www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Urząd Miejski zapowiada kontrolę szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomiankach będą przeprowadzali kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Łomianki.

Daniel Jaszczuk, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w  Urzędzie Miejskim w Łomiankach informuje, że zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz ich pozbywania się w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomiankach będą przeprowadzali kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Łomianki.

Kontroli będzie podlegała:

  • umowa zawarta z przedsiębiorcą opróżniającym zbiorniki bezodpływowe oraz osadniki w przydomowych oczyszczalniach ścieków,
  • dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych z szamba lub osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków (rachunek lub inny dokument potwierdzający wykonanie usługi i dokonania płatności).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy i dowodów wykonania tej usługi.

źródło: UM Łomianki

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *