www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Przebudowa ul. Warszawskiej

Jak informuje Burmistrz Łomianek… w przypadku utrzymania się istniejących warunków atmosferycznych (czyli jak się dowiedzieliśmy od rzecznika UM – nie powróci zima) od 2 marca 2010 roku rozpoczną się roboty związane z przebudową ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Wiślanej do ulicy Włościańskiej.

W związku z koniecznością wykonania wykopów koniecznych do ułożenia nowej kanalizacji deszczowej, na w/w odcinku zostanie zawężony pas jezdni ulicy Warszawskiej oraz zamknięty dla ruchu chodnik po parzystej stronie ulicy.

Utrudnienia będą dotyczyły również wyjazdów z nieruchomości. Zamknięcie wjazdów będzie chwilowe, a właściciele nieruchomości będą informowani z wyprzedzeniem o terminie wykonywanych prac.

Po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, rozpoczną się roboty ziemne związane z wymianą starego, żeliwnego wodociągu z lat 80. oraz wykonaniem nowych przyłączy do nieruchomości.

Kolejnym etapem prac będzie wykonanie nowych chodników, parkingów, przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną, doświetlenia ulicy i na końcu nowej nawierzchni jezdni.

Planowany termin zakończenia prac, ze względu na warunki atmosferyczne może zostać wydłużony do dnia 15 lipca 2010 roku.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...