www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Śmieciowe regulacje

Jak doniosi serwis www.samorzad.pap.pl… podczas seminarium „”Utrzymanie porządku i czystości w gminach””, które odbyło się 6.04.2010 r. w Kancelarii Prezydenta RP, wiceminister Bernard Błaszczyk zapowiedział, że gmina będzie właścicielem śmieci i to ona będzie odpowiadała za ich zagospodarowanie. Nowe przepisy, proponowane przez resort środowiska, powinny wejść w życie jeszcze w tym roku.

W nowym systemie za odbiór śmieci płacić będą mieszkańcy i właściciele nieruchomości, natomiast wysokość tych opłat ustalą gminy. Pieniądze będą bezpośrednio wpływały do urzędów gmin, a nie – jak dotychczas – do firm odbierających nieczystości. Jak zaznaczył wiceminister, wysokość tych opłat będzie zależała od tego, jak odpady będą zagospodarowane, m.in. czy będą segregowane.

Nowe przepisy prawdopodobnie będą przewidywały dwa rozwiązania dla gmin:
– wariant A, gdzie gmina pobiera opłatę od mieszkańców i w trybie zamówień publicznych wyłania wykonawcę (opłata jest uzależniona od liczby mieszkańców)
– wariant B, w którym odbierający odpady działa na terenie gminy na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta, a właściciel odpadów musi podpisać umowę z wykonawcą (gmina to kontroluje, a rada gminy może w drodze uchwały ustalić górne stawki opłat).

Czy nowe przepisy wejdą w życie, jak ewentulne zmiany odbiją się na kieszeni przeciętnego mieszkańca…? Jeszcze nie wiadomo – na ostateczne propozycje resortu trzeba poczekać około 2 tygodni.

źródło: www.samorzad.pap.pl
redakcja@lomianki.info

Śmieciowe regulacje

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *