www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Stypendia szkolne 2006/2007

Referat Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach informuje, że 15 września 2006 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2006/2007.
W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? wnioski można składać do 15 października 2006 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 316 zł netto lub kwoty 194 zł w przypadku dochodu uzyskanego z 1 ha przeliczeniowego), w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy, ul. Warszawska 115, na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.lomianki.pl lub bip.lomianki.pl, a także w Urzędzie Miasta i Gminy.

źródło: UMiG Łomianki
redakcja@lomianki.info

Stypendia szkolne 2006/2007

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *