www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Linia „ŁZ” (Dąbrowa – Buraków – Plac Wilsona)

W październikowym numerze GŁ informowaliśmy o trudnościach związanych z realizacją projektu uruchomienia linii „ŁZ”, która ma w zamierzeniu połączyć Dąbrowę z Warszawą. Ostatecznie, po długotrwałych negocjacjach z ZTM w Warszawie oraz z Zarządem Dróg Powiatowych, uzyskaliśmy zgodę na poprowadzenie linii „ŁZ” na trasie: Dąbrowa Zachodnia – Dąbrowa Leśna – Buraków – Warszawa Pl. Wilsona. Zgoda ta obejmuje także prawo do korzystania z dotychczasowych przystanków dla linii „Ł” i „Ł-Bis” wzdłuż trasy na terenie Warszawy. Jest wszakże jedna zasadnicza różnica – przystanek dla „wsiadających” pasażerów linii „ŁZ” przy Pl. Wilsona, wyznaczono na początku ulicy Krasińskiego (Nr 06), tj. w odległości około 50m od wejścia do stacji metra. Z tego przystanku, autobus „ŁZ” z Warszawy w kierunku Dąbrowy pojedzie ulicą Krasińskiego, a potem Popiełuszki z następnym przystankiem przy Hali Marymonckiej. Przystanek dla „wysiadających” przy Pl. Wilsona będzie zlokalizowany dla linii „ŁZ” w tym samym miejscu, co przystanek dla linii „Ł” i „Ł-Bis”, (Nr 01).
Dzisiaj możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że jeszcze w listopadzie nastąpi inauguracja tej linii. Być może pierwszy kurs wykonany zostanie już w pierwszej połowie tego miesiąca, jeżeli Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie uda się zakończyć wszystkie procedury administracyjno – organizacyjne i przejazdy autobusów linii “ŁZ” będą mogły odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zarząd Spółki „KMŁ” czyni wszystko, by w ten sposób zaspokoić potrzeby komunikacyjne mieszkańców Dąbrowy i zapewnić im wygodny dojazd do najbliższej stacji warszawskiego metra.
Uzgodniony przebieg trasy linii „ŁZ” w obrębie Dąbrowy Leśnej i Zachodniej przedstawia poniższy schemat:
Trzeba dodać, że chociaż Spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia kursowania autobusów „ŁZ”, to mogą wystąpić niezależne od nas okoliczności, które opóźnią inaugurację tej linii. Początkowo mogą też pojawić się zmiany w przebiegu trasy na końcowym odcinku w Dąbrowie Zachodniej. Do czasu zamontowania oświetlenia nowej pętli przy ulicy Sierakowskiej i drogi opaskowej ul. Kolejowej, przejazd autobusu „ŁZ” może być przejściowo realizowany ulicą Wiosenną do ulicy Kolejowej.
W pierwszych tygodniach po uruchomieniu, Zarząd KMŁ będzie prowadził wnikliwą obserwację tej linii, pod względem zapełnienia autobusów i dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców Dąbrowy. Wszelkie uwagi i sugestie pasażerów są zatem mile widziane, pomogą bowiem wprowadzić stosowne korekty tak, aby linia była jak najbardziej funkcjonalna i spełniała większość oczekiwań mieszkańców.
Informacje, związane z uruchamianiem linii „ŁZ” będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Spółki KMŁ www.kmlomianki.info, a także na przystankach i w autobusach.

Tadeusz Kordek
prezes Spółki KMŁ

Linia „ŁZ” (Dąbrowa – Buraków - Plac Wilsona)

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *