www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Śmieciowe regulacje

Jak doniosi serwis www.samorzad.pap.pl… podczas seminarium „”Utrzymanie porządku i czystości w gminach””, które odbyło się 6.04.2010 r. w Kancelarii Prezydenta RP, wiceminister Bernard Błaszczyk zapowiedział, że gmina będzie właścicielem śmieci i to ona będzie odpowiadała za ich zagospodarowanie. Nowe przepisy, proponowane przez resort środowiska, powinny wejść w życie jeszcze w tym roku.

W nowym systemie za odbiór śmieci płacić będą mieszkańcy i właściciele nieruchomości, natomiast wysokość tych opłat ustalą gminy. Pieniądze będą bezpośrednio wpływały do urzędów gmin, a nie – jak dotychczas – do firm odbierających nieczystości. Jak zaznaczył wiceminister, wysokość tych opłat będzie zależała od tego, jak odpady będą zagospodarowane, m.in. czy będą segregowane.

Nowe przepisy prawdopodobnie będą przewidywały dwa rozwiązania dla gmin:
– wariant A, gdzie gmina pobiera opłatę od mieszkańców i w trybie zamówień publicznych wyłania wykonawcę (opłata jest uzależniona od liczby mieszkańców)
– wariant B, w którym odbierający odpady działa na terenie gminy na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta, a właściciel odpadów musi podpisać umowę z wykonawcą (gmina to kontroluje, a rada gminy może w drodze uchwały ustalić górne stawki opłat).

Czy nowe przepisy wejdą w życie, jak ewentulne zmiany odbiją się na kieszeni przeciętnego mieszkańca…? Jeszcze nie wiadomo – na ostateczne propozycje resortu trzeba poczekać około 2 tygodni.

źródło: www.samorzad.pap.pl
redakcja@lomianki.info

Śmieciowe regulacje

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...