www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Łomianek zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy lub działające na rzecz mieszkańców Gminy Łomianki do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 25 października br. o godz. 18:00 w Świetlicy Miejskiej przy ul. Parkowej 2 w Burakowie.

Podczas spotkania omówiony zostanie projekt Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W konsultacjach można wziąć udział poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2023 r. na adres poczty elektronicznej: konsultacje@poczta.lomianki.pl lub do Urzędu Miejskiego w Łomiankach, na adres ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.

Ogłoszenie o konsultacjach, treść projektu Programu oraz formularz konsultacyjny zostały opublikowane w zakładce NGO oraz BIP.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *