www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

64 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie

W południe 1 sierpnia pod pomnikiem „Bohaterów poległych wobronie Ojczyzny 1939-1945” przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej zWiślaną, mieszkańcy, kombatanci oraz władze samorządowe Łomianekoddali hołd powstańcom warszawskim. Poczet sztandarowy KołaZwiązku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych nieśli kpt.w stanie spoczynku Jerzy Wojcieski, por. w stanie spoczynku LeszekMiączyński oraz plutonowy w stanie spoczynku Sylwester Piechociński.Swoich towarzyszy grą na skrzypcach wspierał sierżant w staniespoczynku Hilary Jechowicz. Na uroczystość przybyły także pocztysztandarowe straży miejskiej i dzieci ze SP nr 1 w Łomiankach. JolantaNiegrzybowska, zastępca burmistrza Łomianek w swoim wystąpieniuprzypomniała zebranym rolę kobiet, które stanęły do walki powstańczejna równi z mężczyznami.

…Kobiety od samego początku organizowały służbę łączności opierającąsię na łączniczkach i kurierkach. Łączniczkami dowodziła aż doupadku Powstania Janina Karasiówna „Bronka”.

Warto wspomnieć o tych zwykłych kobietach żołnierzach, które na codzień wypełniały swój obowiązek wobec ojczyzny: minerkach, saperkach,dziewczętach z „Parasola”, trzech siostrach Piwnickich (z których dwienajmłodsze zginęły w Powstaniu), o tych które szyły ciepłe ubrania, szalikii skarpety dla powstańców, o siostrach zakonnych, matkach i żonach.W specjalnym plutonie łączności kanałowej w Powstaniu Warszawskim,ponad 60% stanu stanowiły kobiety. Po upadku Powstania naprawach jeńców kobiety – żołnierze (ponad 2 tysiące) odeszły do niewoliniemieckiej, co było europejskim ewenementem.

Straty wśród kobiet – żołnierzy AK szacowane są na blisko 5 tysięcy,a więc prawie na 10% czynnych w AK. Oddajmy dziś hołd wszystkimpowstańcom: kobietom i mężczyznom. Na równi. – powiedziała burmistrz.

Następnie delegacje: powiatu, gminy oraz Biblioteki i Domu Kulturyzłożyły wieńce pod pomnikiem, oddając hołd bohaterskim żołnierzomPowstania Warszawskiego.

W wystąpieniu kończącym uroczystości prezes Koła KombatantówRP i Byłych Więźniów Politycznych, por. w stanie spoczynku Jerzy Regulski,przybliżył atmosferę Powstania na terenach obecnej gminy Łomianki.Podziękował za udział w uroczystościach dzieciom ze SP nr 1w Łomiankach, która jak co roku, wystawiła poczet sztandarowy.

O godz. 17.00 w Łomiankach słychać było syreny. W godzinę„W”ybuchu Powstania kilka osób zatrzymało się na ulicy ze spuszczonymigłowami. Kilka innych zamilkło. Na Warszawskiej samochodyjechały tak, jak zwykle. Przyjdzie nam jeszcze poczekać, abynieliczni z tych, którzy to przeżyli, doczekali się wielu, którzy dzień1 sierpnia 1944 będą pamiętać.

Gazeta Łomiankowska 16/2008

64 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...