www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co dalej z odpadami?

Opróżnione wiadro na śmieci to dla większości z nas najczęstsze rozwiązanieproblemu zbędnych odpadów. Niestety to, co znika z naszych oczu, nie znika znaszego środowiska naturalnego. Wyrzucone śmieci jedynie zmieniają miejsceswego pobytu. Pomimo, że ponad 70% zawartości naszego kosza to surowcewtórne, które można odzyskać oraz surowce organiczne, które można kompostować,tylko 2,3% masy odpadów podlega selektywnej zbiórce i tylko 3% poddajesię kompostowaniu. Większość śmieci trafia na często źle zabezpieczonewysypiska odpadów komunalnych, z których odcieki przedostają się do wódgruntowych, nie mówiąc już o „uroku” zniszczonego hałdami krajobrazu. Tymczasempodstawową drogą do ograniczenia ogólnej ilości produkowanychśmieci jest ich segregacja połączona ze zbiórką surowców wtórnych.

Segregacja prowadzona w gospodarstwie jest opłacalna dla naszego budżetudomowego, ponieważ odzyskane surowce wtórne (butelki, puszki, makulaturaitp.) zmniejszają objętość śmieci zebranych w pojemniku na odpady, a toredukuje koszty odbioru i wywozu śmieci. W wyniku selektywnej zbiórki uzyskujemysurowce, których ponowne przetworzenie na produkt wymaga dużomniejszych nakładów energii.

Przeciętny człowiek w ciągu roku w gospodarstwie domowym „produkuje”około 80 kg odpadów organicznych, 47 kg papieru, 20 kg szkła, 9 kg metali i 2 m3zmieszanych odpadów, których nie można w prosty sposób odzyskać.

Gmina Łomianki w uchwalonym podczas październikowej sesji „Regulaminieutrzymania czystości i porządku”, który wszedł w życie 13 grudnia 2007 r.,przedstawiła mieszkańcom dwie możliwości segregacji:
pierwsza, to pakiet pojemników lub worków w pięciu kolorach: niebieski – papier,biały – szkło bezbarwne,
druga, to dwa kolory worków, czerwony – przeznaczony na odpady surowcowe(tj. papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne zbierane łącznie), brązowy -odpady ulegające biodegradacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców prowadzona jest pilotażowaakcja zbiórki segregowanych odpadów. Umowy z mieszkańcami zawieranesą na okres nie dłuższy niż 1 rok. W tym okresie firma zgromadzi informacje,które posłużą do opracowania i stworzenia efektywnego systemu odbioru posegregowanychodpadów.

Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonej akcji udziela radnaKatarzyna Kućkowska.

Gazeta Łomiankowska nr 7/2008

Co dalej z odpadami?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...