www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łomianki uzyskały dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zakup sprzętu dla OSP Łomianki i Dziekanów Polski, zapobieganie bezdomności zwierząt, „Dni Seniora”, projekty sołeckie, wymiana bramy wjazdowej i ogrodzenia w ROD „Współpraca” oraz poszerzanie kompetencji i promocja Rady Młodzieżowej to projekty, na których realizację Gmina Łomianki pozyskała prawie 180 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Umowy na dofinansowanie podpisała Małgorzata Żebrowska-Piotrak – Burmistrz Łomianek oraz Elżbieta Kilińska – Naczelnik Wydziału Rozliczeń Finansowych Budżetu.

 


Projekt pn.: „Remont świetlicy miejskiej w Burakowie w Gminie Łomianki”

Celem zadania jest odświeżenie i remont ścian wewnętrznych oraz sufitów we wszystkich pomieszczeniach świetlicy miejskiej w Burakowie. Planowana inwestycja wpłynie na poprawę wyglądu sal w świetlicy miejskiej (sali głównej, małej sali świetlicowej i biura) i będzie skutkowała poprawą estetyki przestrzeń udostępnianych uczestnikom zajęć i spotkań odbywających się w pomieszczeniach świetlicy.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 30 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 24 000,00 zł


Projekt pn.: „Dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego i środków łączności dla OSP Łomianki oraz umundurowania bojowego dla OSP Dziekanów Polski”

Celem zadania „OSP-2023”, jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom ze środków Województwa Mazowieckiego pozwalającej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, nowy sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, środki łączności, a także wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie.

W ramach dofinansowania OSP w Dziekanowie Polskim zakupi 4 zestawów umundurowania bojowego, a OSP w Łomiankach agregat prądotwórczy oraz 5 kompletów radiotelefonów.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2024”.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 80 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 40 000,00 zł


Projekt pn.: „Aktywizacja łomiankowskich seniorów poprzez organizacje wydarzeń w ramach „Dni Seniora” w Gminie Łomianki w 2024 r.”

W ramach zadania z inicjatywy Rady Senioralnej działającej w gminie Łomianki planowana jest organizacja „Dni seniora” w okresie II-X 2023 r. W ramach „Dni seniora” zorganizowane zostaną następujące wydarzenia: wycieczka historyczno-edukacyjna, cykl spektakli teatralnych, spotkanie integracyjne seniorów, warsztaty twórcze dla seniorów oraz wspólne wyjście do kina lub na wystawę.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 50 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 39 500,00 zł


Projekt pn.: Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Łomianki w 2024 r.

Gmina Łomianki od 11 lat realizuje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Dzięki dofinansowaniu z Budżetu Województwa Mazowieckiego przeprowadzonych zostanie ok. 81 zabiegów sterylizacji/kastracji oraz zaczipowanych zostanie ok. 80 zwierząt z terenu Gminy Łomianki.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”

Planowana wartość przedsięwzięcia: 40 165,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 20 000,00 zł


Projekt pn.: „Montaż tablicy edukacyjno-przyrodniczej w sołectwie Sadowa”

Celem realizacji zadania jest montaż tablicy edukacyjno-przyrodniczej w sołectwie Sadowa. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców sołectwa Sadowa oraz poczucia tożsamości lokalnej. Tablica edukacyjno-przyrodnicza to atrakcyjna forma poszerzenia wiedzy o lokalnym środowisku naturalnym dla najmłodszych  mieszkańców dla dzieci (tematyka bioróżnorodności, rozpoznawania roślin czy tropów zwierząt). Dorosłym zaś przypomni o lokalnych uwarunkowaniach przyrodniczych. Innowacyjna, interaktywna forma tablicy poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych i odgłosów zwierząt będzie ciekawym elementem małej architektury Sadowej.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”

Planowana wartość przedsięwzięcia: 30 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 15 000,00 zł


Projekt pn.: „Zakup szaf do przechowywania sprzętu i ubrań bojowych dla OSP Dziekanów Polski”

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup szaf strażackich ubraniowych i do przechowywania sprzętu zaprojektowanych z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Meble te będzie charakteryzowała solidna konstrukcja oraz specjalne rozwiązania pozwalające na optymalne przechowywanie ubrań, hełmów i innych niezbędnych elementów wyposażenia strażackiego. Dzięki temu strażacy będą mogli szybko i sprawnie ubrać się oraz w pełni skoncentrować się na swojej pracy.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”

Planowana wartość przedsięwzięcia: 30 000,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 15 000,00 zł


Projekt pn.: „Wymiana bramy wjazdowej i ogrodzenia w ROD „Współpraca” w Łomiankach”

Zakres zadania obejmuje wymianę bramy wjazdowej na teren ogrodu wraz z automatyką oraz siatki ogrodzeniowej. Dodatkowo w ramach zadania planowany jest demontaż starego ogrodzenia i bramy oraz uprzątnięcia terenu. Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej jest wskazana z uwagi na fakt, że siatka ogrodzeniowa jest zardzewiała i popękana, zagraża bezpieczeństwu działkowców.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców  –  „Mazowsze dla działkowców 2024”

Planowana wartość przedsięwzięcia: 36 560,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 14 624,00 zł


Projekt pn. „Poszerzanie kompetencji i promocja Rady Młodzieżowej w Łomiankach”

W ramach projektu pn.: „Poszerzanie kompetencji i promocja Rady Młodzieżowej w Łomiankach” radni planują zorganizować szkolenie dla członków Młodzieżowej Rady. Dzięki udziałowi w szkoleniu młodzieżowi radni nowo powołanej Rady Młodzieżowej poznają się i zintegrują oraz ustalą zasady współpracy i komunikacji w zespole. Radni podniosą również umiejętności w zakresie planowania i realizowania inicjatyw młodzieżowych, jak również nauczą się opracowania pomysłów na projekty młodzieżowej rady. Dodatkowo z dotacji zostaną zakupione materiały promocyjne, żeby wzmocnić rozpoznawalność Rady Młodzieżowej oraz podejmowanych przez nią działań w gminie.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” — edycja dodatkowa

Planowana wartość przedsięwzięcia: 12 800,00 zł
Przyznane dofinansowanie: 11 520,00 zł

źródło: UM Łomianki
fot .Urząd Marszałkowski

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *