www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

GRĄDZKI JAN
– kandydat na Burmistrza Łomianek

Gdy ponad dwadzieścia lat temu przyjechałem do Łomianek, nie sądziłem, że całe swoje dorosłe życie zwiążę z tym wspaniałym miejscem. Tu mieszkam z rodziną. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem trzech kochanych córek, a od niedawna także teściem. Z Łomiankami łączy się całe moje życie rodzinne i wszystko wskazuje na to, że także moje dzieci zwiążą z nimi swoją przyszłość.

W Łomiankach od dłuższego czasu prowadzę szeroko zakrojoną działalność społeczną. Już 10 lat pełnię zaszczytną funkcję Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi. Poprzez cykliczne akcje krwiodawstwa, wspólnym wysiłkiem uratowaliśmy wielu chorych i cierpiących ludzi.

Jestem wychowany w tradycji chrześcijańskiej, którą kultywuję w mojej rodzinie. Wartości takie jak prawda, uczciwość, rzetelność, troska o drugiego człowieka dobro wspólne to drogowskazy wiodące mnie przez życie. Zawsze udzielam wsparcia wszelkim inicjatywom mieszkańców. Jestem otwarty na ludzi, chętnie służę pomocą. Mając świadomość jak ważnym aspektem życia społecznego jest historia, wielkim szacunkiem otaczam Kombatantów i staram się zaszczepić w młodzieży patriotyzm. W tym celu organizuję i współtworzę różne imprezy patriotyczne oraz sportowe. Marsz młodzieży do Palmir czy rajd rowerowy do Lipkowa stały się już naszą lokalną tradycją.

Jestem absolwentem białostockiego oddziału Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału historii. Ukończyłem również Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą oraz Zarządzania w Stanach Zagrożeń na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Uczestniczyłem ponadto w niezliczonej ilości szkoleń prowadzonych przez wybitnych ekspertów z zakresu prawa samorządowego oraz zamówień publicznych.Mam duże doświadczenie w pracy w administracji publicznej i doskonale znam mechanizmy działania samorządu lokalnego.

W latach 1998-2006 z sukcesami pełniłem zaszczytną funkcję zastępcy Burmistrza Łomianek ds. Oświaty, Kultury i Sportu. Od listopada 2006 roku powierzono mi zadania radnego powiatu oraz członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego ds. bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Jako mieszkaniec znam problemy Łomianek i boli mnie sytuacja, gdy pozostają one nierozwiązane. Świetnie rozumiem, że Łomianki to nasze wspólne dobro, nasza Mała Ojczyzna. Moim pragnieniem jest abyśmy czuli się w niej bezpiecznie, by życie tutaj pozbawione zostało dotychczasowych utrudnień, by rozwiązać wreszcie trapiące nas problemy komunikacyjne. W tym celu wspólnie, z wieloma ludźmi emocjonalnie zaangażowanymi w sprawy gminy, powołaliśmy do życia stowarzyszenie Łączą Nas Łomianki. Nasz spontaniczny ruch społeczny poparło wielu szanowanych i wspaniałych mieszkańców Łomianek ze wszystkich ugrupowań sceny politycznej, którzy chcą ponad podziałami pracować dla dobra wspólnego mieszkańców.

Naszym celem jest:
1. ponad wszystko – bezpieczeństwo przeciwpowodziowe;2. tramwaj lub szybka kolej łącząca Łomianki z Warszawą;
3. zlikwidowanie korków poprzez rozbudowę dróg wewnętrznych i stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do Warszawy;
4. kanalizacja i wodociąg w każdym gospodarstwie domowym;
5. przedszkola i żłobki dla naszych dzieci;
6. ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej poprzez uruchomienie gabinetów NFZ w oddalonych od centrum osiedlach naszej Gminy;
7. bezpłatny dostęp do Internetu;
8. wewnętrzna komunikacja miejska łącząca osiedla Łomianek;
9. budowa bezpiecznych, oświetlonych chodników i ścieżek rowerowych;
10. wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych inicjowanych przez Mieszkańców;
11. wprowadzenie skutecznej i bezpłatnej segregacji odpadów;
12. jawność finansów publicznych;
13. autobus nocny łączący Łomianki z Warszawą;
14. skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych na inwestycje.

Pełny tekst programu wyborczego KWW „Łączą Nas Łomianki”” znajduje się na www.laczanaslomianki.pl

Proszę o głos na mnie oraz na Komitet Wyborczy Łączą Nas Łomianki. Aby w Łomiankach żyło się łatwiej… i zawsze chciało się TU wracać!

Chętnie odpowiem na Państwa pytania – tel. 790 593 305. Zapraszam również na moją stronę internetową: www.jangradzki.pl

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *