www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Organizacja ruchu – przebudowa Brukowej

1 grudnia 2011 roku o godzinie 14.00 w Auli ICDS odbyło się spotkanie w sprawie organizacji ruchu w czasie przebudowy węzła na skrzyżowaniu ulic Brukowa i Kolejowa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy, projektanta, burmistrzowie: Tomasz Dąbrowski i Piotr Rusiecki, radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz kilkunastu mieszkańców. W sumie około 50 osób.

Najpierw – część 1 relacji – wykonawca oraz projektant przedstawili planowaną organizację ruchu w czasie przebudowy skrzyżowania Brukowa-Kolejowa, powiązanej bezpośrednio z budową marketu Auchan.

Później – dalsze części relacji – głos zabrali radni oraz kilku mieszkańców, zgłaszając swoje – jak się okazało docenione przez projektantów – uwagi do projektu. Zgłoszone pomysły i sugestie – jak zapewnił przedstawiciel wykonawcy – zostaną wzięte pod uwagę przy opracowaniu ostatecznego projektu organizacji ruchu.

Szkoda, że spotkanie zostało zorganizowane o tak niefortunnej godzinie, co poskutkowało tym, że mieszkańcy nie mogli w nim uczestniczyć. Brak informacji w publikatorach urzędowych też nie wpłynął pozytywnie na frekwencję. Na urzędowej stronie internetowej oraz w wydanej kilka dni wcześniej Gazecie Łomiankowskiej nic na ten temat nie wspomniano. Informacja została zamieszczona tylko na portalu LOMIANKI.INFO po tym, jak została upubliczniona na sesji Rady Miejskiej.

Niestosowne wydały się być deklaracje burmistrza Rusieckiego o tym, że konsultacje zorganizowane były po to, aby mieszkańcy Łomianek mogli się wypowiedzieć w sprawie organizacji ruchu podczas przebudowy węzła Brukowa.

Warto zadać pytanie: Skoro burmistrz liczył na opinie mieszkańców, to dlaczego tychże mieszkańców nie zaprosił do ich wyrażenia?

Zapraszamy do obejrzenia pełnego przebiegu spotkania.


Część 1Część 2Część 3Część 4Część 5Część 6


Organizacja ruchu - przebudowa Brukowej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *