www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Inwestycje wyborcze?

Rozmowa z burmistrzem Łucjanem Sokołowskim

Panie Burmistrzu! Lato to dla wielu osób przede wszystkim czas wakacji, jednak nie dla wszystkich. To też dogodny czas na realizację takich przedsięwzięć, jak remonty czy budowa dróg, chodników. W gminie Łomianki widać wzmożony ruch. Co udało się w ostatnim czasie zrobić?
Rzeczywiście czas letni wyjątkowo sprzyja realizacji różnych przedsięwzięć. Bywa i tak, że trwające na drogach roboty wywołują tymczasowe utrudnienia w ruchu, o czym mogli się w tym roku przekonać udający się na wypoczynek nad polskie morze. Jednak nie możemy tego czasu zmarnować. Trzeba go z pożytkiem wykorzystać dla rozwoju infrastruktury. Dla takiej gminy jak nasza, gdzie przybywa nowych mieszkańców, ma to szczególnie istotne znaczenie. Przejdźmy zatem do konkretów. W ramach remontów zmodernizowano ulicę Jedności Robotniczej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. I Armii Wojska Polskiego, wyremontowano chodnik w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Wiosennej, niebawem zostanie ukończone skrzyżowanie ul. Sierakowskiej i Zachodniej. Do tego trzeba dodać te zadania, które polegają na budowie, np.: chodnika czy punktów świetlnych czyli tzw. zadania inwestycyjne.

No właśnie. Rada Miejska uchwalając budżet Miasta i Gminy Łomianki na rok 2006 zatwierdziła do realizacji 37 takich zadań. Które z nich udało się już zrealizować?
Wykonano już chodniki w następujących ulicach: · w ul. Konopnickiej, na odc. od ul. Lotników Alianckich do Domu Nauczyciela oraz na odcinku od ul. Torfowej do ul. Kolejowej, · w ul. Szkolnej od ul. Warszawskiej do ul. Osiedlowej – w ul. Szkolnej wykonano również zatokę autobusową, · w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Kasztanowej do ul. Konarskiego.
Z inwestycji dotyczących oświetlenia dróg i ulic zakończono już budowę punktów świetlnych: · w ul. Dąbrówki w Łomiankach, · w ul. Moniuszki i Wspólnej w Łomiankach, · w ul. Waligóry i na placu zabaw przy tej ulicy w Dziekanowie Leśnym, · w ul. Żołnierzy Narwiku w Kiełpinie, · w ul. Leśnej w Łomiankach, · w ul. Chopina w Łomiankach Dolnych.
Realizacja budowy chodnika w ul. Partyzantów została ostatnio wstrzymana decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Gmina została zobowiązana do przedstawienia zamiennego projektu budowlanego.
Część zadań inwestycyjnych dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przedsięwzięć, które będą realizowane jeszcze w tym roku bądź w kolejnych latach. Wykonano dokumentację techniczną na projekt budowy chodnika w ulicy Sierakowskiej, w ul. Ogrodowej, w ul. Grzybowej.

Co nas czeka jeszcze w tym roku?
Wyłoniony został wykonawca modernizacji kolejnego fragmentu chodnika w ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Wiosennej do Agawy. Niedługo zakończy się budowa i zostanie oddana do eksploatacji kolejna zatoka autobusowa przy ul. Warszawskiej – tym razem na przystanku KMŁ w Kiełpinie. W planach jest także wykonanie modernizacji bardzo już wyeksploatowanej nawierzchni na ul. Kusocińskiego. Trwa przetarg. Mam nadzieję, że zostanie wyłoniony wykonawca.Rozpoczęły się już prace w ulicy Wiejskiej. Ostatnio uzyskaliśmy decyzję w sprawie budowy chodnika w ul. Ogrodowej, w ul. Sierakowskiej oraz w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Brukowej do ul. Przyłuskiego. Czekamy na odpowiedź w sprawie złożonych w lipcu wniosków o pozwolenie na budowę fragmentów ulicy Grzybowej i budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Graniczka.

W tym roku zostały już zrealizowane bądź są w trakcie realizacji inwestycje, których gmina Łomianki nie jest inwestorem, ale uczestniczy w nich pośrednio.
Gmina Łomianki uczestniczy finansowo na podstawie zawartych porozumień w trwającej budowie komisariatu policji czy w wykonanej modernizacji dróg powiatowych: ul. Rolniczej i Wiślanej. Powiat zdecydował się na modernizację tych dróg, których stan zdecydowanie wymagał remontu, dlatego, że gmina Łomianki pokryła 1/3 kosztów. Podobnie wspieramy też finansowo i organizacyjnie takie przedsięwzięcia, jak budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Turystycznej.

Od tego roku zadania związane z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej są wykonywane przez gminną spółkę wodno-kanalizacyjną. Jak wygląda realizacja tych zadań?
Trwają obecnie prace związane z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Łomianek Starych, m.in. w ul. Gościńcowej, ul Szczęśliwej. Kryteriami, które mają największy wpływ na prowadzenie inwestycji wodno-kanalizacyjnej są zagęszczenie zabudowy i przynależność dróg do gminy. Tam gdzie drogi są własnością prywatną często następują opóźnienia wynikające z faktu, że trzeba uzyskać zgodę od wielu właścicieli. Zdarza się i tak, że akurat nie ma kto podpisać aktu notarialnego, bo np. trwa dopiero postępowanie spadkowe. Planowane jest też podjęcie prac na odcinkach ul. Kołłątaja, Długiej i Szymanowskiego. Te inwestycje również są finansowane z budżetu gminy, z którego poprzez gminną spółkę wod.-kan. sfinansowana zostanie w tym roku budowa ponad 2,5 km kanalizacji sanitarnej i również ponad 2,5 km wodociągów. Jest to tak rozległy temat, że wymaga odrębnej prezentacji.

Niektórzy podnoszą zarzut, że te inwestycje to tzw. „chodniki wyborcze””?
Przygotowanie inwestycji gminnych wymaga czasu, konsultacji z mieszkańcami, decyzji Rady Miejskiej o przeznaczeniu środków finansowych z budżetu, opracowania projektu technicznego, uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Aby wykonać w danym roku zaplanowane inwestycje, trzeba podjąć działania dwa, a nawet trzy lata wcześniej. Tegoroczne inwestycje są więc rezultatem roztropnych działań podjętych w minionych latach.
Warto też pamiętać, że np. chodnik w ul. Warszawskiej jest konsekwentnie etapami budowany od szeregu lat. W latach poprzednich oddano do użytku m.in. odcinek między ulicą Szkolną a Wiślaną (vis a vis Marcpolu), w kolejnym roku między Racławicką a Działkową, a potem przed ICDS itp.
Chciałbym też zwrócić uwagę na jeszcze jeden kontekst związany z inwestycjami. Niektórzy powtarzają opinie, że sytuacja finansowa gminy jest zła. Oczywiście nasze potrzeby inwestycyjne są ogromne, a środki ograniczone, lecz gołym okiem widać, że sytuacja ta jest na tyle dobra, żeby nie tylko obsłużyć bieżące wydatki, ale również inwestować w infrastrukturę. Na lipcowej sesji Rada Miejska podjęła decyzję o dodaniu kolejnych zadań inwestycyjnych polegających na termomodernizacji szkół podstawowych: nr 1 w Łomiankach, w Dziekanowie Polskim, w Sadowej oraz Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, jak również budowie punktów świetlnych w ul. Krzyczkowskiego i Cienistej (pierwotnie planowano jedynie wykonanie dokumentacji technicznej) .
Mam nadzieję, że te inwestycje będą dobrze służyły mieszkańcom.

Rozmawiała Wiesława Niegodzisz

Inwestycje wyborcze?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *