www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Przebudowa ul. Warszawskiej

Jak informuje Burmistrz Łomianek… w przypadku utrzymania się istniejących warunków atmosferycznych (czyli jak się dowiedzieliśmy od rzecznika UM – nie powróci zima) od 2 marca 2010 roku rozpoczną się roboty związane z przebudową ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Wiślanej do ulicy Włościańskiej.

W związku z koniecznością wykonania wykopów koniecznych do ułożenia nowej kanalizacji deszczowej, na w/w odcinku zostanie zawężony pas jezdni ulicy Warszawskiej oraz zamknięty dla ruchu chodnik po parzystej stronie ulicy.

Utrudnienia będą dotyczyły również wyjazdów z nieruchomości. Zamknięcie wjazdów będzie chwilowe, a właściciele nieruchomości będą informowani z wyprzedzeniem o terminie wykonywanych prac.

Po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, rozpoczną się roboty ziemne związane z wymianą starego, żeliwnego wodociągu z lat 80. oraz wykonaniem nowych przyłączy do nieruchomości.

Kolejnym etapem prac będzie wykonanie nowych chodników, parkingów, przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną, doświetlenia ulicy i na końcu nowej nawierzchni jezdni.

Planowany termin zakończenia prac, ze względu na warunki atmosferyczne może zostać wydłużony do dnia 15 lipca 2010 roku.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *