www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

64 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie

W południe 1 sierpnia pod pomnikiem „Bohaterów poległych wobronie Ojczyzny 1939-1945” przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej zWiślaną, mieszkańcy, kombatanci oraz władze samorządowe Łomianekoddali hołd powstańcom warszawskim. Poczet sztandarowy KołaZwiązku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych nieśli kpt.w stanie spoczynku Jerzy Wojcieski, por. w stanie spoczynku LeszekMiączyński oraz plutonowy w stanie spoczynku Sylwester Piechociński.Swoich towarzyszy grą na skrzypcach wspierał sierżant w staniespoczynku Hilary Jechowicz. Na uroczystość przybyły także pocztysztandarowe straży miejskiej i dzieci ze SP nr 1 w Łomiankach. JolantaNiegrzybowska, zastępca burmistrza Łomianek w swoim wystąpieniuprzypomniała zebranym rolę kobiet, które stanęły do walki powstańczejna równi z mężczyznami.

…Kobiety od samego początku organizowały służbę łączności opierającąsię na łączniczkach i kurierkach. Łączniczkami dowodziła aż doupadku Powstania Janina Karasiówna „Bronka”.

Warto wspomnieć o tych zwykłych kobietach żołnierzach, które na codzień wypełniały swój obowiązek wobec ojczyzny: minerkach, saperkach,dziewczętach z „Parasola”, trzech siostrach Piwnickich (z których dwienajmłodsze zginęły w Powstaniu), o tych które szyły ciepłe ubrania, szalikii skarpety dla powstańców, o siostrach zakonnych, matkach i żonach.W specjalnym plutonie łączności kanałowej w Powstaniu Warszawskim,ponad 60% stanu stanowiły kobiety. Po upadku Powstania naprawach jeńców kobiety – żołnierze (ponad 2 tysiące) odeszły do niewoliniemieckiej, co było europejskim ewenementem.

Straty wśród kobiet – żołnierzy AK szacowane są na blisko 5 tysięcy,a więc prawie na 10% czynnych w AK. Oddajmy dziś hołd wszystkimpowstańcom: kobietom i mężczyznom. Na równi. – powiedziała burmistrz.

Następnie delegacje: powiatu, gminy oraz Biblioteki i Domu Kulturyzłożyły wieńce pod pomnikiem, oddając hołd bohaterskim żołnierzomPowstania Warszawskiego.

W wystąpieniu kończącym uroczystości prezes Koła KombatantówRP i Byłych Więźniów Politycznych, por. w stanie spoczynku Jerzy Regulski,przybliżył atmosferę Powstania na terenach obecnej gminy Łomianki.Podziękował za udział w uroczystościach dzieciom ze SP nr 1w Łomiankach, która jak co roku, wystawiła poczet sztandarowy.

O godz. 17.00 w Łomiankach słychać było syreny. W godzinę„W”ybuchu Powstania kilka osób zatrzymało się na ulicy ze spuszczonymigłowami. Kilka innych zamilkło. Na Warszawskiej samochodyjechały tak, jak zwykle. Przyjdzie nam jeszcze poczekać, abynieliczni z tych, którzy to przeżyli, doczekali się wielu, którzy dzień1 sierpnia 1944 będą pamiętać.

Gazeta Łomiankowska 16/2008

64 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *