www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Zapisz się na akcję „Zima w mieście 2024” w Łomiankach

Jak informuje Urząd Miejski w Łomiankach…

W okresie od 15 stycznia 2024 r. do 26 stycznia 2024 r. planujemy organizację akcji „Zima w mieście 2024” w sześciu szkołach podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach, ul. Partyzantów 31,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach, ul. Staszica 2,
  • Szkoła Podstawowa  w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6,
  • Szkoła Podstawowa  w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435,
  • Szkoła Podstawowa w Sadowej, ul. Strzelecka 32.

Umożliwiamy naszym uczniom skorzystanie z zajęć tylko w jednym wybranym przez rodzica/opiekuna prawnego tygodniu akcji „Zima w mieście 2024” w szkole, do której uczeń uczęszcza.

W każdej ze szkół będą utworzone po 2 grupy w każdym tygodniu ferii, liczące maksymalnie po 15 uczniów.

Decyduje kolejność zgłoszeń! W przypadku większej liczby chętnych dzieci niż liczba wolnych miejsc (maksymalnie 30 dzieci w jednym tygodniu), zostaną utworzone listy rezerwowe, jednak bez gwarancji przyjęcia ucznia na akcję zima.

Udział w akcji będzie jak co roku odpłatny i wyniesie 250,00 zł (za jeden tydzień).
W cenę wliczone są dwa posiłki: śniadanie i obiad, woda na bieżąco podawana dzieciom podczas całodziennego pobytu oraz między innymi artykuły papiernicze i malarskie pomocne do zoorganizowania zajęć stacjonarnych, bilety wstępu, organizacja transportu na zajęcia pozaszkolne.

Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki, w postaci zajęć sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, muzycznych, plastycznych lub w jej najbliższej okolicy, tj. zajęcia wyjazdowe.

Przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-17.00, dzieci będą miały zapewnioną opiekę.

Zainteresowanych rodziców prosimy o bezpośrednie zgłaszanie się do swoich szkół, z wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnika akcji (karty do pobrania w swoich szkołach), w terminie od 11 do 15 grudnia 2023 r.!

Ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń każdy z rodziców, na miejscu w sekretariacie swojej szkoły, uzyska informację zwrotną o zakwalifikowaniu dziecka na zimowy wypoczynek.

Opłaty za uczestnictwo dziecka w akcji „Zima w mieście 2024” należy uiszczać na konto szkoły wskazane w karcie zgłoszenia uczestnika w terminie między 2 a 4 stycznia 2024 !

źródło: UM Łomianki

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *