www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jest dokumentacja na przebudową wałów

Jak informuje Urząd Miejski w Łomiankach…

Gmina Łomianki przekazała Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych dokumentację projektową związaną z modernizacją wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy. WZMiUW wystąpi z wnioskiem do wojewody o zgodę na realizacje zadania.

Sfinansowany przez Gminę Łomianki projekt przebudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku 10680 m zakłada poprawę zabezpieczenia wału poprzez jego wzmocnienie.

Zakres projektowanych robót obejmuje uszczelnienie korpusu i podłoża istniejącego wału, przebudowę korpusu wału wraz z wykonaniem ławy przywałowej, wykonanie drogi eksploatacyjnej na ławie wraz ze zjazdami na teren, przebudowę przejazdów wałowych oraz wykonanie przejść przez wał.

Na spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Łomiankach burmistrz Tomasz Dąbrowski przekazał Markowi Pokorskiemu, dyrektorowi warszawskiego oddziału WZMiUW – sfinansowaną przez gminę Łomianki za blisko 400 tys. zł – dokumentację projektową.

Wykonany projekt jest koniecznym elementem do złożenia przez WZMiUW wniosku o zgodę na realizację zadania. WZMiUW zobowiązał się złożyć go u wojewody do końca marca br.
Podczas spotkania rozmawiano m.in. o sposobie i możliwościach finansowania inwestycji.
Zakłada się, że koszt modernizacji łomiankowskiego wału to ok. 80 mln złotych. Pieniądze mają pochodzić z budżetu państwa.

Inwestycja będzie realizowana jako element powstającego rządowego Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej. Celem programu jest minimalizowanie ryzyka powodziowego w dorzeczu Wisły środkowej, obejmującym obszarowo województwa: mazowieckie, lubelskie, podlaskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie, świętokrzyskie oraz warmińsko – mazurskie.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Jest dokumentacja na przebudową wałów

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *