www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

GDDKiA o przygotowaniach do budowy S7

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad…

Etap realizacji każdej inwestycji poprzedzony jest pracami przygotowawczymi. To złożony i długotrwały proces. Wymaga on między innymi współpracy z samorządami, przez których tereny przebiegać będzie planowana droga.

W trakcie cyklicznych spotkań z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Bielany oraz gmin Stare Babice, Izabelin i Łomianki rozmawiamy na tematy techniczne. Są one między innymi z utrzymaniem dróg obsługujących tereny przyległe do przyszłej trasy S7, po oddaniu inwestycji do użytkowania. Jedną z poruszanych kwestii jest budowa węzła Janickiego w ciągu planowanej drogi ekspresowej S7. Z uwagi na rozpoczęte przez m.st. Warszawę prace projektowe zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowej dla Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (Trasy MMS-C) oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Miasta, podjęliśmy decyzję o przygotowaniu materiałów projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kiełpin wariantowo, tj. z węzłem Janickiego i bez niego (uwzględniając jednocześnie rezerwę terenową).

W celu finalnego rozstrzygnięcia budowy węzła Janickiego konieczna jest dalsza, ścisła koordynacja prac w zakresie rozwiązań technicznych, a głównie harmonogramów realizacji obu inwestycji. Gwarancją zapewnienia pełnej funkcjonalności ruchowej w obrębie tego węzła i omawianych ciągów drogowych (trasy S7 i Trasy MMS-C), jest kontynuacja budowy przez m.st. Warszawa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie aż do ul. Lazurowej w Warszawie.

Drugim, nie mniej ważnym tematem jest przejęcie do eksploatacji przez samorządy dróg równoległych, które służą do obsługi ruchu lokalnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022 poz. 1693). Podpisane zostały już dwa porozumienia przez Gminy Łomianki i Izabelin. Zawarcie takiego porozumienia jest niezbędne również z m.st. Warszawą – zarówno dla inwestycji będących w przygotowaniu, jak też w zakresie istniejących dróg ekspresowych w granicach miasta. Uregulowanie kwestii dróg równoległych, potocznie zwanych serwisowymi, ułatwi mieszkańcom załatwianie spraw dotyczących nieruchomości zlokalizowanych w otoczeniu inwestycji, jak też usprawni proces utrzymania tych dróg, po ich oddaniu do ruchu.

Dla planowanej trasy S7 pomiędzy Kiełpinem a Warszawą, w pierwszej kolejności ogłosimy przetarg na projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W listopadzie 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył odwołania od decyzji środowiskowej dla budowy tego odcinka według wariantu II.1. Oznacza to, że ostateczna decyzja środowiskowa daje nam zielone światło do pozyskania finansowania na realizację inwestycji. Harmonogram prac będziemy mogli podać po uzyskaniu środków finansowych.

źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *