www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Plany tworzone… na kolanie

Historia lubi się powtarzać. W przypadku wrzutek Burmistrza Łomianek lubi… nawet bardzo. Na XX Sesję Rady Miejskiej Burmistrz Tomasz Dąbrowski, jako swego rodzaju „niespodziankę”, przygotował kolejną wrzutkę, a wraz z nią wrzutkę… do wrzutki.

Jako dodatkową uchwałę Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Krystecki wprowadził na wniosek Burmistrza projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Prochownia”, by chwilę później wnieść pod obrady autopoprawkę do wprowadzonego pod obrady projektu uchwały. Oba dokumenty podpisane zostały, tym razem, z upoważnienia burmistrza przez jego zastępcę Piotra Rusieckiego.
Jakbym słyszał: „… a, podpiszę tego gniota, czy się to komuś podoba, czy nie”.

Pomimo ostrzeżeń, jakie skierowałem do radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego, że jeśli dokument ten zostanie przyjęty stanie się on bublem prawnym, radni ci, jak zwykle zahipnotyzowani spojrzeniem swojego pryncypała, bezmyślnie podnieśli podczas głosowania rękę za projektem uchwały.

Uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Prochownia” pomimo przegłosowanej autopoprawki naszpikowana jest licznymi wadami prawnymi. Warto, by nasi lokalni twórcy uchwał-gniotów na przyszłość pamiętali, że ustawodawca nie wartościuje naruszania zasad sporządzania planu. Tak, więc każda, nawet najmniejsza wada w tym zakresie uzasadnia jego nieważność.

Przegłosowana przez radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego uchwała Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Prochownia” zawiera rozwiązania, których przyjęcie stanowić będzie naruszenie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez <b>naruszenie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki</b> a także <b>naruszenie zasad sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</b>. Burmistrz nie uwzględnił żadnej z licznych uwag mieszkańców. Przedłożone przeze mnie tuż przed głosowaniem stanowisko wraz z obszernym uzasadnieniem również nie znalazło zrozumienia wśród radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego.

12 października br. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przesłał do Rad Gmin oraz Rad Miast Województwa pismo Wojewody Mazowieckiego, w którym przypomina, iż na przełomie maja i czerwca zorganizował cykl szkoleń zatytułowany „Wsparcie instytucjonalne gmin województwa mazowieckiego w procesie planowania przestrzennego (…)”. Istotnym elementem szkolenia był temat dotyczący konieczności przestrzegania zasad legislacji. Ze smutkiem Wojewoda Mazowiecki w piśmie tym stwierdza, iż po upływie kilku miesięcy od zakończenia kursu, w dalszym ciągu podczas podejmowania uchwał dochodzi do licznych naruszeń przepisów prawa.

Nie wiem, kto reprezentował Urząd Miejski w Łomiankach na tym szkoleniu i czy w ogóle ktoś od nas z urzędu na nim był. Spodziewam się jednak, że niniejsza „praca domowa” odrobiona przez Urząd Miejski w Łomiankach „na kolanie” zostanie przez Wojewodę Mazowieckiego surowo oceniona. Nam zaś pozostanie, kolejny raz… wstyd.

Za podjęciem uchwały-bubla głosowali radni KWW Tomasza Dąbrowskiego.
Przeciwko byli radni: Mariola Niecikowska, Marcin Etienne, Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Wojciech Berger, Wanda Karaś oraz Bogusław Pawłowski. Na sesji nieobecna była Ewa Krzyżowska, Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych.


Załączone dokumenty:
Stanowisko – plan „Prochownia”.pdf
Pismo Wojewody Mazowieckiego.pdf

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. zsali

  Już niedługo zdaje się wyroczek za pomówienia?

  0
  0
  Odpowiedz
 2. janek

  Ja też mam taką nadzieję. To co wyprawia i wyprawiała obecna władza zasługuje na nagrodę. Niektóre sprawy ciągną się długo. Sprawiedliwość jednak przyjdzie. Pozdrawiam. Janek

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *