www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

I Sesja Rady Młodzieżowa w Łomiankach

Dziś – 24 stycznia 2022 roku – odbyła się I Sesja Rady Młodzieżowej w Łomiankach kadencji 2021-2023. Nowe radne i nowi radni złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącego, przewodniczącą oraz sekretarza.

W kadencji 2021-2023 łomiankowską młodzież będą reprezentować: Juliusz Gauza, Zuzanna Głuch, Antonina Janowska, Ada Kornatowska, Antoni Moraczewski, Aleksandra Nitychoruk, Pola Piotrowska, Jakub Puchalski, Wiktoria Suska, Natalia Tomaszuk oraz Jan Wenda.

W głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady Młodzieżowej został wybrany Jakub Puchalski, wiceprzewodniczącą Natalia Tomaszuk natomiast sekretarzem Jan Wenda.

W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Pszczółkowska, która poprowadziła obrady do momentu wyboru przewodniczącego Rady Młodzieżowej oraz burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak i wiceburmistrz Witold Gawda. Obrady obserwowali radni „dorosłej” Rady Miejskiej – Agnieszka Gawron-Smater i Marcin Etienne.

Zgodnie z zapisami Statutu Rady Młodzieżowej w Łomiankach celem działania Rady jest: upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży;integracja środowisk młodzieżowych na terenie Gminy; reprezentowanie młodzieży mieszkającej na terenie Gminy; organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Gminy.
Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: przedstawianie organom Gminy propozycji i opinii w zakresie ustalenia priorytetowych zadań i prac uchwałodawczych dotyczących młodzieży; zgłaszanie wniosków do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących młodzieży; nawiązywanie współpracy z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi; inicjowanie i promowanie działań w szczególności o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.

redakcja@lomianki.info
foto: mm.


Załączone dokumenty:
STATUT RADY MŁODZIEŻOWE W ŁOMIANKACH.pdf
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2021-2023.pdf

I Sesja Rady Młodzieżowa w Łomiankach

I Sesja Rady Młodzieżowa w Łomiankach

I Sesja Rady Młodzieżowa w Łomiankach

I Sesja Rady Młodzieżowa w Łomiankach

I Sesja Rady Młodzieżowa w Łomiankach

I Sesja Rady Młodzieżowa w Łomiankach

I Sesja Rady Młodzieżowa w Łomiankach

I Sesja Rady Młodzieżowa w Łomiankach

I Sesja Rady Młodzieżowa w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *