www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego

W dniach 24-31 maja 2009 roku odbędzie się IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego.

Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także burmistrz miasta Łomianki Pan Wiesław Pszczółkowski. Organizatorem jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna o statusie szkoły publicznej w Łomiankach. Konkurs otwarty jest dla młodziutkich artystów w pięciu kategoriach wiekowych w przedziale od dziewięciu do osiemnastu lat. Przesłuchania odbędą się w następujących sekcjach instrumentalnych: fortepian solo, fortepian na dwa fortepiany i duet fortepianowy na cztery ręce, wiolonczela solo i z towarzyszeniem fortepianu oraz duet instrumentalny (z towarzyszeniem fortepianu i bez) oraz zespół kameralny. Będziemy gościć więc przedstawicieli wielu rozmaitych specjalności instrumentalnych.

Komisja konkursowa po dokonaniu wstępnej selekcji merytorycznej dopuści do udziału w Konkursie młodych wykonawców – przedstawicieli szkół muzycznych z różnych regionów Polski, a także z zagranicy. W poprzednich edycjach konkursu gościliśmy przedstawicieli Estonii, Ukrainy, Białorusi, Portugalii, Rosji, Gruzji, Łotwy i dalekiej Islandii.

Do Jury zostali zaproszeni wybitni muzycy i pedagodzy, wśród nich najwybitniejsza polska pianistka, laureatka Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fr. Chopina, Profesor Akademii Muzycznej w Warszawie Pani Regina Smendzianka, która będzie pełnić rolę Honorowej Przewodniczącej Jury. W gronie Jurorów powitamy m.in.: profesora Uniwersytetu Muzycznego im. F.Chopina w Warszawie Jerzego Romaniuka – wybitnego koncertującego na całym świecie pianistę, a także znakomitego wirtuoza Marka Drewnowskiego, skrzypaczkę Magdalenę Szczepanowską, wybitnych wiolonczelistów prof. Andrzeja Orkisza, Piotra Hausenplasa i pierwszego koncertmistrz Filharmonii Narodowej w Warszawie Kazimierza Koślacza, któremu będzie towarzyszył w obradach sekcji zespołu kameralnego koncertmistrz Piotr Cegielski – wybitny skrzypek współpracujący z Nigelem Kennedy’m. Obowiązki jurorów pełnić będą również koncertującą pianistka i kameralistka Swietłana Dumanska-Pinkosz, znakomita skrzypaczka Agata Sapiecha, znawczyni muzyki dawnej. Także wybitni pedagodzy – metodycy, m.in. prof. Maria Niemira autorka ksiązki dla pianistów „Jak zdobyć, utrzymać i rozwijać technikę pianistyczną”” oraz prof. Bożenna Akertowicz wspierać będą prace jurorów. Organizatorzy oczekują również przybycia jurorów z zagranicy. Czynione są starania o przyjazd profesorów z ośrodków, gdzie działał w przeszłości Juliusz Zarębski. Spodziewamy się przyjazdu profesor Konserwatorium Muzycznego z Petersburga, gdzie niegdyś studiował Mistrz Juliusz.

Wśród uczestników Komitetu Honorowego są przedstawiciele instytucji kulturalnych, Urzędu Miasta Łomianki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szkół muzycznych.

Finałowy Koncert Laureatów IX Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego odbędzie się w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym w Łomiankach w dniu 31 maja 2009 roku (niedziela).

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 3 maja 2009 na adres:
SEKRETARIAT MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MUZYCZNEGO IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO.
Tel: 0 601 65 80 20 lub drogą mailową: lucpin@o2.pl
Informacje o Konkursie, w tym Regulamin, na stronie: www.konkurs-zarebski.eu

Zapraszamy do udziału w Konkursie!
Lucjusz Pinkosz – dyrektor Konkursu


Portal www.LOMIANKI.INFO objął wydarzenie patronatem medialnym.

IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego

IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *