www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Szybki pojazd szynowy przez Łomianki?

Jak informuje UM Łomianki…

Z końcem września upłynął czas na składanie wniosków do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika samorządowcy z powiatów: warszawskiego zachodniego i nowodworskiego złożyli list intencyjny z wnioskiem o uwzględnienie w niej lokalizacji linii szybkiego pojazdu szynowego relacji Młociny-Modlin.

Pod listem podpisali się:
Starosta Nowodworski – Krzysztof Kapusta, Starosta Warszawski Zachodni – Jan Żychliński, Burmistrz Łomianek – Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski, Wójt Gminy Czosnów – Antoni Kręźlewicz, Wiceprezes Zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Marcin Danił, przedstawiciele Rad Miejskich, w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Otuliny KPN – Artur Sacharuk, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz biznesu.

3 października br. w Urzędzie Miejskim w Łomiankach na roboczym spotkaniu w tej sprawie spotkali się: Starosta Nowodworski – Krzysztof Kapusta, Starosta Warszawski Zachodni – Jan Żychliński, Burmistrz Łomianek – Tomasz Dąbrowski wraz z zastępcami i Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta Gminy Czosnów – Piotr Rutkowski, Radna Łomianek – Sylwia Wójcicka, Artur Sacharuk ze Stowarzyszenia Mieszkańców Otuliny KPN. W spotkaniu udział wzięli także: Bogusław Kowalski – były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu oraz Dariusz Płatek – szef biura zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin.

Projekt połączenia planowanej stacji metra Młociny przez Łomianki do coraz bardziej popularnego lotniska Modlin przedstawił na Kongresie Transportu Publicznego – w imieniu samorządowców – Starosta Warszawski Zachodni – Jan Żychliński. W powiecie warszawskim zachodnim mieszka ponad sto tysięcy osób, w nowodworskim – powyżej 30 tysięcy osób. Z uwagi na niedostatecznie rozwiniętą i atrakcyjną komunikację publiczną, większość mieszkańców korzysta z prywatnych samochodów. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że połączenie aglomeracji warszawskiej z portem lotniczym w Modlinie będzie uwzględniać rozwiązania przyjazne dla środowiska. Utworzenie kolei wpłynęłoby na rozwój wszystkich gmin obu powiatów oraz zwiększenie bezpieczeństwa i standardów podróżowania w tej części Mazowsza, zwiększyłoby bezpieczeństwo i standard podróżowania. Przy okazji, dzięki zmniejszeniu emisyjności zanieczyszczeń przyczyniłoby się do zrównoważonego rozwoju opartego na większej przyjazności środowisku naturalnemu.

Według zebranych lokalizacja pojazdu szynowego relacji Młociny-Modlin idealnie wpisuje się w Strategię Europa 2020, a proponowane rozwiązania wydają się być zgodne z podstawowymi standardami europejskimi.
Trasa łącząca Młociny przez Łomianki do Modlina liczyłaby około 30 km. Byłaby kontynuacją historycznego projektu; przed wojną istniała w tym pasie już kolej dojazdowa na trasie Warszawa Gdańska-Palmiry. Trasę można byłoby wytyczyć częściowo śladem starej linii, ewentualnie wzdłuż drogi krajowej nr 7 lub planowanej drogi ekspresowej w kierunku Gdańska. Wariant przebiegu trasy zostanie wybrany po ewentualnym przeprowadzeniu analizy funkcjonalno-ekonomicznej.

* * *

Dokładnie rok temu, w październiku 2011 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło prace nad propozycją strategicznych decyzji w sprawie podziału Funduszy Europejskich w nowej wieloletniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Przygotowany przez MRR dokument pn. „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – uwarunkowania strategiczne”” zawiera propozycje sposobu podziału środków na 11 celów tematycznych, tj. m.in.:
– Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
– Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
– Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów;
– Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
– Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników.

Wraz z przyjęciem Strategii Europa 2020 Polska i inne kraje UE zobowiązały się do realizacji jej celów, czyli wspierania rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Więcej funduszy niż obecnie będą miały do dyspozycji samorządy wojewódzkie.

źródło: UM Łomianki

Szybki pojazd szynowy przez Łomianki?

Szybki pojazd szynowy przez Łomianki?

Szybki pojazd szynowy przez Łomianki?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *