www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Urząd Miasta Łomianki informuje o terminach i tematach posiedzeń Komisji Technicznej i Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Łomiankach.

15 stycznia 2009 r. w czwartek o godzinie 17.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, odbędzie się posiedzenie Komisji Technicznej.
Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektu nowych stawek taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Inwestycje wodno-kanalizacyjne: zrealizowane w roku 2008, planowane w roku 2009.
3. Sprawy bieżące.

27 stycznia 2009 r. we wtorek o godzinie 17.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Temat posiedzenia:
1. Ustalenie planu pracy Komisji Społecznej na 2009 rok.
2. Sprawy bieżące.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *