www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Komisje obsadzone

Na trzeciej sesji radni wybrali składy poszczególnych komisji oraz ich przewodniczących. Jedną komisję zlikwidowano, a na jej miejsce powołano zupełnie inną. Za sprawy merytoryczne radni się jeszcze nie zabrali.

Kolejna sesja rady miejskiej upłynęła pod hasłem dalszego rozdzielania funkcji. Tym razem w programie uwzględniono ustalenie składów komisji i wybór spośród jej członków przewodniczących. Radni obsadzili miejsca w czterech komisjach: budżetowej, społecznej, technicznej i rewizyjnej. Zlikwidowali, istniejącą za poprzedniej kadencji, komisję ds. rodziny oraz promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada uznała, że sprawy, którymi zajmowała się ta komisja pokrywają się niejako z kompetencjami komisji społecznej. W miejsce zlikwidowanej komisji powstała inna, według radnych znacznie bardziej potrzebna. Nowa komórka nazywa się komisja ds. planowania przestrzennego i zajmie się ważkim problemem Łomianek, jakim jest brak planów zagospodarowania. Jednak na razie to teoria, ponieważ do nowej komisji nikogo nie powołano.

Podczas sesji udzielono upoważnienia przewodniczącemu rady do zawarcia z burmistrzem Wiesławem Pszczółkowskim stosunku pracy oraz wprowadzono zmiany w statucie.

Merytoryczne sprawy miasta i gminy pozostają wciąż na uboczu. Możliwe, że rada poczuła już świąteczną atmosferę i postanowiła odłożyć ważne decyzje na nowy rok, ale jeszcze nic nie jest przesądzone. Możliwe, że rajcy spotkają się już wkrótce i zamkną rok podjęciem ważnych dla Łomianek decyzji.

AZ
Echo Łomianek i Bielan nr 24 (81) /2006

Komisje obsadzone

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *