www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

DEBATA: Dąbrowski – czy chce brać udział?

Dziś o godzinie 22.17 – zamiast deklaracji udziału, bądź też deklaracji rezygnacji udziału Pana Tomasza Dąbrowskiego w organizowanej DEBACIE KANDYDATÓW NA BURMISTRZA – ŁOMIANKI 2010 – otrzymałem „Stanowisko KWW Twoje Łomianki w sprawie debaty””, którego treść prezentuję poniżej…


Łomianki 25.11.2010 r

Stanowisko KWW Twoje Łomianki w sprawie debaty

W odpowiedzi na propozycję debaty kandydatów na burmistrza Łomianek organizowanej przez redakcję Lomianki.info informujemy: Jesteśmy zdecydowanie za przeprowadzeniem debaty!

W ostatnich dniach na terenie Łomianek pojawiło się wiele oszczerczych informacji na temat naszego komitetu.
1. Rozpowszechniono na gminnych przystankach autobusowych kłamliwą ulotkę obrażającą członków naszego komitetu. Osobami rozpowszechniającymi ulotki zajmie się prokuratura.
2. W dniu 24.11.2010 r. pan Marek Zielski wraz z panem Gruszką zaklejali wszystkie plakaty naszego kandydata na słupach ogłoszeniowych będących własnością urzędu gminy Łomianki. Sprawa jest zgłoszona na Policji.
3. Na terenie instytucji publicznych trwa nieprawdziwe rozpowszechnianie informacji o naszym kandydacie.
4. W internecie trwa festiwal kłamstwa i nienawiści w stosunku do naszego komitetu i naszego kandydata, autorzy tekstów sami przyznają się, że są zwolennikami obecnego burmistrza.
5. Wcześniej nie udostępniono nam sal w lokalach gminnych użyteczności publicznej na spotkania z mieszkańcami w ICDS i Domu Kultury.

Atmosfera panująca w trakcie kampanii nie sprzyja merytorycznej dyskusji

Apelujemy o powrót w dyskusji publicznej do kultury, wzajemnego szacunku, uczciwości. Nie możemy tolerować takich zachowań i postaw.

Zmienioną formą debaty nagle zostaliśmy zaskoczeni. Istnieje dalsza potrzeba wypracowania płaszczyzny porozumienia obu komitetów co do formy, terminu, miejsca debaty.Komitet Twoje Łomianki otrzymał scenariusz przeprowadzenia debaty na warunkach nam narzuconych. Nikt nie uzgadniał i nie precyzował z nami warunków debaty, nie uzgodnił z nami terminu. Zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym.

Dlatego proponujemy:
1. Wspólne ustalenie 3 pytań dla obu kandydatów.
2. Każdy z kandydatów ma prawo zadać po 1 pytaniu swojemu kontrkandydatowi (zgodnie z scenariuszem debaty z dn. 29.10.2010 r.)
3. Zgodnie z wcześniejszą propozycją z dn. 29.10.2010 r. każdy z kandydatów otrzyma 1 pytanie losowe od mieszkańców.
4. Wyznaczenie profesjonalnego publicysty do przeprowadzenia debaty. Proponujemy Wojciecha Reszczyńskiego nie związanego z Łomiankami.
5. Proponujemy debatę na dzień 3.12.2010 roku godz. 18.00 (piątek) w sali ICDS lub Dom Kultury
6. W związku z bardzo napiętym kalendarzem kampanii wyborczej proponujemy spotkanie organizacyjne we wtorek 30.11.2010 r- miejsce i godzina do ustalenia.
7. Ze względu na bardzo negatywną kampanię ze strony konkurencji politycznej debata powinna odbyć się bez udziału publiczności, aby zachować powagę debaty i jej merytoryczny charakter.

Komitet Wyborczy Wyborców Twoje Łomianki


Treść powyższego „”Stanowiska…”” nie odpowiada na zasadnicze pytanie – Czy pan Tomasz Dąbrowski weźmie udział w Debacie 28.11.2010 roku. Jest natomiast – poza opisem spostrzeżeń Komitetu na temat rzeczywistości – propozycją zorganizowania spotkania polegającego na wymianie poglądów kandydatów bez udziału publiczności, jak można przeczytać, „”ze względu na bardzo negatywną kampanię ze strony konkurencji politycznej””.
Ponadto, spotkanie miałoby się odbyć na 6 godzin przed ciszą wyborczą – co wyklucza ewentualną retransmisję przebiegu spotkania mieszkańcom Łomianek.

Formuła spotkania, co wynika z powyższego, wyklucza udział bezpośredni i pośredni mieszkańców Łomianek – których udział jest zasadniczym warunkiem publicznej DEBATY mającej na celu zaprezentowanie kandydatów na burmistrza Łomianek. Przecież to właśnie my – mieszkańcy Łomianek – mamy prawo poznać osoby, które chcą pracować dla nas, za nasze pieniądze.
Uważam, że taką wymianę opinii – w cztery oczy – kandydaci mogą odbyć prywatnie, przy dobrej kawie w jednej z łomiankowskich kawiarni. Bezzasadnym więc jest pośrednictwo portalu www.LOMIANKI.INFO w organizacji takiego spotkania.

Proponowane spotkanie miałoby się odbyć przy udziale osoby – z całym szacunkiem za utworzenie w 1992 roku rozgłośni Radia WaWa – Redaktora Wojciecha Reszczyńskiego, który to będąc współpracownikiem m.in. Naszego Dziennika czy Radia Maryja, raczej nie jest publicystą, któremu zaangażowanie polityczne jest obce.

„”Wielka polityka”” w łomiankowskim samorządzie jest moim zdaniem zupełnie niepotrzebna, natomiast brak wiary w umiejętności i bezinteresowne zaangażowanie mieszkańców Łomianek w sprawy lokalne – absolutnie niezrozumiały (nawiasem mówiąc/pisząc… taka postawa chyba też nie licuje zbyt z hasłem wyborczym Kandydata Dąbrowskiego).
Dla przypomnienia… proponowaną DEBATĘ przed I turą wyborów (z udziału, w której wycofał się Pan Tomasz Dąbrowski) miał poprowadzić Pan Michał Naftyński (mieszkaniec Łomianek, animator wielu lokalnych wydarzeń, zawodowo zajmujący się m.in. moderowaniem spotkań i szkoleniami), natomiast tą, aktualnie organizowaną, Pan Roch Siemianowski (również mieszkaniec Łomianek, szanowany aktor teatralny i filmowy).

Mając na uwadze powyższe, ponownie poprosiłem KWW Twoje Łomianki o wiążącą odpowiedź na, wydawałoby się, proste pytanie brzmiące następująco: „”Czy są Państwo zdecydowani na udział Pana Tomasza Dąbrowskiego w planowanej DEBACIE KANDYDATÓW NA BURMISTRZA – ŁOMIANKI 2010 na warunkach, które jako organizator zaproponowałem w zaproszeniu z dnia 23.11.2010 roku.””.

Mam nadzieję, że podjęcie decyzji, oraz odpisanie mailem np. „”jesteśmy zdecydowani na udział w organizowanej debacie, chcielibyśmy omówić szczegóły organizacyjne…”” lub też „”nie jesteśmy zainteresowani udziałem w organizowanej debacie”” nie jest dla członków KWW Twoje Łomianki oraz Pana Tomasza Dąbrowskiego, zbyt obciążające i odpowiedź uzyskamy do jutra (26.11.2010r.) do godziny 12.00.
Wszak oczywistym jest, że gotowość i sprawność w podejmowaniu samodzielnych decyzji oraz umiejętność sprostania zobowiązaniom wynikającym z tychże – to między innymi podstawowe cechy osoby, chcącej pełnić funkcję Burmistrza naszych Łomianek.

Poniżej treść kolejnej prośby wysłanej do KWW Twoje Łomianki…

Maciek Moraczewski
redakcja@lomianki.info

DEBATA: Dąbrowski - czy chce brać udział?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *