www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

MAKSIM-WÓJCICKA SYLWIA AGNIESZKA
kandydat do Rady Miasta i Gminy Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandyduję do Rady Miasta i Gminy Łomianki z Komitetu Wyborczego Potrzeba Zmian. Okręg wyborczy nr 2: Dąbrowa Leśna, Dąbrowa Rajska.

Krótką informację o kandydacie.
W Dąbrowie Leśnej mieszkam od 2002 roku. Mój mąż jest rodowitym mieszkańcem Łomianek a ja pochodzę z Aleksandrowa Kujawskiego, miasta położonego niedaleko Torunia na Kujawach. Nasz 5-letni syn chodzi do Przedszkola Samorządowego przy ul. Szpitalnej.
Jestem magistrem polityki społecznej, ukończyłam Uniwersytet Warszawski oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
Od 2000 roku pracuję w Fundacji im. Stefana Batorego na stanowisku kierownika projektów. Do moich obowiązków należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o dotacje przesyłanych przez organizacje pozarządowe oraz nadzór nad realizacją projektów finansowanych przez Fundację. Jestem również członkiem kilku komisji eksperckich opiniujących projekty finansowane z funduszy europejskich (m. in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Phare, oraz z Inicjatywy Wspólnotowej Equal).

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?

1. Z racji posiadanego wykształcenia i doświadczenia będę pomagać przy tworzeniu projektów i konstruowaniu wniosków o zewnętrzne dofinansowanie najważniejszych inwestycji gminnych oraz innych działań (kulturalnych, społecznych, ekologicznych) służących wszystkim mieszkańcom.

2. Bardzo zależy mi na edukacji i ochronie środowiska naturalnego. Uważam, że samorząd powinien umożliwić mieszkańcom segregację odpadów a w szkołach powinna być prowadzona edukacja ekologiczna z prawdziwego zdarzenia.

3. Działalność kulturalna integruje mieszkańców. Będę wpierać wszelkie działania zmierzające do rozbudowy biblioteki i filii bibliotecznej w Dąbrowie Leśnej oraz do rozbudowy Domu Kultury.

4. Komunikacja miejska w Łomiankach musi służyć mieszkańcom, którzy powinni mieć zagwarantowany szybki dojazd do centrum miasta, ośrodka zdrowia, urzędów czy też do domu kultury, i to nie tylko w dni powszednie, ale przez cały tydzień.

5. Około 30% ulic w Dąbrowie Leśnej i Dąbrowie Rajskiej ma nawierzchnię asfaltową (różnej jakości). Tylko na 4 ulicach jest chodnik dla pieszych. Będę wpływać na władze gminy, aby modernizowały i wyrównywały nasze drogi, żeby wybudowano chodniki tam gdzie jest to najbardziej potrzebne (np. przy ul. Brukowej, Długiej i Akacjowej).

6. Wszystkie najważniejsze decyzje podejmowane przez samorząd lokalny, dotyczące m.in. budżetu, planów zagospodarowania, nowych inwestycji, powinny być szeroko konsultowane z mieszkańcami, aby wszyscy wiedzieli i rozumieli co dzieje się w gminie.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Proszę o listy: sylwiawojcicka@wp.pl

MAKSIM-WÓJCICKA SYLWIA AGNIESZKA<br> kandydat do Rady Miasta i Gminy Łomianki

MAKSIM-WÓJCICKA SYLWIA AGNIESZKA<br> kandydat do Rady Miasta i Gminy Łomianki

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...