www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Radzili po omacku

Pierwsza sesja łomiankowskiej rady okazała się niełatwym zadaniem. Rada sprawiała wrażenie kompletnie nieprzygotowanej, a rajcy poruszali się w labiryncie samorządowych paragrafów niemalże po omacku.

W poniedziałek 27 listopada nowo wybrani łomiankowscy radni otrzymali oficjalne nominacje i odbyli pierwszą sesję. Zadanie to zdaje się kilku rajców wyraźnie przerosło.
Po kilku minutach obrad, przewodniczący, którym tradycyjnie podczas pierwszej sesji jest radnysenior, czyli tym razem Tadeusz Krystecki, zarządził dziesięciominutową przerwę. Podobnych przerw podczas uroczystej sesji było jeszcze kilka.
Na początku były przewodniczący rady, Andrzej Mazan pogratulował nowym radnym i życzył im owocnej kadencji.

Poprawiony program
Porządek obrad został ustalony jeszcze przez poprzednią radę, a głównym punktem sesji było ślubowanie radnych oraz wybór przewodniczącego rady. Wzbudziło to uwagi nowo zaprzysiężonych radnych, którzy wnieśli kilka zmian do programu. Radny Piotr Rusiecki zaproponował usunięcie z porządku sesji punktu, w którym burmistrz przekazuje informację z wykonania zadań między sesjami oraz interpelacji i wolnych wniosków. W zamian, uznał za stosowny wybór zastępcy przewodniczącego rady oraz przewodniczących kilku komisji.
Okazało się jednak, że projekt Rusieckiego jest niezgodny z prawem. Czuwająca nad poprawnym przebiegiem obrad pani mecenas zwróciła uwagę radnemu na zapis w statucie, który mówi, że przewodniczących poszczególnych komisji wybiera się spośród jej członków. Zatem najpierw należy wybrać składy komisji, ażeby móc wyłonić przewodniczących. Radny Bogdan Kłódkiewicz zauważył zaś, że pierwsza sesja jest uroczysta i nie jest to czas na wybór komisji.
Radny Rusiecki zaproponował zatem nowy porządek, ograniczony do wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Zielski przewodniczącym
Wśród kandydatów zaproponowanych na stanowisko przewodniczącego rady znaleźli się Marek Zielski i Ewa Sidorzak. Oboje są doświadczonymi samorządowcami, pełniącymi mandat radnego w minionej kadencji. W ostatecznym głosowaniu znalazł się wyłącznie Marek Zielski. Ewa Sidorzak nie przyjęła propozycji kandydowania. Przewodniczący rady wybierany jest bezwzględną większością głosów, zatem Marek Zielski potrzebował minimum ośmiu głosów. Przeszedł nie tylko minimalną, ale też miażdżącą większością głosów w stosunku 14:1.
Kolejne istotne głosowanie, to wybór zastępcy przewodniczącego rady. Tym razem wśród kandydatów ponownie znalazła się Ewa Sidorzak oraz Krzysztof Wawer. Zwyciężyła kobieta zdobywając 12 głosów, podczas gdy kontrkandydata poparło zaledwie dwóch radnych.

Komentarze mieszkańców
Wydawać by się mogło, że sesja przebiegła szybko i sprawnie. Niestety wcale tak nie było. Społeczeństwo, które wypełniło aulę w ICDS-ie, głośno komentowało opieszałość radnych. Wybory komisji skrutacyjnych szły jak po grudzie, liczenie piętnastu głosów trwało prawie kwadrans, a „zagubienie”” i nieznajomość tematu radnego-seniora, przewodniczącego obradom sprawiało wrażenie dziecka błądzącego we mgle.
– Jeśli ta rada będzie tak rządzić przez najbliższą kadencję, jak dziś obraduje, to nie wróżę miastu nic dobrego – padały głosy z góry auli.
Mieszkańcy chwilami byli wyraźnie znudzeni i poirytowani.
Miejmy tylko nadzieję, że to jednorazowa, inauguracyjna niemoc. Złóżmy wszystko na karb tremy, bo przecież najtrudniejszy pierwszy krok. Już wkrótce radni piątej kadencji będą mieli okazję się wykazać.

Agnieszka Zielińska
Echo Łomianek i Bielan nr 23 (80) /2006

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *