www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Burmistrz w sprawie osiedla Prochownia

Ja informuje UM Łomianki…


Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami z mojej strony, po konsultacjach z przewodniczącym Gminnej Komisji Urbanistycznej, dr inż. Andrzejem Romiszewskim, a także po rozmowach z mieszkańcami Łomianek oraz podmiotami, które złożyły wniosek o wydanie warunków zabudowy, 17 kwietnia 2012 roku zawiesiłem postępowania w sprawie zabudowy wielorodzinnej w osiedlu Prochownia. Moje decyzje wstrzymują wydanie warunków zabudowy na 9 miesięcy, a więc na maksymalny ustawowy termin.

Zgodnie z moimi deklaracjami i uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/147/2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Prochownia, przygotowałem projekt uchwały budżetowej na najbliższą sesję, w której zabezpieczyłem środki w kwocie 40.000,00 zł na wyłonienie w trybie przetargowym firmy, która opracuje MPZP Prochownia. Tym samym chciałbym uspokoić mieszkańców Łomianek zaniepokojonych niepełnymi informacjami prasowymi na ten temat. Zgodnie z postulatami mieszkańców, zabudowa wielorodzinna na tym terenie została przeze mnie wstrzymana.

Chciałbym także podjąć publiczną dyskusję na temat zagospodarowania terenu dawnych „Zakładów Drzewnych”. W związku z przedstawionym w urzędzie projektem zagospodarowania terenu po MPPD w Łomiankach przez firmę Arch Magic, zaproponowałem przeprowadzenie konsultacji społecznych. Chciałbym poznać Państwa opinię w tej sprawie. Tym samym zapoznać mieszkańców naszej gminy, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców, z wizją rozbudowy tego obszaru, która zakłada – zamiast obecnej starej i zniszczonej zabudowy na tym terenie – powstanie kilkudziesięciu niewielkich nowoczesnych pawilonów handlowych w dobrym i nowoczesnym standardzie na miarę XXI wieku. Według uzyskanych informacji, stoiska handlowe byłyby dostępne także dla mieszkańców naszej gminy. Zagospodarowanie tego obszaru będzie zgodne ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego naszej gminy obowiązującym od 2006 roku.

Zapraszam 9 maja 2012 na godz. 18. wszystkich zainteresowanych mieszkańców Łomianek na spotkanie w tej sprawie do ICDS-u, ul. Staszica 2.

Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski


źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *