www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Komisje obsadzone

Na trzeciej sesji radni wybrali składy poszczególnych komisji oraz ich przewodniczących. Jedną komisję zlikwidowano, a na jej miejsce powołano zupełnie inną. Za sprawy merytoryczne radni się jeszcze nie zabrali.

Kolejna sesja rady miejskiej upłynęła pod hasłem dalszego rozdzielania funkcji. Tym razem w programie uwzględniono ustalenie składów komisji i wybór spośród jej członków przewodniczących. Radni obsadzili miejsca w czterech komisjach: budżetowej, społecznej, technicznej i rewizyjnej. Zlikwidowali, istniejącą za poprzedniej kadencji, komisję ds. rodziny oraz promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada uznała, że sprawy, którymi zajmowała się ta komisja pokrywają się niejako z kompetencjami komisji społecznej. W miejsce zlikwidowanej komisji powstała inna, według radnych znacznie bardziej potrzebna. Nowa komórka nazywa się komisja ds. planowania przestrzennego i zajmie się ważkim problemem Łomianek, jakim jest brak planów zagospodarowania. Jednak na razie to teoria, ponieważ do nowej komisji nikogo nie powołano.

Podczas sesji udzielono upoważnienia przewodniczącemu rady do zawarcia z burmistrzem Wiesławem Pszczółkowskim stosunku pracy oraz wprowadzono zmiany w statucie.

Merytoryczne sprawy miasta i gminy pozostają wciąż na uboczu. Możliwe, że rada poczuła już świąteczną atmosferę i postanowiła odłożyć ważne decyzje na nowy rok, ale jeszcze nic nie jest przesądzone. Możliwe, że rajcy spotkają się już wkrótce i zamkną rok podjęciem ważnych dla Łomianek decyzji.

AZ
Echo Łomianek i Bielan nr 24 (81) /2006

Komisje obsadzone

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...