www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Vademecum dla rodzica sześciolatka

Od nowego roku szkolnego 2009/2010 sześciolatki idą do szkoły.Ale nie wszystkie.

W pierwszym roku reformy, we wrześniu 2009 roku pójdzie doszkoły obowiązkowo rocznik 2002. Dzieci z kolejnego rocznika(2003) urodzone w miesiącach styczeń-kwiecień muszą – jeśli rodzicewyrażą takie życzenie – zostać do szkoły przyjęte. O przyjęciudzieci młodszych, urodzonych w miesiącach maj-grudzień decydujedyrektor szkoły.

Podobnie będzie z rocznikiem 2004. Dzieci urodzone w miesiącachstyczeń-sierpień będą przyjęte do szkoły bezwarunkowo.Dzieci urodzonych w okresie od września do grudnia szkoła niebędzie miała obowiązku przyjąć w swoje progi. Jednak we wrześniu2011 roku wszystkie dzieci urodzone w 2004 roku, już jako siedmiolatkibędą musiały iść do I klasy. Rocznik 2005 nie będzie jużdzielony i jeśli rodzice wyrażą taką chęć wszystkie rozpoczną naukę odwrześnia 2011 mając 6 lat lub od września 2012 – w wieku lat 7.

Wszystkie sześciolatki z rocznika 2006 obowiązkowo rozpoczną naukęw klasie pierwszej. Czeka ich trzyletni okres przejściowy, kiedy tow klasach obok nich będą siedziały siedmiolatki.

Obniżenie wieku szkolnego nie wydłuży okresu edukacji szkołyśredniej. Nadal funkcjonować będą poziomy;
– sześcioletnia – szkoła podstawowa,
– trzyletnie – gimnazjum,
– trzyletnie – licea lub czteroletnie technika.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły rodzic może składać nie późniejniż do 15 kwietnia. Nowa ustawa nałożyła na dyrektora szkoły obowiązekpowiadamiania rodziców o obowiązku szkolnym ich dzieci.

Ważne terminy:
1. do 10. IV – rodzice sześciolatków powinni otrzymać informację dojakiej szkoły zostało przypisane ich dziecko.
2. do 15. IV – rodzice siedmiolatków z rocznika 2002 składają wniosekdo szkoły.

Jeśli rodzice dzieci urodzonych w latach 2003-2005 nie wysyłają ichdo szkoły – nie muszą składać żadnych wniosków ani wyjaśnień. siętłumaczyć ani składać żadnych wniosków.

Zlikwidowane zostają „zerówki”, ale gminy muszą zorganizowaćopiekę przedszkolną w przedszkolach lub szkołach.

A co z pięciolatkami?
MEN zapowiada iż od września 2009 roku pięcioletnie dziecko„ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnegozorganizowanego w szkole lub w przedszkolu lub innej formie (tzw.małe przedszkola)”. Dopiero w roku 2011/2012 wszystkie dziecipięcioletnie, czyli urodzone w roku 2006 będą podlegały obowiązkowiprzedszkolnemu.

źródło: Gazeta Łomiankowska
redakcja@lomianki.info

Vademecum dla rodzica sześciolatka

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *