www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

LO w Łomiankach – treść porozumienia

Liceum w Łomiankach im. Karola Wojtyły będzie dalej działać. Takie informacje docierają do mieszkańców już od pewnego czasu, jednakże z uwagi na duży chaos informacyjny warto uporządkować wszystkie informacje chronologicznie i powiedzieć jak ta przyszłość ma wyglądać.

Skupię się na działaniach związanych z zainicjowaną przeze mnie petycją. Muszę jednakże powiedzieć także o innych, mniej lub bardziej medialnych inicjatywach ze szkołą związanych. Były one inicjowane przez wiele środowisk – gdy wokół petycji zrobił się lekki szum, zaczęli kontaktować się ze mną inni mieszkańcy, którzy próbowali wpłynąć na władzę w Łomiankach i Ożarowie Mazowieckim w taki sposób, aby nie likwidować naszego jednego w regionie LO. Myślę, że dokumenty, które dzisiaj otrzymałem są wypadkową różnych sił działających na naszych przedstawicieli w samorządach. Nie wiem w jakim stopniu jest to zasługa innych działań, w jakim zaś petycji, ale w tym momencie pragnę podziękować wszystkim – prawie 400 – osobom, które przyłączyły się do akcji przeciwko zamknięciu LO im. Karola Wojtyły w Łomiankach. Zaangażowanie było tak duże, że z uwagi na ponaglenia związane z terminami złożenia petycji nie wszystkie zostały załączone. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Oprócz informacji kuluarowych, skąd wiedziałem już wcześniej że szkoła będzie istnieć, czekałem ciągle na oficjalną odpowiedź Rady Powiatu – tak, aby zbyt wcześnie nie informować mieszkańców o czymś, co nie jest faktycznie potwierdzone.

Kilka dni przed ostatecznym terminem udzielenia mi odpowiedzi przez Radę Powiatu (zgodnie z przepisami w tym przypadku Rada Powiatu musiała podjąć uchwałę ws. uwzględnienia lub nie uwzględnienia petycji, czas na odpowiedź wynosił 3 miesiące od dnia wpłynięcia petycji do Starostwa) dostałem pismo od przewodniczącego o treści – w załączniku poniżej.

Argumenty przeciwko pismu podniosłem w mojej odpowiedzi – poniżej, drugi dokument.

W dniu dzisiejszym otrzymałem pismo, które w końcu prowadzi do zgodnego z przepisami rozstrzygnięcia petycji – co najważniejsze, jest to oficjalne potwierdzenie że szkoła będzie istnieć.

Uważam, że każdy zainteresowany powinien mieć możliwość przeczytania treści porozumienia, dlatego też do niniejszego wpisu załączam projektowaną treść porozumienia.

Teraz pozostaje tylko działać w taki sposób, aby to mieszkańcy mieli wpływ na profil kształcenia LO.

W załączniku znajduje się także plik pdf zawierający całą korespondencję ze starostwem – w przypadku gdyby zdjęcia były nieczytelne.

To, czy porozumienie jest korzystne – czy nie, pozostawiam do subiektywnej oceny czytelnika – najważniejsze, że szkoła będzie miała zapewniony spokojny żywot. 🙂

Moja osobista refleksja –

Na plus:
– kontakt z wybranymi radnymi z Rady PWZ;
– kontakt ze strony przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach;
– zaangażowanie mieszkańców i poszczególnych lokalnych działaczy.

Na minus:
– czas odpowiedzi ze Starostwa – przekroczony termin;
– brak dbałości o rozpatrzenie sprawy zgodnie z procedurami ustawy i KPK.

 


Załączone dokumenty:
Porozumienie ws. LO – projekt.pdf
Korespondecja połączona.pdf

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *