www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Rada Miejska w Łomiankach oficjalnie zakończyła VIII kadencję

4 kwietnia,  podczas uroczystej Sesji, Rada Miejska w Łomiankach zakończyła oficjalnie VIII kadencję. 

Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego i odsłuchaniu, odśpiewaniu hymnu narodowego przewodnicząca Rady Miejskiej podsumowała mijającą kadencję.
Koniec kadencji to najwłaściwszy moment,  aby podsumować czasookres Rady Miejskiej w Łomiankach. To był czas wytężonej pracy dotknięty pandemią, a następnie wojną w Ukrainie – mówiła Przewodnicząca.

Szanowni Państwo.

W kadencji 2018-2024 odbyło się 95 Sesji Rady Miejskiej na których podjęliśmy łącznie 668 Uchwał Rady Miejskiej i 14 stanowisk.
Rada Miejska  podejmowała  decyzje i uchwały dotyczące najważniejszych spraw gminy, takich jak budżet, plan zagospodarowania przestrzennego, oraz inne ważne kwestie lokalne.

Prace związane z ustaleniem kształtu podejmowanych decyzji wykonywane były przez osiem powołanych przez Radę Miejską komisje stałych: Komisję Społeczną, Komisję Techniczną, Komisję Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Komisję Bezpieczeństwa, Komisję Budżetową, Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg Wniosków i Petycji, Komisję Statutową Łącznie w 8 kadencji odbyło się 388 posiedzeń komisji.

 

W czasie 8 kadencji Rada Miejska powołała: Radę Młodzieżową, Radę Oświatową, Radę Seniorów.

Minione lata to czas wielu pozytywnych zmian w Łomiankach. Wskutek podjętych przez Radę Miejską uchwał zostały zrealizowane kluczowych inwestycji, m.in.
1. Wybudowano nowe przedszkola w Dąbrowie Leśnej i szkołę podstawową w Sadowej.
2. Zmodernizowano infrastrukturę drogową, chodniki i ścieżki rowerowe, poprawiając bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
3. Zainwestowano w tereny zielone i rekreacyjne, tworząc nowe miejsca wypoczynku i place zabaw dla całej rodziny.
4. Na ukończeniu jest budowa świetlicy w Dziekanowie Leśnym,
5. Przy ul. Brzegowej w Łomiankach powstanie niedługo zespół szkół, w tym szkoła podstawowa i Liceum
6. Wspierano lokalną kulturę i sport, organizując liczne wydarzenia i udostępniając nowoczesne obiekty sportowe.
7. Wprowadzono Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny, który cieszy się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców.

Oczywiście, przed miastem wciąż wiele wyzwań. Musimy nadal dbać o rozwój infrastruktury, edukacji, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Ważne jest również, abyśmy wspólnie kształtowali przyszłość Łomianek, uwzględniając trendy globalne i potrzeby lokalnej społeczności.

Kończąc VIII kadencję Rady Miejskiej, pragnę podziękować za wspólną pracę i zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyliście jako Przewodniczącą Rady.

 

Dziękuję również Pani Burmistrz Małgorzacie Żebrowskiej-Piotrak i Jej Zastępczyniom Pani Anecie Gawin i Pani Annie Chomie. Podziękowania kieruję również na ręce Pani Skarbnik, która cierpliwie i szczegółowo tłumaczyła labirynty księgowości. Dziękuję Sekretarzowi Gminy,  za profesjonalizm w obsłudze administracyjnej. Dziękuję pracownikom Biura Rady: Magdzie, Agacie, Justynie i Ewelinie oraz obsłudze technicznej za dobre przygotowanie i właściwą organizację przebiegu obrad. Dziękuję Pracownikom Urzędu i Naczelnikom Wydziałów – Wasza praca w urzędzie miejskim stanowi fundament naszego codziennego funkcjonowania i rozwoju miasta.
Dziękuje Dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych za pracę na rzecz rozwoju lokalnego naszej gminy. Dziękuję dyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom za niezastąpioną pracę, która ma trwały i pozytywny wpływ na życie naszych dzieci.

Dziękuje pracownikom służb mundurowych Straży Miejskiej, a także Ochotniczej Straży Pożarnej za nieocenioną służbę i poświęcenie dla zapewnienia naszego spokoju i bezpieczeństwa.

Dziękuję redaktorowi prasy lokalnej LOMIANKI.INFO za rzeczową relację z posiedzeń Rady, Przewodniczącym Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich – przedstawicielom jednostek pomocniczych w terenie.

Ale przede wszystkim serdecznie dziękuję Wam Szanowni Radni za zaangażowanie, merytoryczną dyskusję  i owocną współpracę. Bez względu na różnice poglądów, łączył nas wspólny cel – dobro Łomianek i troska o ich mieszkańców.
Zmiana jest prawem życia a ci którzy patrzą tylko na przeszłość i teraźniejszość na pewno przegapią przyszłość.

 

W życiu tak jest, że koniec jednych zdarzeń daje początek kolejnym, dlatego pozwolę sobie życzyć Państwu, aby IX kadencja Rady Miejskiej była zdominowana przez udział obecnych i sprawdzonych Radnych 

Maria Pszczółkowska,
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach

Kolejny punktem porządku obrad było przekazanie pamiątkowych dyplomów dla wszystkich radnych. Burmistrz Łomianek na ręce Przewodniczącej złożyła podziękowania radnym „za prace i zaangażowanie w życie lokalnego samorządu”.

 

Zapraszam do obejrzenia nagrania XCVI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach VIII kadencji.

 

 

 

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *