www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Będzie pikieta

26 września mieszkańcy Łomianek będą protestować przeciwko wspieranemu przez burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego i radę miejską projektowi przeprowadzenia przez miasto dwóch dużych tras tranzytowych: legionowskiej i mszczonowskiej.

Promowana przez nich od lat trasa biegnąca wzdłuż Wisły jest solą w oku lokalnych samorządowców.
Były logiczne tłumaczenia, przedstawianie argumentów, referendum sekowane przez „nieznanych agitatorów””. Dwa lata temu mieszkańcy Łomianek pikietowali już za przebiegiem Samorządowej Trasy Nadwiślańskiej – teraz postanowili powtórzyć protest. W ostatni piątek września, na placyku przy Sierakowskiej będą demonstrować poparcie dla Nadwiślanki. Taka decyzja zapadła na spotkaniu mieszkańców 10 września, podczas którego zostali poinformowani o dotychczasowym losie inicjatywy budowy trasy wzdłuż Wisły – na spotkaniu Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, jakie odbyło się w lipcu zwolennicy STN uzyskali tyle, że w raporcie z posiedzenia dotyczącego przebiegu tras legionowskiej i mszczonowskiej znalazł się zapis o konieczności uzupełnienia projektów i sprostowania zawartych w nich błędów. Bez tego ani ministerstwo, ani wojewoda nie będą mogli wydać decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę.

Co z tego wynika? – To oznacza, że żadna decyzja o przebiegu tras jeszcze nie zapadła, bez względu na to, co nam usiłują wmówić władze miasta – twierdzą członkowie Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Puszczy Kampinoskiej, od lat lobbujący za Nadwiślanką.

Poinformowali oni także, że 24 października Naczelny Sąd Administracyjny ma rozpatrzyć skargę kasacyjną rady miasta i gminy dotyczącą wyroków niższych instancji nakazujących przeprowadzenie referendum w sprawie przebiegu trasy nadwiślańskiej. Przypomnijmy, że w głosowaniu, gdzie ma biec wylotówka z Warszawy dwa lata temu ponad 80% głosujących było za trasą nad rzeką. Do ważności referendum zabrakło jednak około 300 głosów. Za absencję mieszkańców obwiniani są agitatorzy, którzy mieli zniechęcać do udziału w referendum „”bo i tak będzie nieważny wynik, a decyzja w sprawie trasy dawno zapadła””.

Zwolennicy obwodnicy nad Wisłą chcieli doprowadzić do ogłoszenia drugiego referendum – tu jednak na drodze stanął im burmistrz Wiesław Pszczółkowski oraz rada Łomianek. Nie chcieli oni ogłosić ponownego referendum, jednocześnie promując przewidywany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przebieg tras dzielący Łomianki na mniejsze części. Mieszkańcy odwoływali się do kolejnych sądów, które przyznawały im rację, a ratusz od kolejnych wyroków składał skargi, aż po najwyższą instancję – NSA. Skąd taki lęk władz Łomianek przed poznaniem zdania mieszkańców?

(wt)
Echo Łomianek i Bielan nr 15 (117)

Będzie pikieta

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *