www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Śmieci…co, jak, za ile i czemu tak drogo?

25 października łomiankowscy radni będą procedować nad uchwałami dotyczącymi opłat wynikających z wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, polegającym na zorganizowaniu przez Urząd odbioru tychże od wszystkich mieszkańców Łomianek. To dopiero pierwsze z uchwał, które muszą zostać przygotowane przed wejściem nowego systemu.

Gmina ma rozpocząć odbiór śmieci od mieszkańców już lipca 2013 roku a projekty uchwał przygotowane przez Urząd regulują kwestię terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłat z tym związanych.

Zgodnie z projektem opłaty mają być uiszczane przez właścicieli nieruchomości raz na miesiąc, za dany miesiąc do 15 dnia tego miesiąca.
Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami w przypadku za odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny miałaby wg. ptojektu Urzędu wynosić 15 złotych od osoby, a w przypadku zbiórki w sposób nieselektywny – 30 złotych od osoby.

Wysokość opłat ma wynikać z deklaracji, składanej przez właściciela nieruchomości z której będą odbierane odpady. Zdecydujemy o sposobie gromadzenia odpadów (posegregowane lub nieposegregowane) oraz określimy liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Przykładowo:
– rodzina 4 osobowa – odpady posegregowane = 4 x 15 zł = 60 złotych/miesięcznie
– rodzina 4 osobowa – odpady nieposegregowane = 4 x 30 zł – 120 złotych/miesięcznie

Z projektu uchwał nie wynika też co wchodziłoby w usługę zaproponowaną przez Urząd – jakie pojemniki mielibyśmy do dyspozycji i z jaką częstotliwością były one opróżniane.

Dla porównania w gminie sąsiadującej z Łomiankami w Izabelinie odpady są wywożone co dwa tygodnie a koszt takiej usługi wynosi 8,5 zł/osobę za śmieci posegregowane i 15 zł/osobę za nieposegregowane. Z czego wynika prawie dwukrotna różnica w cenie, którą zaproponowano w projekcie uchwały podpisanym przez burmistrza a w cenie już działającego systemu w gminie obok nas?

Czy stawki zaproponowane w projekcie uchwały zatwierdzą radni – okaże się już podczas sesji Rady Miejskiej, która jest zaplanowana na 25 października 2012 roku o godzinie 15.00 w ICDS. Wcześniej zapewne uchwała będzie omawiana na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.

O wszelkich szczegółach dotyczących tej sprawy na bieżąco będziemy informować w LOMIANKI.INFO.

ps. Patrząc na problem szerzej… należy wspomnieć, że sama „ustawa śmieciowa”” którą Sejm przyjął 13 maja 2011 roku obligująca przejęcie obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi przez poszczególne gminy budzi wiele kontrowersji zarówno wśród samorządowców jak i samych firm, które w wyniku przetargów miałyby świadczyć usługi odbioru śmieci.

redakcja@lomianki.info

Śmieci...co, jak, za ile i czemu tak drogo?

Śmieci...co, jak, za ile i czemu tak drogo?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *