www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Będzie pikieta

26 września mieszkańcy Łomianek będą protestować przeciwko wspieranemu przez burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego i radę miejską projektowi przeprowadzenia przez miasto dwóch dużych tras tranzytowych: legionowskiej i mszczonowskiej.

Promowana przez nich od lat trasa biegnąca wzdłuż Wisły jest solą w oku lokalnych samorządowców.
Były logiczne tłumaczenia, przedstawianie argumentów, referendum sekowane przez „nieznanych agitatorów””. Dwa lata temu mieszkańcy Łomianek pikietowali już za przebiegiem Samorządowej Trasy Nadwiślańskiej – teraz postanowili powtórzyć protest. W ostatni piątek września, na placyku przy Sierakowskiej będą demonstrować poparcie dla Nadwiślanki. Taka decyzja zapadła na spotkaniu mieszkańców 10 września, podczas którego zostali poinformowani o dotychczasowym losie inicjatywy budowy trasy wzdłuż Wisły – na spotkaniu Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, jakie odbyło się w lipcu zwolennicy STN uzyskali tyle, że w raporcie z posiedzenia dotyczącego przebiegu tras legionowskiej i mszczonowskiej znalazł się zapis o konieczności uzupełnienia projektów i sprostowania zawartych w nich błędów. Bez tego ani ministerstwo, ani wojewoda nie będą mogli wydać decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę.

Co z tego wynika? – To oznacza, że żadna decyzja o przebiegu tras jeszcze nie zapadła, bez względu na to, co nam usiłują wmówić władze miasta – twierdzą członkowie Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Puszczy Kampinoskiej, od lat lobbujący za Nadwiślanką.

Poinformowali oni także, że 24 października Naczelny Sąd Administracyjny ma rozpatrzyć skargę kasacyjną rady miasta i gminy dotyczącą wyroków niższych instancji nakazujących przeprowadzenie referendum w sprawie przebiegu trasy nadwiślańskiej. Przypomnijmy, że w głosowaniu, gdzie ma biec wylotówka z Warszawy dwa lata temu ponad 80% głosujących było za trasą nad rzeką. Do ważności referendum zabrakło jednak około 300 głosów. Za absencję mieszkańców obwiniani są agitatorzy, którzy mieli zniechęcać do udziału w referendum „”bo i tak będzie nieważny wynik, a decyzja w sprawie trasy dawno zapadła””.

Zwolennicy obwodnicy nad Wisłą chcieli doprowadzić do ogłoszenia drugiego referendum – tu jednak na drodze stanął im burmistrz Wiesław Pszczółkowski oraz rada Łomianek. Nie chcieli oni ogłosić ponownego referendum, jednocześnie promując przewidywany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przebieg tras dzielący Łomianki na mniejsze części. Mieszkańcy odwoływali się do kolejnych sądów, które przyznawały im rację, a ratusz od kolejnych wyroków składał skargi, aż po najwyższą instancję – NSA. Skąd taki lęk władz Łomianek przed poznaniem zdania mieszkańców?

(wt)
Echo Łomianek i Bielan nr 15 (117)

Będzie pikieta

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...