www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

MAKSIM-WÓJCICKA SYLWIA AGNIESZKA
kandydat do Rady Miasta i Gminy Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandyduję do Rady Miasta i Gminy Łomianki z Komitetu Wyborczego Potrzeba Zmian. Okręg wyborczy nr 2: Dąbrowa Leśna, Dąbrowa Rajska.

Krótką informację o kandydacie.
W Dąbrowie Leśnej mieszkam od 2002 roku. Mój mąż jest rodowitym mieszkańcem Łomianek a ja pochodzę z Aleksandrowa Kujawskiego, miasta położonego niedaleko Torunia na Kujawach. Nasz 5-letni syn chodzi do Przedszkola Samorządowego przy ul. Szpitalnej.
Jestem magistrem polityki społecznej, ukończyłam Uniwersytet Warszawski oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
Od 2000 roku pracuję w Fundacji im. Stefana Batorego na stanowisku kierownika projektów. Do moich obowiązków należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o dotacje przesyłanych przez organizacje pozarządowe oraz nadzór nad realizacją projektów finansowanych przez Fundację. Jestem również członkiem kilku komisji eksperckich opiniujących projekty finansowane z funduszy europejskich (m. in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Phare, oraz z Inicjatywy Wspólnotowej Equal).

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?

1. Z racji posiadanego wykształcenia i doświadczenia będę pomagać przy tworzeniu projektów i konstruowaniu wniosków o zewnętrzne dofinansowanie najważniejszych inwestycji gminnych oraz innych działań (kulturalnych, społecznych, ekologicznych) służących wszystkim mieszkańcom.

2. Bardzo zależy mi na edukacji i ochronie środowiska naturalnego. Uważam, że samorząd powinien umożliwić mieszkańcom segregację odpadów a w szkołach powinna być prowadzona edukacja ekologiczna z prawdziwego zdarzenia.

3. Działalność kulturalna integruje mieszkańców. Będę wpierać wszelkie działania zmierzające do rozbudowy biblioteki i filii bibliotecznej w Dąbrowie Leśnej oraz do rozbudowy Domu Kultury.

4. Komunikacja miejska w Łomiankach musi służyć mieszkańcom, którzy powinni mieć zagwarantowany szybki dojazd do centrum miasta, ośrodka zdrowia, urzędów czy też do domu kultury, i to nie tylko w dni powszednie, ale przez cały tydzień.

5. Około 30% ulic w Dąbrowie Leśnej i Dąbrowie Rajskiej ma nawierzchnię asfaltową (różnej jakości). Tylko na 4 ulicach jest chodnik dla pieszych. Będę wpływać na władze gminy, aby modernizowały i wyrównywały nasze drogi, żeby wybudowano chodniki tam gdzie jest to najbardziej potrzebne (np. przy ul. Brukowej, Długiej i Akacjowej).

6. Wszystkie najważniejsze decyzje podejmowane przez samorząd lokalny, dotyczące m.in. budżetu, planów zagospodarowania, nowych inwestycji, powinny być szeroko konsultowane z mieszkańcami, aby wszyscy wiedzieli i rozumieli co dzieje się w gminie.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Proszę o listy: sylwiawojcicka@wp.pl

MAKSIM-WÓJCICKA SYLWIA AGNIESZKA<br> kandydat do Rady Miasta i Gminy Łomianki

MAKSIM-WÓJCICKA SYLWIA AGNIESZKA<br> kandydat do Rady Miasta i Gminy Łomianki

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *