www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Którędy do Gdańska?

Tytułowe pytanie nurtuje ostatnio wiele zainteresowanych stron. Zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak i mieszkańcy Łomianek zastanawiają się, która koncepcja północnego wylotu z Warszawy przekona wojewodę mazowieckiego.

Przez lata powstało już jedenaście wariantów trasy gdańskiej. Wśród ostatnio rozpatrywanych pozostały dwie. Trasa mszczonowska, która ma zarezerwowany korytarz ekologiczny jeszcze z lat 60-tych ubiegłego wieku i dzisiejsza samorządowa trasa nadwiślańska (STN).
GDDKiA forsuje wariant mszczonowski, natomiast większość mieszkańców Łomianek mówi mu stanowcze nie.

– Owe plany powstały w czasach „zimnej wojny””, kiedy wszelkie plany były podporządkowane wymogom wojsk Układu Warszawskiego, które mówiły o połączeniu dwóch lotnisk wojskowych: Modlina z Bemowem. Nie istniało jednak wtedy miasto Łomianki. Dziś nie istnieje Układ Warszawski, a nasze miasto w miejscu planowanego węzła Kiełpin zamieszkuje około 30 tys. mieszkańców – komentuje Bronisław Kondratowicz, przewodniczący Stowarzyszenia Ochrona przed Powodzią i Zagrożeniami Komunikacyjnymi.

Konferencja prasowa

Władze samorządowe zorganizowały we wrześniu spotkanie z zainteresowanymi stronami oraz dziennikarzami, dotyczące omówienia koncepcji samorządowej trasy nadwiślańskiej. Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój dokonała porównania środowisk przyrodniczych obszarów, przez które miałaby przebiegać trasa wylotowa z Warszawy w kierunku Gdańska, Puszczy Kampinoskiej oraz doliny Wisły w odniesieniu do programu ekologicznego Natura 2000. Na spotkanie przybył także autor projektu samorzadowego, Zygmunt Użdalewicz.

Parasol ochronny

Samorządowa trasa nadwiślańska według prezesa PIG Ekorozwój, Krzysztofa Zaręby to parasol ochronny dla gminy Łomianki.
– Wariant GDDKiA jest raczej negatywnie odbierany przez społeczeństwo. Ekologiczne opinie zaś są robione wręcz na zamówienie, za pieniądze i na konkretnych warunkach. My jesteśmy ekologami, którzy nie pracują dla wyłudzania pieniędzy, czy dla rozgłosu. Kierujemy się dobrem społecznym połączonym z dobrem ekologicznym. Trasa przy Kampinosie zabierze tylko tranzyt, ale cały lżejszy ruch pozostanie w Łomiankach – mówił Zaręba.

Podobnego zdania jest Władysław Łagodziec, prezydent Ekorozwoju, który wyraźnie mówi, że opinie negatywne są najprawdopodobniej postawione nieuczciwie. Są zwykle związane z pieniędzmi, tak jak w przypadku Łodzi. Dziś opinia negatywna, a za kilka tygodni, bez żadnych poprawek w projekcie otrzymuje on opinię pozytywną.

Za i przeciw

Autor projektu STN twierdzi, że opinie GDDKiA permanentnie pomijają sprawy mieszkańców. Gmina Łomianki czuje się zagrożona działaniami Generalnej Dyrekcji Dróg, bo przecież nie chodzi o ochronę jednego aspektu, ale ogółu.
Większość argumentów stanowczo opowiada się po stronie STN, która przede wszystkim wyprowadzi większość ruchu z Łomianek na obwodnicę, co podniesie radykalnie bezpieczeństwo gminy oraz zapewni trwałe zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminom Łomianki i Czosnów.

Według Użdalewicza, skorygowany wał zostanie odsunięty od Burakowa w kierunku Wisły, co spowoduje, że trasa ominie osiedle biegnąc poniżej skarpy burakowskiej. Ulica Kolejowa miałaby szansę stać się droga lokalną, dostosowaną do potrzeb mieszkańców, a przesunięcie ruchu dalekobieżnego na STN zlikwiduje korki na ulicy Kolejowej.

Oddalenie obwodnicy na wał ochroni również Kampinoski Park Narodowy przed niebezpieczeństwem zachwiania stosunków wodnych w puszczy na skutek konieczności odwodnienia drogi ekspresowej. Trasa mszczonowska miałaby przebiegać przez duży obszar torfowisk Łuże, których odwadnianie będzie wręcz tragiczne dla puszczy i bardzo kosztowne. Proponowana technologia wykorzystania do budowy SNT m.in. kruszywa z koryta Wisły wpłynie zarówno na obniżenie kosztów, jak i poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, polepszając spławność rzeki.

– Na terenie naszej gminy znaczna większość wiatrów wieje od puszczy do Wisły. Spaliny aut jadących samorządową trasą byłyby zwiewane na niezamieszkałe tereny rzeki, zaś z trasy mszczonowskiej będą się kierowały wprost na zurbanizowane rejony Łomianek – zauważył Bronisław Kondratowicz.

Porównywalne koszty

Zdaniem burmistrza Łomianek Łucjana Sokołowskiego, wersja samorządowej trasy jest dla budżetu państwa tańsza, niż proponowana przez GDDKiA, choć patrząc globalnie są one porównywalne.
– Realizacja samorządowej trasy nadwiślańskiej wymaga jednak zgodnego współdziałania kilku pionów administracji rządowej i samorządowej. Niestety nie ma sprawnego mechanizmu, który by je umotywował. Wymaga ona dialogu, a tego brakuje. Drogowcy nie chcą budować wału przeciwpowodziowego, a wodniacy nie mają pieniędzy na budowę drogi. Przedsięwzięcie to wymaga uzgodnienia na szczeblu ministrów rządu RP, a to jest ogromna trudność – dodał Kondratowicz.

Gra układów

Podczas spotkania powtarzał się zarzut układów i gier toczonych na wyższych szczeblach. Burmistrz Sokołowski przyznaje, że dość dziwne jest obstawanie Generalnej Dyrekcji przy swojej wersji, skoro trasa samorządowa byłaby znacznie korzystniejsza. Przede wszystkim zabezpieczy przed powodzią, a wały są już słabe i wymagają odbudowy, da drugi północny wylot z Warszawy, ulica Kolejowa będzie drogą zapasową na wypadek zablokowania trasy S7, nie zostanie zachwiana równowaga wodna w Kampinosie i nie będą naruszone torfowiska, i przede wszystkim nie powstanie wśród wielu setek domów największy węzeł komunikacyjny na Mazowszu.

Opinia wojewody

Proponowane warianty wpłynęły do wojewody, który musi wydać opinię o uwarunkowaniach środowiskowych. Kompletny raport zostaje przekazany do zaopiniowania przez Ministra Środowiska oraz do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Mając na biurku opinię powyższych urzędów, wojewoda ogłosi wyłożenie dokumentacji do wglądu na 21 dni. Dopiero potem zostanie podjęta decyzja środowiskowa, która decyduje o takim a nie innym przebiegu trasy S7.
Mieszkańcy Łomianek będą prawdopodobnie mogli wyrazić swoją opinię w proponowanym referendum.

Agnieszka Zielińska

Którędy do Gdańska?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *