www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

ZdaniemTowarzystwa Urbanistów Polskich

31-07-2013 przedstawiciele Forum Łomianki Wspólna Przestrzeń spotkali się z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Inicjatorem spotkania był pan Grzegorz Buczek wiceprezes zarządu a jednocześnie społecznik i aktywny uczestnik współpracy z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu wzięli też udział prezes Oddziału Warszawskiego pan Bartłomiej Kolipiński oraz wiceprezes tego oddziału dr Janusz Radziejowski.
Omówiliśmy tok postępowania przy pracy nad studium. Według naszych gospodarzy powinien on wyglądać trochę inaczej niż zdarzyło się to w naszej gminie. Uchwałę Rady powinny poprzedzić inne działania, których u nas zabrakło.
Dobrym przykładem profesjonalnego działania jest niedawno podjęta uchwała Rady Warszawy na temat aktualności studium. Określa ona co i z jakich powodów może podlegać zmianom w obowiązującym studium.
Przepisy nakładają obowiązek wykonania szeregu analiz poprzedzających zmiany w studium (ekofizjografia, prognoza, ocena oddziaływania na środowisko itd). Niemniej prawdziwie profesjonalne studium nie może się obyć bez analizy ruchu komunikacyjnego ale przede wszystkim bez prognozy skutków finansowych dla gminy. Trzeba oszacować wzrost wydatków związanych z wprowadzonymi zmianami oraz wzrost wpływów z podatków i opłat.
Obecnie prowadzone konsultacje dostarczą materiału do analizy istniejącej sytuacji. Naprawdę ważne konsultacje powinny się jednak odbywać wokół zamierzeń planistycznych. Publiczną dyskusję powinno poprzedzić sformułowanie koncepcji zmian, ich celów i skutków.

Oddział Warszawski TUP zadeklarował możliwość współpracy z nami przy popularyzacji wiedzy na tematy urbanistyczne oraz przy ewentualnych pracach planistycznych.
Istnieje też możliwość wykorzystania prac studentów Wydziału Architektury na temat Łomianek. Kilka takich prac już powstało.

W sumie spotkanie choć na wysokim szczeblu, okazało się bardzo robocze i owocne. Będziemy te kontakty podtrzymywali.
Więcej na ten temat na stronach www.wspólnaprzestrzen.org

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

8 komentarzy

 1. Wiśnia

  Panie Witoldzie czekam na dalsze informacje. Niestety mam przeczucie, że nie zostanie Pan zrozumiany przez właścicieli ziem rolnych przy Wiśle. Obawiam się, że tam niestety nie spotka Pan też chęci dyskusji na tematy wykraczające poza zwykłą doczesną chęć podwyższenia wartości matra kwadratowego.

  Teraz wszystko leży w rękach burmistrza. Czy burmistrz potrafi spojrzeć długofalowo na rozwój Łomianek? Czy ma świadomość ewentualnych finansowych obciążeń CAŁEJ GMINY w wypadku odrolnienia terenów nadwiślańskich. Czy pomyśli o CAŁYCH ŁOMIANKACH a nie tylko o właścicieach gruntów?

  Życzę powodzenia.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. poinformowany

  Panie Witoldzie, mam krótkie pytanie od kogo i na na jakiej podstawie posługuje się Pan analizą firmy RDH zleconą za 61 tys przez gminę? Kto Panu wydał zgodę na posługiwanie się tymi dokumentami ?

  0
  0
  Odpowiedz
 3. poinformowany

  Panie Witoldzie, mam krótkie pytanie od kogo i na na jakiej podstawie posługuje się Pan analizą firmy RDH zleconą za 61 tys przez gminę? Kto Panu wydał zgodę na posługiwanie się tymi dokumentami ?

  0
  0
  Odpowiedz
 4. komentarz

  Jak rozumiem tego typu dokumenty są publicznie dostępne, ponieważ zostały opracowane za publiczne pieniądze. Chyba nawet odbyła się dyskusja publiczna dot. treści tego raportu. Niczyja zgoda tu chyba więc nie jest potrzebna

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Poinformowany

  Publicznie była prezentacja PowerPoint, nawet raz w języku angielskim dla wybrańców z Dabrowy, ale opracowanie w formie drukowanej było dostępne burmistrzom i radnym. Pan Witold o ile pamietam nie jest radnym… Wiec ?
  Jezeli jest dostępna publicznie to dlaczego nie ma jej na stronie lomianki.pl ??

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Franko

  Nie świadczy to dobrze o burmistrzu Dąbrowskim, jeżęli faktycznie „ukrywa” gdzieś wnioski analizy zamówionej za pieniądze publiczne.
  Retransmisja ze spotkań jest tutaj: http://www.lomianki.info/document.php?did=3018
  Czy gdzieś można zobaczyć wnioski, które powstały z analizy holenderskiej grupy urbanistycznej?

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Poinformowany

  Nie mówię tu o ukrywaniu tej analizy, bo jest do tego dostep poprzez udostępnienie informacji publicznej. Moje pytanie dotyczy kwestii dlaczego pan Witold Gawda sie tym posługuje i w jakim celu. Jak na razie Pan Witold nie udzielił mi odpowiedzi na moje pytania.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *