www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Spółdzielnia dla niepełnosprawnych

W Łomiankach ma powstać spółdzielnia socjalna osób niepełnosprawnych. Celem zorganizowanego ostatnio spotkania była promocja projektu „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”” w lokalnym środowisku zainteresowanych osób. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu uczestniczyło 36 osób, w tym władze gminy. Najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym ksiądz z miejscowej parafii. W trakcie spotkania odbyły się trzy prezentacje. Pierwsza, wygłoszona przez Beatę Tuzimek z urzędu miasta i gminy Łomianki, dotyczyła sytuacji społecznej i problemów, z jakimi bory-kają się osoby niepełnosprawne na terenie gminy. Drugą prezentację przedstawił Janusz Sulczewski – praktyk z Żarskiej Spółdzielni Socjalnej, który przedstawił ideę spółdzielczości socjalnej, możliwości i korzyści wynikające z rozwijania tej formy gospodarki społecznej. Przedstawił też doświadczenia w tym zakresie płynące z Włoch. Trzecia prezentacja dotyczyła samego projektu „”Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych””, którą przedstawił Krzysztof Skolimowski z FPGP. W trakcie i po przedstawieniu prezentacji miała miejsce rze-czowa dyskusja nt. możliwości, korzyści i barier powołania miejscowej spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych.

Na początkowym etapie inicjowania spółdzielni najważniejsze jest zawiązanie lokalnej grupy inicjatywnej zainteresowanych osób (Partnerstwa) i stworzenie biznesplanu. Lokalne partnerstwo publiczno-społeczne w Łomiankach już istnieje – „”Partnerstwo dla Łomianek”” – i prawdopodobnie jedną z inicjatyw tego Partnerstwa będzie właśnie uczestnictwo w tym projekcie. Potem odbędzie się szereg szkoleń dla przedstawicieli samorządu i lokalnych organizacji społecznych, którzy będą bezpośrednio uczestniczyć w procesie powoływania miejscowej spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych. Uruchomienie pilotażowej spółdzielni planuje się na początek 2007 roku. Na spotkaniu obecnych było osiem niepełnosprawnych osób. Wszystie deklarują żywe zainteresowanie powstaniem spółdzielni.

stroja

Spółdzielnia dla niepełnosprawnych

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *