www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jak często wywozić odpady?

W związku ze wzrostem cen za wywóz odpadów przez firmy wywożące odpady, Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Łomiankach zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o przekazanie swojej opinii dotyczącej zmiany brzmienia §22 ust.3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki, uchwalonego 4 października 2007 r.

Obecne brzmienie zapisu: „§ 22 ust. 3 Odpady powinny być odbierane z częstotliwością dostosowaną do ilości wywarzanych odpadów i zapewniającą nieprzepełnianie pojemników lub kontenerów oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników (kontenerów) jednakże nie rzadziej niż: 1) Jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, 2) 1 raz na tydzień z budynków wielorodzinnych.””

Proponuje się wprowadzenie następującej zmiany: „”§ 22 ust. 3 Odpady powinny być odbierane z częstotliwością dostosowaną do ilości wywarzanych odpadów i zapewniającą nieprzepełnianie pojemników lub kontenerów oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników (kontenerów) jednakże nie rzadziej niż: 1) Jeden raz na miesiąc z budynków jednorodzinnych, 2) 1 raz na tydzień z budynków wielorodzinnych.””

Proponowana zmiana dotyczy częstotliwości wywozu odpadów z budynków jednorodzinnych.

Pisemne uwagi dotyczące proponowanego zapisu lub wskazanie innego brzmienia zapisu § 22 ust. 3 Regulaminu (wraz z uzasadnieniem zmiany) przyjmowane będą do dnia 19 grudnia 2008 r. w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim, przy ulicy Warszawskiej 115 lub mailem: sylwiawojcicka@wp.pl. Sylwia Maksim-Wójcicka Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Łomiankach.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Jak często wywozić odpady?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *