www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Fundusze 2014 wbrew woli mieszkańców?

2 lipca br. odbyło się spotkanie rad osiedlowych i sołeckich z burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim. Na spotkaniu tym skarbnik gminy p. Ewa Rusak poruszyła temat wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego. Zważywszy, iż przez ostatnie 4 lata organizowałem dla mieszkańców Dziekanowa Bajkowego w ramach tegoż funduszu integracyjne spotkania, chciałbym podzielić się dziś z mieszkańcami swoimi uwagami i zdobytymi doświadczeniami.

Wypracowane porozumienie
Jak zapewne zainteresowani pamiętają, półtora roku temu Urząd po raz pierwszy zakwestionował podejmowane przez sołectwa uchwały w sprawie podziału środków w ramach funduszy sołeckich. Wtedy to nikt inny, jak wiceburmistrz d/s SPOŁECZNYCH (sic!) Piotr Rusiecki czynił starania, by lokalne społeczności pozbawić możliwości integrowania się poprzez organizację cyklicznych, okolicznościowych spotkań… Jednakże, w wyniku burzliwych dyskusji przedstawicieli sołectw z władzami miasta udało się wypracować swego rodzaju „porozumienie”. W 2012 i 2013 roku środki, które zaplanowane zostały przez sołectwa na organizację spotkań integracyjnych z mieszkańcami przekazywane były w formie dotacji na Dom Kultury w Łomiankach. Formalnie zatem to nie sołectwo, lecz Dom Kultury sfinansował organizację spotkań. Zatem można? Można.

O próbie zakwestionowania uchwał podjętych przez mieszkańców sołectw przez skarbnik gminy informowałem po raz pierwszy już w lutym 2012 roku w artykule: „Co z naszym funduszem?

W zamieszczonej przez obecnego sołtysa p. Jerzego Gregorczyka informacji ze spotkania burmistrza z przedstawicielami rad osiedlowych i sołeckich, można przeczytać: „Niestety (…) zostały zakwestionowane fundusze przekazane na spotkania integracyjne w sołectwach. Fundusz sołecki w roku 2014 w całości musi zostać przeznaczony na inwestycje poprawiające warunki bytowe mieszkańców, poprawa infrastruktury w osiedlu (sołectwie)”. Dalej p. Ewa Rusak proponuje kuriozalne moim zdaniem rozwiązanie: „Organizatorzy imprez winni bazować na spotkaniach składkowych”

Czy ktoś w Urzędzie oszalał?
Zastanawiam się, czy pomysł ze „spotkaniami składkowymi” jest autorskim pomysłem skarbnik, Pani Ewy Rusak, czy może samego wiceburmistrza ds. SPOŁECZNYCH?

Chciałbym przypomnieć, iż wszelkie zbiórki publiczne regulowane są przez obowiązującą od roku 1933 ustawę o zbiórkach publicznych. Pozwolenie na taką zbiórkę wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Organizacja ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej przedstawia organowi plan przeprowadzenia takiej zbiórki, który określa jej cel, formę, terminy, obszar, na którym prowadzona jest zbiórka, liczbę osób, które mają brać w niej udział a także koszty z nią związane. Tę skomplikowaną procedurę osobiście przechodziłem przy okazji organizacji na rzecz Oddziału Patologii Noworodków i Niemowląt w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym Akcji Wielkiej Wagi. Osobie, która podejmie się zbiórki funduszy na pierwszą organizowaną w 2014 r. imprezę życzę już dziś wytrwałości w owym przedsięwzięciu.

„Uprzejmie donoszę…”
Co się zmieniło od zeszłego roku, że skarbnik już dziś boi się o to, jak mieszkańcy sołectw we wrześniu podzielą środki funduszu sołeckiego?

W lutym tego roku na zlecenie burmistrza Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach wystąpił do Izby Skarbowej z pytaniem – czy przypadkiem rodziny wielodzietne korzystające w naszej gminie z Karty Rodziny 3+/4+ nie powinny zostać z tego tytułu dodatkowo opodatkowane? Izba Skarbowa odpowiedziała, w skrócie: tak panie burmistrzu, to świetny pomysł. Na szczęście głos w sprawie zabrało jeszcze tego samego dnia Ministerstwo Finansów uznając pomysł za chybiony.

Czyżby
burmistrz dzielił się dziś swoimi pomysłami w sprawie funduszy sołeckich z Regionalną Izbą Obrachunkową? Wszystko na to wskazuje…

A co mówią przepisy?
Każde przedsięwzięcie wskazane w uchwalonym przez Zebranie Wiejskie musi spełniać zgodnie z artykułem 1 ustęp 3 ustawy o funduszu sołeckim łącznie trzy kryteria:

– musi być zadaniem własnym gminy,
– służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
– musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Kluczowe pozostaje zatem rozstrzygniecie, czy integracja mieszkańców sołectwa może być realizowana w ramach funduszu sołeckiego. Regionalna Izba Obrachunkowa może wskazać, iż tak określone zadanie (integracja mieszkańców sołectwa) nie jest zdaniem własnym gminy.
Spór w tym zakresie dotyczy jednakże jedynie nazewnictwa, a nie tego czy takie przedsięwzięcie należy do zadań własnych gminy, czy nie. Chodziłoby zatem o powołanie się w uchwale na konkretny punkt w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Imprezę okolicznościową można w zależności od jej tematyki powiązać np. z wykonywaniem zadania gminy w zakresie promocji (art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym), wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, w tym pobudzania aktywności obywatelskiej (art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym), kulturą fizyczną (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).

Reasumując – każda impreza jest związana z wykonywaniem zadania własnego gminy w zależności od tego jak jest zorganizowana i czego dotyczy.

Fundusz sołecki w Dziekanowie Bajkowym
Przez ostatnie 4 lata nie zdarzyło się, by Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała którykolwiek z wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Dzięki wyodrębnianym co roku z budżetu gminy środkom w Dziekanowie Bajkowym równaliśmy i odśnieżaliśmy drogi, inwestowaliśmy w sprzęt sportowy, wydawaliśmy lokalny kwartalnik „Goniec Bajkowy”, wreszcie organizowaliśmy imprezy integracyjne – dla dzieci – „Szukamy Wielkanocnych Jajek”, pikniki sportowe z udziałem zaproszonych gości, w tym policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej, a także grudniowe spotkania dla dzieci ze Świętym Mikołajem. Cel był zawsze jeden – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez integrację lokalnej społeczności.

Urząd w piśmie z dnia 26 lipca 2013 r. sugeruje, by sołectwa swoje środki funduszu przeznaczały na remonty dróg, ich odwodnienie lub remonty i doposażenie szkół oraz obiektów sportowych. W Dziekanowie Bajkowym 90% dróg to drogi prywatne. Na terenie sołectwa naszego brak jest obiektów sportowych, tym bardziej szkół. Jeśli zatem sołtys Dziekanowa Bajkowego nie podejmie się próby dalszej integracji naszej małej lokalnej społeczności poprzez organizację imprez, które stały się, myślę wizytówką Dziekanowa Bajkowego, będzie trzeba gdzieś sensownie ulokować nasz fundusz, byśmy pieniędzy tych nie stracili. Może np. zapomniana przez burmistrza Dąbrowskiego, mała, przepełniona wiejska szkoła w Sadowej? To jest oczywiście „plan B”, który już dziś pozostawiam mieszkańcom Dziekanowa Bajkowego pod rozwagę…

Poniżej kilka zdjęć obrazujący, jak mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego „imprezowali” przez ostatnich kilka lat… 😉

Quo vadis burmistrzu?
Burmistrz stara się za wszelką cenę udowodnić, że integracja mieszkańców sołectwa NIE może być realizowana w ramach funduszu sołeckiego. Dlaczego? Bo zdaniem Urzędu integracja mieszkańców nie jest zadaniem własnym gminy. Konia z rzędem temu kto tego dowiedzie…

Marcin ETIENNE
www.dziekanowbajkowy.pl


Załączone dokumenty:
Pismo z dn. 26 lipca 2013 r..pdf

Fundusze 2014 wbrew woli mieszkańców?

Fundusze 2014 wbrew woli mieszkańców?

Fundusze 2014 wbrew woli mieszkańców?

Fundusze 2014 wbrew woli mieszkańców?

Fundusze 2014 wbrew woli mieszkańców?

Fundusze 2014 wbrew woli mieszkańców?

Fundusze 2014 wbrew woli mieszkańców?

Fundusze 2014 wbrew woli mieszkańców?

Fundusze 2014 wbrew woli mieszkańców?

Fundusze 2014 wbrew woli mieszkańców?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

3 komentarze

 1. Kowal

  Czy mam przez to rozumieć, że Burmistrz Dąbrowski dąży do tego, aby w 2014 roku z imprez została tylko tzw. bitwa pod wilczeńcem, która jest nie dość że nudna to jeszcze z historią ma tyle wspólnego co ja sportowiec z inżynierią kwantową.

  Najpierw zaniechał organizacji Dni Łomianek a teraz czas na imprezy osiedlowe i sołeckie? To jakiś absurd!

  0
  0
  Odpowiedz
 2. entomol

  Zapewne w ramach integracji społeczności burmistrz zorganizuje na Bajkowym tańce na deskach 😉

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Majka

  Nie udało mu się władzom opodatkować rodzin to może utną coś z imprez osiedlowych 🙂 Czy Pan Burmistrz zapomniał, że za utrzymanie dróg odpowiada Urząd a nie osiedla czy sołectwa?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *