością? Po lekcjach nowy budynek szkoły mógłby służyć mieszkańcom jako miejsce edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzinach, miejsce integracji społecznej oraz promocji sportu i kultury.

JANUSZ SKONIECZNY – Radny Łomianek
Słyszymy groźby, że jeśli Łomianki nie przejmą Liceum to Powiat to Liceum wygasi. Gdy Szpitalowi Dziecięcemu w Dziekanowie Leśnym groziło zamknięcie, Gmina Łomianki nie rozważała jego przejęcia i ponoszenia kosztów jego działalności, zależało nam na jego istnieniu i dlatego zabiegaliśmy o zmianę nastawienia Radnych Sejmiku Wojewódzkiego.
W przypadku Liceum powinniśmy postępować podobnie. Prowadzenie Liceum to zadanie własne Powiatu Warszawskiego Zachodniego i nasi Radni Powiatowi powinni zabiegać, by Powiat inwestował w Liceum i budował placówkę na poziomie.
Zależy mi na inwestycjach w edukację, jednak tak jak nie łatamy dziur w drogach krajowych, tak nie powinniśmy być zmuszani do finansowania zadań Powiatu – jesteśmy mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego, tam trafiają nasze podatki i możemy wymagać by zostały przeznaczone m.in. na Liceum.
Przed nami trudna decyzja, której nie powinniśmy podejmować pochopnie i pod wpływem emocji, musimy oprzeć się o rachunek ekonomiczny i rzetelnie ocenić stanowisko powiatu.

WIESŁAW PSZCZÓŁKOWSKI – Radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach, mieszczące się w ICDS funkcjonuje w trudnych warunkach lokalowych bez możliwości ich poprawy.
Powiat płaci Gminie za wynajem zajmowanej powierzchni. Liceum zostało uruchomione na prośbę władz Łomianek z deklaracją jego przejęcia i prowadzenia jako organ prowadzący.
Zarząd i Rada Powiatu złożyli propozycję przejęcia i prowadzenia LO przez gminę od 2022 roku. W zamian gmina Łomianki otrzymałaby działkę o pow. 3 ha i wartości 8 mln zł, będącą własnością powiatu, w Łomiankach Dolnych pod budowę zespołu szkół, tj. Szkoły Podstawowej i przejętego LO. Obecnie zajmowana powierzchnia w ICDS mogłaby być zwolniona dla potrzeb funkcjonującej placówki. Od decyzji Rady Miejskiej zależy czy przejąć LO i działkę czy kupować nową działkę i budować Szkołę Podstawową, która musi w najbliższych latach powstać dla Łomianek Dolnych i osiedla Chopina.

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

14 komentarzy

 1. z Chopina

  Radni właśnie wyrzucili z sesji projekt porozumienia , które chciała podpisać Burmistrz Żebrowska-Piotrak , dzięki któremu moglibyśmy mieć działkę na szkołę w Łomiankach Dolnych dla mieszkańców np. osiedla Chopina.

  ZWYKŁE TCHÓRZOSTWO RADNYCH!!! WSTYD!!!

  Za wyrzuceniem uchwały z obrad głosowali:
  Astrau Cezary,
  Bartoszewski Piotr,
  Bryk Grzegorz,
  Cłapińska Magdalena,
  Dąbrowski Tomasz H.,
  Naftyński Michał.,
  Salwowski Adam,
  Serzysko Jerzy.
  Wroniewski Maciej,
  Zalewska Maria,
  Zdunek Agnieszka
  Wstrzymał się Skonieczny Janusz

  ZAPAMIĘTAJMY TE NAZWISKA!!!


  Nad porozumieniem chcieli na sesji debatować:

  Dąbrowski Tomasz,
  Etienne Marcin,
  Gawron-Smater Agnieszka,
  Krogulec Mateusz,
  Lenard Grzegorz,
  Niecikowska Mariola,
  Pszczółkowska Maria,
  Wawer Krzysztof

  DZIĘKUJEMY!!!

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Rafi

  Radny Naftyński znowu nic nie wie? Może by się w końcu zaczął interesować tym co się dzieje w mieści to by wiedział.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. KK.

  Czy ta rada chce torpedować wszystkie pomysły Burmistrz Zebrowskiej? Już taką radę mieliśmy i nie skończyło się to dobrze dla radnych.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Ewa

  Już opozycja z poprzednikami sterowanymi przez PR zaciera rączki. Znowu będzie lament i wypisywanie,że Żebrowska nic nie robi. Tylko niestety na takich politycznych „na złość” tracą mieszkańcy. A mogło być tak, że szkoła podstawowa w Łomiankach Dolnych za dwa trzy lata mogłaby przyjąć pierwszych uczniów,a liceum by było na poziomie.
  Trzeba zapamiętać nazwiska.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Magda

  Brawa dla radnych , którzy nie poparli projektu .
  Licea maja utrzymywać powiaty nie gminy .
  Chcieli przekupić nas działka a później koszty utrzymania spoczywałby na gminie .

  0
  0
  Odpowiedz
 6. szkoda czasu

  I tak w kółko. Nie wiem czym te radne i radni się zajmują oprócz lansowania się na fejsie. Albo bierzecie działkę pod szkołę i liceum, albo pokazujecie gest lichockiej powiatowi i zapominacie o sprawie. Krótko i na temat. My mieszkańcy czekamy na decyzje. Żebrowska się stara by uratować dzieciaki od drugiej zmiany, a wy co? Tylko fejsik, lansik i bicie piany. Szkoda czasu, to już ponad dwa lata waszej kadencji i niewiele się nie dzieje.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Jacek

  Na drogi niema, na kanalizację też niema, nawet na otynkowanie urzędu też, działka gdzie miało być przedszkole już teren prywatny wstęp wzbroniony,gmina zadłużona do granic możliwości,itd. liceum jest, więc o co chodzi? Może to tak jak przy budowie ICDS co by budować dwa razy drożej i zadłużać mieszkańców, czyli budowa deweloperka. No i jak wyżej wspomniano, koszty utrzymania. Tak że ta lista radnych, to może być w odwrotnym kontekście jak ją tu przedstawiono.Potem podatki w górę, co już próbowano, bo przecież chcieliście budowy to i płaćcie, na budowę i utrzymanie.Jakoś nie widać przedstawienia kosztów budowy i utrzymanie , środków i ich pochodzenie, tylko propaganda, co nie chcecie.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. Burmistrz do dymisji

  Burmistrz Łomianek MZP musi wreszcie odejść. Nawet część jej zaplecza politycznego ma jej dosyć, jak widać z głosowań. Obejmując urząd burmistrza MZP miała wszystko – władzę wykonawczą i swoich rafnych czyli władzę ustawodawczą. Zaczęła rządy od wpadek i gaf, później było juz tyko gorzej. W między czasie zdążyła pokłócić się ze swoim koalicjantem p. Salwowskim. Na szczęście również radni z jeje ugrupowania widzą jak jest i nie chcą dalej firmowa c jej rządów. Burmistrz MZP musi odejść.

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Brzegowa

  Panie Burmistrzu Witoldzie Gawda, wymienianie samej nazwy ulicy Brzegowa, przez Panam, jako jednego z najwyższych przedstawicieli władzy wykonawczej w Łomiankach, brzmi, w mojej ocenie, jak KPINA z mieszkańców Łomianek. Zapraszamy na przejażdżkę to pełną niebezpiecznych dziur ulicą. Na nic zdały się Wasze kilkukrotne „równania” ulicy Brzegowej – wyrzuciliście pieniądze podatników dosłownie w błoto. Obecnie ulica jest niemalże nieprzejezdna dla pojazdów i ciężka do przejścia dla pieszych, a wy mówicie o liceum na Brzegowej? Szkoła Podstawowa w Łomiankach Dolnych musi powstać. W Wasze obietnice NIKT już nie wierzy – poza może jakimiś kilkoma fanatykami… Miłego Dnia

  0
  0
  Odpowiedz
 10. Lom

  Gdzie mozna znalezc liste odpowiedzi na pytania na które nie było odpowiedzi podczas konferencji?

  0
  0
  Odpowiedz
 11. KonfederacjaŁomianki

  Brawa dla radnych za odpowiedzialną decyzję. PopieraMY decyzję w 100%

  0
  0
  Odpowiedz
 12. Czytelnik

  Mieszkańcy oczekują byście się dogadywali, szukali najlepszego rozwiązania. Zrzucanie uchwał z porządku obrad nie doprowadzi do wypracowania najlepszego rozwiązania.

  Jeżeli zdaniem radnych lepiej nie budować szkół to niech to wyrażą w głosowaniu i po temacie. Teraz blokowanie urzędników na kilka tygodni czy miesięcy jest bardzo nieodpowiedzialne.

  0
  0
  Odpowiedz
 13. FAKTY

  1. JAK TO SIĘ STAŁO ŻE, PANI BURMISTRZ M. ŻEBROWSKA-PIOTRAK PRZEZ 1,5 ROKU NIE UMIAŁA POZYSKAĆ DZIAŁKI NA UL. BRZEGOWEJ (PO CZYJEJ STRONIE BYŁO ZANIECHANIE W DZIAŁANIU NA SZKODĘ GMINY ŁOMIANKI)???
  2. JAKIE BĘDĄ KOSZTY BUDOWY WODOCIĄGU OK. 1,5 km.???
  3. JAKIE BĘDĄ KOSZTY BUDOWY KANALIZACJI OK. 2,5 km.???
  4. JAKIE BĘDĄ KOSZTY BUDOWY NOWYCH DRÓG OK. 5 km.???
  5. JAKIE BĘDĄ KOSZTY KURSOWANIA AUTOBUSU MIEJSKIEGO W REJONIE UL. BRZEGOWEJ???
  6. CZY PRAWDĄ JEST ŻE POWSTANIE TU 10 TYS. OSIEDLE BLOKÓW.??? (USTAWA LEX DEWELOPER – A DEWELOPERZY JUŻ CIESZĄ SIĘ NA KOLOSALNE ZYSKI)

  0
  0
  Odpowiedz
 14. Joanna

  Radny Naftyński przyjmuje oczywiste fakty o których mówi Dyrektor Liceum Marek WIśniewski jako coś nowego i jakby radnego nagle oświeciło.

  Może jakby radny się faktycznie interesował tym jak ta szkoła wygląda, jakie ma problemy, jakie osiągnięcia to by nie gwiazdorzył wypisując jakieś teoretyczne rozważania na Facebooku.

  Panie radny trzeba się spotykać na żywo, Facebook to nie rzeczywistość.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *