www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Drugi wiceburmistrz legalny

Łomianki od wyborów samorządowych żyły sensacją zatrudnienia drugiego zastępcy burmistrza.

Przeciwnicy nowych władz skierowali do wojewody pismo z pytaniem, czy zatrudnienie przez burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego drugiego zastępcy jest legalne, skoro w dniu wyborów Łomianki nie miały 20 tysięcy mieszkańców, a liczba zastępców włodarza gminy jest określana proporcjonalnie do liczby zameldowanych. Ponieważ mieszkańcy nie mogli się doprosić o jednoznaczne wyjaśnienie sytuacji, zapytaliśmy u źródła, czy dwóch wiceburmistrzów w Łomiankach nie łamie prawa.
Przedstawiciel biura prasowego w rozmowie telefonicznej stwierdził, że prawnicy wojewody nie wydali jeszcze orzeczenia w tej sprawie. Jednak dwa dni później w swojej pisemnej odpowiedzi stwierdził, że odpowiedź została skierowana do zainteresowanych już w listopadzie ubiegłego roku.

– Po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego nie stwierdzono naruszenia prawa w zarządzeniu o powołaniu drugiego zastępcy burmistrza Łomianek – informuje rzecznik wojewody. – Liczbę zastępców, których burmistrz może powołać, określa się proporcjonalnie do liczby mieszkańców. O powołaniu zastępcy powinny przesądzać względy praktyczne, w szczególności potrzeba obsadzenia tego stanowiska np. z uwagi na dużą liczbę spraw wymagających załatwienia. Burmistrz jest uprawniony do ustalenia liczby swoich zastępców, biorąc za podstawę liczbę mieszkańców danej gminy liczoną według stanu na dzień powołania zastępcy.

Liczba zameldowanych mieszkańców Łomianek w chwili powoływania drugiego zastępcy przekroczyła 20 tysięcy. W gminie mieszka też mnóstwo osób niezameldowanych. Z tymi drugimi też wiąże się zwiększenie liczby urzędowych zadań, choć nie ma to formalnego wpływu na kwestię liczby zastępców.

Tak więc Wojciech Tarnawski i Jolanta Niegrzybowska zajmują swoje stanowiska legalnie. Otwarte pozostaje pytanie, czy osoba blisko spokrewniona z żoną burmistrza w ogóle powinna być powołana na to stanowisko. Z ust do ust w Łomiankach przekazywana jest informacja, że Jolanta Niegrzybowska jest siostrą stryjeczną żony burmistrza Pszczółkowskiego.

– Tak, żona burmistrza jest moją siostrą cioteczną. Nigdy się tego nie wypierałam. Dodam jednak, że więzy krwi nie przekładają się na częstotliwość spotkań – powiedziała „Echu”” Jolanta Niegrzybowska.

W poprzednim wydaniu pisaliśmy o nepotyzmie burmistrza Łomianek z powodu zatrudnienia przez niego własnej żony w referacie zamówień publicznych. Do sprawy spokrewnienia wiceburmistrz Niegrzybowskiej z małżonką Wiesława Pszczółkowskiego wrócimy. Wciąż liczymy na to, że w sprawie rodzinnych rządów w Łomiankach wypowiedzą się władze Platformy Obywatelskiej, które w wyborach poparły rządzącego dziś burmistrza.

(wt)
Echo Łomianek o Bielan nr 9/2008

Drugi wiceburmistrz legalny

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *