www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Co dalej z odpadami?

Opróżnione wiadro na śmieci to dla większości z nas najczęstsze rozwiązanieproblemu zbędnych odpadów. Niestety to, co znika z naszych oczu, nie znika znaszego środowiska naturalnego. Wyrzucone śmieci jedynie zmieniają miejsceswego pobytu. Pomimo, że ponad 70% zawartości naszego kosza to surowcewtórne, które można odzyskać oraz surowce organiczne, które można kompostować,tylko 2,3% masy odpadów podlega selektywnej zbiórce i tylko 3% poddajesię kompostowaniu. Większość śmieci trafia na często źle zabezpieczonewysypiska odpadów komunalnych, z których odcieki przedostają się do wódgruntowych, nie mówiąc już o „uroku” zniszczonego hałdami krajobrazu. Tymczasempodstawową drogą do ograniczenia ogólnej ilości produkowanychśmieci jest ich segregacja połączona ze zbiórką surowców wtórnych.

Segregacja prowadzona w gospodarstwie jest opłacalna dla naszego budżetudomowego, ponieważ odzyskane surowce wtórne (butelki, puszki, makulaturaitp.) zmniejszają objętość śmieci zebranych w pojemniku na odpady, a toredukuje koszty odbioru i wywozu śmieci. W wyniku selektywnej zbiórki uzyskujemysurowce, których ponowne przetworzenie na produkt wymaga dużomniejszych nakładów energii.

Przeciętny człowiek w ciągu roku w gospodarstwie domowym „produkuje”około 80 kg odpadów organicznych, 47 kg papieru, 20 kg szkła, 9 kg metali i 2 m3zmieszanych odpadów, których nie można w prosty sposób odzyskać.

Gmina Łomianki w uchwalonym podczas październikowej sesji „Regulaminieutrzymania czystości i porządku”, który wszedł w życie 13 grudnia 2007 r.,przedstawiła mieszkańcom dwie możliwości segregacji:
pierwsza, to pakiet pojemników lub worków w pięciu kolorach: niebieski – papier,biały – szkło bezbarwne,
druga, to dwa kolory worków, czerwony – przeznaczony na odpady surowcowe(tj. papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne zbierane łącznie), brązowy -odpady ulegające biodegradacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców prowadzona jest pilotażowaakcja zbiórki segregowanych odpadów. Umowy z mieszkańcami zawieranesą na okres nie dłuższy niż 1 rok. W tym okresie firma zgromadzi informacje,które posłużą do opracowania i stworzenia efektywnego systemu odbioru posegregowanychodpadów.

Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonej akcji udziela radnaKatarzyna Kućkowska.

Gazeta Łomiankowska nr 7/2008

Co dalej z odpadami?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *