www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Radni przyjęli „uchwałę krajobrazową” porządkującą przestrzeń publiczną Łomianek

Radni Rady Miejskiej kolejny – czwarty – raz procedowali projekt „uchwały krajobrazowej”, która ma na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej w Gminie Łomianki. 

Sam proces tworzenia „uchwały krajobrazowej” rozpoczął się w 2022 roku i zawierał szereg konsultacji i uzgodnień zarówno z mieszkańcami Łomianek, przedsiębiorcami jak i radnymi Rady Miejskiej.

Zmiany w przestrzeni będą znaczące, gdy zostaną usunięte reklamy z ogrodzeń, zakazane billboardy przy kluczowych przestrzeniach publicznych i wprowadzona zostanie regulacja w liczbie szyldów. Usystematyzowanie formatów będzie działaniem doskonale harmonizującym przestrzeń, w myśl zasady: nie usuwamy, a porządkujemy przestrzeń – czytamy w uzasadnieniu załączonym do projektu uchwały.

Celem sporządzenia i przyjęcia dokumentu jest wprowadzenie przepisów, które przyczynią się do uporządkowania przestrzeni i ochrony krajobrazu, poprzez wprowadzenie zasad sytuowania reklam, przy jednoczesnym umożliwieniu odpowiedniego informowania o prowadzonej działalności gospodarczej.
Tablice i urządzenia reklamowe tworzą nieprzyjazny krajobraz w sytuacji, gdy jest ich zbyt dużo lub gdy są zbyt duże. Na terenie Łomianek występują miejsca ich koncentracji – wpływa to negatywnie na wizerunek gminy oraz jakość życia mieszkańców. Jednak reklamy są także źródłem dochodu dla właścicieli nieruchomości i dają firmom możliwość reklamowania się poza miejscem prowadzenia działalności, co dla niektórych branż jest istotne.
Przygotowany projekt uwzględnia zachowanie równowagi między uzyskaniem odpowiedniego stanu ładu przestrzennego a ochroną interesów prywatnych. Uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze oraz funkcjonalne.
Wyróżnia strefę zurbanizowaną (żółtą) w której dominuje krajobraz ekonomiczny, posiadającą centrum w układzie liniowym ulicy Warszawskiej, strefę o bardziej ekstensywnym zagospodarowaniu (zieloną) z dominującym krajobrazem wiejskim oraz terenami zieleni, a także strefę obejmującą układ hydrograficzny gminy (niebieską). Przepisy uwzględniają też przyszłe zagospodarowanie, wynikające z aktów planistycznych – wyjaśnia Urząd Miejski.

 

Rada Miejska w Łomiankach głosami: 11 – ZA, 5 – PRZECIW, 4 – WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ, przyjęli uchwałę określającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Łomianki.

ZOBACZ DOKUMENT: Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Łomianki 

mm. / red

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

3 komentarze

 1. Mieszkaniec

  Naftyński jak zwykle przeciw. Mam nadzieję, że to jego ostatnie posiedzenie w radzie miejskiej i ostatnie decyzje w imieniu mieszkańców.

  12
  5
  Odpowiedz
  • Jan

   Głoowałem na Naftyńskiego w poprzedich wyborach i bardzo wszystkich za to przepraszam.

   3
   2
  • dobrze, że to koniec kadencji tej rady

   Z działań „rajcy” Naftyński bije ignorancja i samozachwyt, jednak są w obecnej radzie radni, którzy są mniej tam potrzebni. On zapewnia rozrywkę, na niskim poziomie, ale jednak rozrywkę. Może jego wyborcy takiej rozrywki potrzebują.

   2
   1

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *